dinsdag 13 december 2011

Nieuw Dak bouwt 3600e sociale woning

Op de restanten van de oude regie van Nieuw Dak wordt de 3600e woning gebouwd. Dit werd vanavond op een feestelijk moment in de kijker gezet. Vanaf 17u werden we getrakteerd op een (warm) natje en een (warm) droogje. Lekker.
Maar vooral de speech van burgemeester van Genk zal bijblijven: Opglabbeek werd Diepenbeek in zijn speech en onze postnummer werd 3650 ipv 3660. Ken je buren, nie waar... Of is dit een teken dat Opglabbeek in gedachten al opgeslorpt is...

zondag 11 december 2011

PRO ging mosselen eten bij PRO Genk

Vanavond ging PRO de collega's van PRO Genk steunen op hun jaarlijkse eetdag

zondag 13 november 2011

Belastingsgeld Opglabbekenaar over de balk gesmeten. Of over het paard getild?

Zoals (m)eerdere keren in dit dossier lazen we in de krant over de investeringssteun dat het paardenfestival op’t Laer zal krijgen.

Dit hippisch centrum maakt noodzakelijke gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur op die plaats onmogelijk. Tja, als de meerderheid zo voorstellen van de oppositie wil kelderen (zie vorige folders), dan vergaloppeert ze zichzelf. Intussen wordt de bouwput die geschapen werd na afbraak van de pastorij, opgevuld met een zaal betaald met Opglabbeeks belastingsgeld. Ook de hallen op’t Laer ontvangen Vlaamse centen – belastingsgeld waaraan ook Opglabbekenaren hebben bijgedragen. Bijgevolg betalen we twee keer voor een gelijkaardige investering. Want de projectontwikkelaar wil er ook feesten laten plaatsvinden: De investering moet opbrengen natuurlijk! Deze zalen gaan mekaar nog beconcurreren, een lege zaal of hal kost handen vol geld. Dan is dit paradepaard de haver niet waard. Had het geld voor de zaal niet beter kunnen dienen voor sociale huurwoningen bijvoorbeeld? Of hadden er dan geen afspraken gemaakt kunnen worden met deze ontwikkelaar over gebruik van de hallen aldaar? Op die manier kon de investering aan de kerk worden afgebouwd met minder impact op ons centrum. Zo zou er voldoende ruimte overgebleven zijn voor uitbreiding van kleuterklassen.

Heidestraat zorgt voor vuurwerk op de gemeenteraad

Onze straatbevraging bracht de buurtbewoners massaal naar de publiekstribune van de parochiezaal – de meerderheid was zenuwachtig. De burgemeester bleef ziek afwezig wegens te veel stress. Zijn vervanger deed het op een zeer democratische wijze.


Inderdaad de meerderheid was geïrriteerd, zelfs ongemakkelijk. Voor de schepen van openbare werken werd het teveel en sneerde dat de bevraging gebaseerd was “foute informatie” – leugens bedoelde ie. Vage woorden maar bewijzen volgden niet. Nochtans was onze bevraging gebaseerd op het plan dat de meerderheid in juni had goedgekeurd. Tegelijk kondigde hij een infomoment voor de inwoners aan dit najaar waarop de meerderheid “correcte info zal geven”. Een infoavond vindt PRO goed maar komt rijkelijk te laat. Is het niet beter de gehele bevolking te betrekken i.p.v. enkel de vriendenkring en dan te verkopen als “we moeten het zo doen”…

Begin september was de jacht open op Chinese vrijwilligers

Als je tegenwoordig rondom het Ground Zero van Opglabbeek loopt – ook gekend als de Put, de Pastorie, den Orangerie of ’t Spreeuwennest – dan kun je er niet omheen: welkom op “the Muppet show”. Of vormen deze foto’s een verdedigingslinie rondom de werf waar te pas en te onpas volk rondloopt.
 
Ben ook jij twee maand geleden door een zenuwachtige, wanhopige schepen of burgemeester aangesproken, gemaild of getelefoneerd om een levensgrote foto van jezelf te laten nemen? De meerderheid zocht figuranten, oeps fans van de zaal... verdedigers die er rond willen gaan staan zodat de zaal blijft staan... inwoners die hun gezicht wilden lenen: ‘ja, ook wij wilden deze zaal op de plaats van de pastorij’... Maar de muur van Chinese vrijwilligers staat pal! Het zijn precies weer dezelfden zoals altijd die meededen aan dit grapje van 4000 €.

Uit diverse cijfers en onderzoeken blijkt dat onze gemeente een snel groeiende gemeente is. Dit betekent dat de komende jaren meer en meer kleuters en kinderen naar onze scholen zullen trekken. In het Centrumproject (RUP Centrum) wordt de school van het Gemeenschapsonderwijs bij wijze van spreken nu al geliquideerd. Sneuvelt de vrije schoolkeuze in een volgende fase. Klaarblijkelijk de natte droom van’t vrij onderwijs…
Waar gaan deze kleuters en kinderen dan naar school? Waar kunnen er nog klassen worden gebouwd? In de hoogte? Neen, er mag enkel aan’t oud gemeentehuis een donjon komen als poort tot het Witte Huis. Of ondergronds… Of moeten de scholen uitwijken naar de terreinen
van de kabouters? Want andere ruimte in de buurt van de huidige scholen is er niet meer… Maar goed hè dat de meerderheid met het Centrumproject heeft nagedacht waar we op lange termijn met de ruimte in ons centrum naartoe moeten… Of is het grootheidswaanzin?

Rood-groene lijst nodig in 2012?

PRO gaat voor een leefbaar Opglabbeek
Mijn engagement binnen KAJ – op lokaal, nationaal en internationaal niveau – en de jeugdraad was een goede voedingsbodem voor mijn politiek engagement. Mijn periode op het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu gaf de doorslag om stappen in de politiek te zetten.


Spots: Hoe zie je jezelf als raadslid?
Door mijn job als milieuambtenaar in Leopoldsburg ken ik de werking van een gemeentebestuur van binnen en van buiten. Deze kennis wil ik ten dienste stellen van onze gemeente op bestuursvlak en aan onze inwoners als ze met vragen zitten. Want politici zijn verkozen door hun inwoners en ze staan binnen de mogelijkheden van de wetgeving ten dienste van hen! In onze gemeenteraad zijn we met 21 vrouwen en mannen verkozen, wij staan samen – meerderheid en oppositie – in voor de goede werking van onze gemeente. We kunnen van mening en ideeën verschillen, daarvoor dient de gemeenteraad: debat en discussie, confrontatie van ideeën. Helaas doet de meerderheid gewoon haar goesting.

"Met zijn 21 zijn we PRO Opglabbeek"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren. Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te
steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden.
Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet.
Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand…
Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file op de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort volgt er nog een kringwinkel in
een deel van de oude Veldakantoren.

“De meerderheid beschouwt die van de oppositie als lastpakken”

Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!
Spots: Hoe kijk je naar de verkiezingen van volgend jaar?
Volgend jaar rond deze tijd hebben onze inwoners de leden van de nieuwe gemeenteraad gekozen. Ik hoop dat ze uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een keuze hebben kunnen maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat en sociale voorzieningen. PRO wil gaan voor een Opglabbeek waar het goed wonen, werken en ontspannen is: een leefbare gemeente.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet
dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit 1 richting waait, wordt de geur ranzig! Dus ik hoop dat mijn medebewoners een kleurrijke raad verkiezen!

"De mening van elk gemeenteraadslid is van tel"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren.
Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden. Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet. Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand… Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file p de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort (inrussen opende de winkel op 8/11 jl) volgt er nog een kringwinkel in een deel van de oude Veldakantoren.


Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!

Diresco: wie is bevoegd?

De burgemeester en schepenen zijn verantwoordelijk
De Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur in de personen van de burgemeester en de schepenen bevoegdheid gegeven in beslissingen over bouw- en milieuvergunningen. Ze vergunnen of weigeren, geven advies en kunnen er controle op uitoefenen.
Voor stedenbouwkundige vergunningen is het schepencollege de instantie die de vergunning aflevert of weigert. Zogenaamde ‘ontvoogde’ gemeenten hebben de volledige verantwoordelijkheid; de Vlaamse overheid controleert dan of ze hun werk goed doen. Opglabbeek is nog niet ontvoogd omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden. Dit betekent
ook dat nog steeds advies van “Stedenbouw” vereist is.
Voor het exploiteren van bepaalde activiteiten is een milieuvergunning nodig. Kleinschalige activiteiten of bedrijvigheid op de bedrijvenzone behoren tot klasse 3 (melding). Het schepencollege neemt akte van deze meldingen. Grootschaligere of meer milieubelastende activiteiten vallen in klasse 2. Voor deze vergund of weigert het college de vergunning. In vele gevallen moet ze daarvoor geen extern advies vragen maar moet ze zelf haar verantwoordelijkheid nemen: kan dit, of kan dit niet op die plaats.
Klasse 1-dossiers zijn de meest milieubelastende activiteiten. Hiervoor levert het provinciebestuur de vergunning of weigering af maar het schepencollege geeft advies. Diresco bijvoorbeeld is zo’n klasse 1-bedrijf.
Toezicht, handhaving en controle is een rol voor de burgemeester. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan bij de burgemeester en/of de bevoegde toezichter klacht indienen. Maar bij hen kan je ook een schriftelijk verzoek indienen om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu
.

Edito: Lambertus vertelt

Ik wil jullie volgend verhaal dat rondgaat niet onthouden. Of hoe de tocht van een zwembad niet van een leien dak liep. Het werd een rollercoaster met hoogtes en laagtes, een rit met scherpe bochten en te smalle wegen. Klaarblijkelijk weet de burgemeester niet wat hij met het geld van al zijn bezoldigde cumuls moet doen. Op een blauwe maandag zag hij de oplossing aan het einde van de regenboog. Een lumineuze ingeving drong zijn gedachten binnen… een investering zoals al zovelen hem voor waren gegaan: een zwembad! Zo gedacht, zo gedaan. Het zwembad werd gezocht, gevonden en aangekocht. Maar… het mocht absoluut geen carnavalstocht maken door het centrum van onze gemeente. Neen, het moest onopvallend per vrachtwagen via de kiezelweg doorheen het bos worden aangevoerd. In stilte, buiten het oog van de mensen… Helaas, deze tocht werd een echte calvarietocht: de camion reed zich vast in de buurt van’t Joekelbos. Hij kon nog amper voor- of achteruit. Na veel heen en weer gerij, kwam hij los. Uiteindelijk koos de chauffeur voor de carnavalstocht. Dat was zonder de burgemeester gerekend. Toen hij zijn chloorbad van de verkeerde kant zag komen, ontstak hij in spreeuwengekwetter waarvan ook de buren konden genieten.
Ik wens onze burgervader nog veel plonsplezier!
Lambertus
Nog steeds een bezorgde Opglabbekenaar

Opnieuw nieuwe folder in de brievenbussen

Vanaf nu valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Onze start naar de verkiezingen van volgend jaar gaat verder...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!

zaterdag 29 oktober 2011

PRO 7e

De deelname aan de Slimste Sos was gisterenavond succesvoller dan vorig jaar. Toen 10e, nu 7e... Volgend jaar doen we opnieuw mee!

vrijdag 14 oktober 2011

Brood en Spelen

Gisterenavond volgende brief bedeeld bij de buren van ons "Ground Zero":

Vrijdagavond start de vertoning van “the Muppetshow”.
Iedereen is welkom op dit stukje theater.
Inderdaad, de werf lijkt levendig nu ze omzoomd wordt door levensgrote foto’s van inwoners – figuranten in dit schouwspel over de afbraak van de pastorij en de opbouw van onze Ground Zero. Of vormen deze foto’s een verdedigingslinie rondom de werf waar te pas en te onpas volk rondloopt, dealt of wat ze daar ook moge doen…
Inderdaad, de omheining lijkt nu wel echt op een poppenkast… In de Middeleeuwen diende zo’n poppenspel om het volk, dat vooral analfabeet was, op te voeden en te informeren.
Nú hoeft dit niet meer… Deze donkere middeleeuwen liggen gelukkig al enige tijd achter ons en nú hebben we meer en andere mogelijkheden om ons te informeren.
Zouden de gestreste burgemeester en schepenen intussen tot rust zijn gekomen? Eindelijk kunnen ze de fotogalerij presenteren en de baksteen leggen op deze “memorabele” avond.
Om het spel het nodige gewicht te geven werd de Vlaamse minister van Welzijn opgetrommeld als hoofdrolspeler in dit poppenspel.
En, voor ons mag de naam gerust ’t Koekoeksnest worden. Welke vreemd ei gaan we erin aantreffen? Of wordt het ‘One Flew Over the Cuckoo's Nest’?

donderdag 13 oktober 2011

donderdag 25 augustus 2011

Groeps- en kantonvergadering 25 augustus

Op onze eerste groepsvergadering op het einde van de "zomer"vakantie werden de hoofdlijnen voor de volgende folders vastgelegd.
Daarna namen we deel aan de kantonvergadering in Genk. Het nieuwe provinciedecreet stond er o.a. op de agenda.

woensdag 3 augustus 2011

Speeltuinstraat - infobrief (inleiding)

Vandaag werd in de Speeltuinstraat, Leemkuilstraat en deel Weg naar Bree een infobrief over het mogelijks nieuwe project op 't Laer gebust.

* * *
Extra nieuwsbrief:

’t Laer, toekomstig centrum van de paardenwereld?

Beste mede-inwoners,
Het is de taak van een oppositie om vragen te stellen en de geheimen van de meerderheid te achterhalen. Ook al is PRO een kleine partij, we proberen dit op een grondige wijze te doen. Niet alleen met roepen en tieren; neen, we doen dit met argumenten!

In onbesproken tijden lanceerde PRO het voorstel om op 't Laer sport-cultuur en recreatie te combineren: een sporthal en gemeenschapscentrum konden op deze locatie komen waardoor in’t centrum ruimte ontstaat voor andere projecten (bijv. nieuwe kleuterklassen) of een groene ruimte waar inwoners kunnen genieten van het weer of een picnic bijv.
Hier laat de meerderheid de kans liggen om ‘t Laer te ontwikkelen als een echte poort tot de Limburgse Duinen: natuur en recreatie verzoenen. Dit is immers meer dan een fietscafé.
Immers, het project dat hier nu voorligt realiseert wel paardensport en een evenementen(hal) (de nieuwe gemeentelijke zaal moest toch in’t centrum komen); helaas wordt het project niet door de Opglabbeekse gemeenschap maar door de privé gerealiseerd, met economische wetmatigheden van dien…

PRO wenst een aantal kanttekeningen te maken en bemerkingen te uiten. Dit vormt het tweede deel van deze briefing. Maar let wel: we moeten opletten want als je vragen stelt of kritische bemerkingen formuleert zou ‘men’ ons als een slechte Opglabbekenaar kunnen bestempelen. Of nog erger: als iemand die overal tegen is, die tegen vooruitgang of groei is. Of iemand die Opglabbeek niets wil gunnen, die niet wil dat we een grote “stip” worden. Tja, als 'men' PRO met deze Geuzennaam wil bedenken, dat men maar doet. Zomaar alles slikken zonder nadenken zoals een ja-knikkende sul, neen, dàt willen we niet zijn... PRO beoordeelt dossiers en projecten met een dosis gezond boerenverstand...

Onze grootste bekommernis is: ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek!

Positief is dat er op voorhand nagedacht wordt over mobiliteit en verkeersproblematiek en dat de buurtbewoners betrokken zijn voor de vergunningsaanvragen worden ingediend. Hopelijk worden ook de opmerkingen en vragen meegenomen en dat dit desgevallend leidt tot aanpassingen en verbeteringen van het project.
In het nieuwe mobiliteitsplan evenwel wordt aan dit project amper een paar regels besteed en alles wordt doorgeschoven naar een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) waarvan de ontwerper op een gemeenteraadscommissie al verklaarde dat zo’n MOBER nooit een project zal tegenhouden, en enkel wat flankerende maatregelen zal opleggen (wellicht op kosten van de belastingbetaler).

Op basis van de toelichting die gegeven werd aan de gemeenteraadsleden op 20 juni ll. wil PRO een aantal punten aankaarten en jullie informeren over de lopende en nog op te starten procedures. Want een paar essentiële punten werden niet aangehaald. Wellicht werden die ook niet aangehaald in de buurtvergadering van 14 juni ll. Dit vormt deel 1 van deze briefing.

Speeltuinstraat - infobrief (procedures)

Welke administratieve stappen moeten doorlopen worden vooraleer er gebouwd mag en kan worden?


1. Milieueffectenrapportage:
Projecten en plannen vanaf een bepaalde omvang of een bepaalde ruimtelijke impact moeten op voorhand beoordeeld worden op hun mogelijke gevolgen voor de open ruimte, op mens, leefmilieu en natuur. Dit onderzoek is gekend als MilieuEffectenRapportage (MER). De Vlaamse overheid heeft een lijst opgesteld welke projecten en plannen hiermee bedoeld worden :
“12 Toerisme en recreatie
a) Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer, of met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per tijdsblok van 2 uur.”

In een aantal gevallen is het mogelijk dat de initiatiefnemer van zo’n project – dat in principe onder de MER-plicht valt – een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan aanvragen. Dit betekent dat hij aantoont dat er voor dat project geen of beperkte milieueffecten te verwachten zijn.

Nadat het dossier is ingediend heeft de dienst MER een termijn van 60 dagen om een beslissing te nemen over de aanvraag: wordt de ontheffing aanvaard of niet. De beslissing wordt bekendgemaakt op de site www.mervlaanderen.be (dossierdatabank). Deze procedure is nu lopende. Als de ontheffing aanvaardt wordt, kunnen én moeten de nodige vergunningen nog worden aangevraagd. Wordt de ontheffing niet aanvaard, dan moet eerst een MER worden opgesteld.

2. Vergunningen:
Vooraleer je met een project kan starten heb je eerst een vergunning nodig om dit te mogen bouwen – de stedenbouwkundige vergunning - en veelal ook een vergunning om dit te mogen uitbaten – de milieuvergunning. Deze vergunningen kunnen apart of tesamen (“Uniek Loket”) worden aangevraagd. Heb je beide vergunningen nodig, dan moet je beide vergunningen in je bezit hebben vooraleer je mag starten met de werken!
Nadat de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard is moet het college van burgemeester en schepenen binnen 105 kalenderdagen een beslissing nemen: vergunnen of weigeren . Tegen deze beslissingen (milieu/bouw) is beroep mogelijk bij het provinciebestuur. En daarna desnoods bij de Raad van State.
In beide vergunningsprocedures wordt er in deze periode een openbaar onderzoek gedurende 30 kalenderdagen georganiseerd. Dit wordt kenbaar gemaakt via gele affiches op de plaats van het project. Tijdens deze periode kan eenieder het dossier inkijken en desgevallend opmerkingen of bezwaren indienen. De vergunningverlenende overheid moet hierop antwoorden en haar beslissing motiveren.

Voor het bouwen van de hallen, het hotel, de paddocks en het fietscafé zijn bouwvergunningen vereist. Maar ook voor de exploitatie van een aantal onderdelen is er een milieuvergunning vereist – bij wijze van voorbeeld:

“Rubriek 9.4.3 Inheemse grote zoogdieren (paard en runderachtigen): Stallen voor inheemse grote zoogdieren, inzonderheid paarden, koeien, runderen, waaronder verstaan één of meer gebouwen en/of installaties waarin grote zoogdieren andere dan varkens of mestkalveren gefokt of gehouden worden: a) in een ander gebied dan deze vermeld onder b) en c) (hiermee wordt bijv. recreatiegebied bedoeld):
1° met plaatsen voor 5 tot en met 200 gespeende dieren: klasse 2 (schepencollege)
2° met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren: klasse 1 (provincie) ”

“Rubriek 32.4 Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren: klasse 2 (schepencollege)”

Voor dit project werd er – op voorhand – volgens de Codex Ruimtelijke Ordening een projectvergadering samengeroepen. Dit betekent dat adviesinstanties al hun opmerkingen en bezwaren meedelen vooraleer de vergunningsprocedures worden opgestart. De buurtvergadering van 14 juni ll. en het opstellen van een MOBER – mobiliteitseffectenrapport – waren bijvoorbeeld opmerkingen en vereisten vanwege deze adviesinstanties.

Tot zover een korte lezing over de administratieve plichten. Deze gelden voor iedereen!

Samenvattend:
- volg het ontheffingsdossier op www.mervlaanderen.be.
- let op de gele affiches die volgens de projectontwikkelaar ten vroegste vanaf augustus-september in het straatbeeld zullen verschijnen.
- Let ook op de gemeentelijke website www.opglabbeek.be; hierop moet dit openbaar onderzoek ook worden aangekondigd.

Speeltuinstraat - infobrief (inhoudelijk)

’t nieuwe Laer: hemel of hel?


Toch sport en cultuur tesamen … Maar eigen voorstel alleen

Het voorstel van PRO (een polyvalente zaal en een sporthal) op 't Laer kon niet omdat dergelijke activiteiten en functies (cultuur en sport) thuis horen in het centrum.... De meerderheid heeft dit in meerdere gemeentelijke infobladen tot in den treuren zitten uitleggen en benadrukken. Nu geldt dit klaarblijkelijk niet meer: evenementen en sport kunnen daar nu wel... Of moeten we het als volgt begrijpen: nu is het een voorstel van de meerderheid en niet van een oppositiepartij... En de verkiezingen zijn binnen een jaar daar en de aandacht moet wat weggeleid worden van de sloop van de kiosk en pastorij...

Daarnaast werd duidelijk dat dit project al langer in achterkamers besproken werd waardoor de polyvalente zaal en nieuwe sporthal op ’t Laer in de feiten niet konden. Waarom werd dit niet openlijk meegedeeld en toegegeven? Of zaten onderhandelingen toen nog onder tafel…

Open communicatie

PRO wil de mening van de buurt kennen. Immers, je kan doen en investeren wat je wil. Je project moet maatschappelijk gedragen worden. PRO was dan ook blij dat dit opgelegd werd tijdens de projectvergadering. Bepaalde verenigingen betrekken bij grote projecten en hen zo sponsoren kan je ook omschrijven als 'zwijggeld geven' – geleide democratie op zijn Chinees.

Met zijn allen in de file … in de vier windrichtingen

Is onze buurgemeente Meeuwen-Gruitrode al gehoord want ook voor haar zullen er (mobiliteits)gevolgen zijn. Binnenkort in't weekend ook in de file tussen Roy en Opglabbeek zoals nu op de Weg naar Zwartberg. Op die manier zitten we zowel Oost-West als Noord-Zuid vast...

De wijzen uit het Oosten

Of moeten we ons afvragen: wat volgt er binnenkort in het oosten... Het westen heeft het bedrijventerrein (met zandwinning?), een uitbreiding met een KMO-zone en Van Cranenbroek; het zuiden krijgt een uitgebreid(?) Wilhelm Tell en een ontsluitingsweg (St-Hubertuslaan-Heidestraat);en het noorden een hippisch ressort met evenementenhal. Of krijgt het oosten niets omdat ze zwaar wegen in het schepencollege...

En nog: het Vlaams gewest en een aantal gemeenten wil vrachtwagens van de N730 af krijgen. Gaat dit project niet over het aantrekken van (vrachtwagen)transport... Maar de oplossing ligt dan voor de hand, niet.

Positief is dat nu 'ns op voorhand nagedacht wordt over de impact van een project: welke verkeersstromen brengt het teweeg?

Hoe gaan we die opvangen? Waar gaan we parkeren?
Inderdaad…
Een nieuwe weg?

Wie weet opent dit project zo opnieuw de deur naar de omleidingsweg voorzien doorheen ’t Ophovenerbos en langs het Joekelbos, nl. een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat, dat een aantal jaren geleden werd afgevoerd na protest van de bewoners...
Of is dit het breekijzer om doorheen hetzelfde bos het bedrijventerrein te ontsluiten naar de Weg naar Bree. Op die manier moeten de vrachtwagens niet meer doorheen het centrum (dat maakt een verkeersvrije Weg naar Zwartberg als winkelstraat dan makkelijker, niet?). Het nieuwe Mobiliteitsplan plant net een nieuwe 'verkeerswisselaar' ter hoogte van de oude Van Cranenbroek met een ontsluitingsweg via de St-Hubertuslaan-Heidestraat naar de Weg naar As. Omdat vrachtwagens van de N730 moeten worden gehouden... Kortom hoe past dit project in dit (nieuwe?) Mobiliteitsplan?
Hoe staat de ondernemersclub OCO dan tegenover het extra (toeristisch) verkeer via het bedrijventerrein bij evenementen. Nu hebben ze terecht een aantal vragen bij het (niet-bedrijfs)verkeer t.g.v. Van Cranenbroek...

Geen vrachtwagens in de Speeltuinstraat

De projectontwikkelaar maakt van het kruispunt Weg naar Bree/Leemkuilstraat de toegang voor het projectgebied. PRO stelt voor om dit dan duidelijk met borden aan te duiden én juridisch te verankeren: maak van de Speeltuinstraat een straat enkel toegankelijk voor bewoners. Bijvoorbeeld door het plaatsen van het verbodsbord C3 met onderschrift ‘uitgezonderd bewoners’ of ‘verboden voor +3,5 ton’).

Initiatieven van Opglabbekenaren ondergeschikt?

Het hotel dat er zou/zal komen, zal ook buiten de periodes dat er evenementen plaatsvinden klanten moeten hebben. Hoe zal dit het ‘Brouwershuis’ beïnvloeden? Of is het net de bedoeling dit hotel te verwijderen uit ons centrum. Wou de meerderheid met het Centrumproject ons dorpscentrum niet opwaarderen. O ja, natuurlijk: dan kunnen er daar appartementen komen…
Wat met de Derby Club en haar jumping-activiteiten? Moeten ze weg aan de Groenskuil? Moeten ze in het projectgebied terreinen gaan huren…

Natuur belangrijk?

De omgeving moet je project ruimtelijk kunnen dragen. Past het in de omgeving, in het landschap. PRO vraagt zich af of de meerderheid eenzelfde gedrevenheid en (natuur)aandacht aan de dag gaat leggen om dit project kritisch te benaderen zoals bij de (mogelijke) uitbreiding van Wilhelm Tell? Gaan de natuurargumenten ook hier bovenaan staan? Mogen we nu ook een delegatie met een uitgebreide petitielijst uit de buurt op de gemeenteraad verwachten?

Toegankelijk

Aan de randvoorwaarde van de verkoop zoals bijv. "... het domein (moet)minstens voor 30% publiek toegankelijk blijven en dat minstens een doorsteek voor zacht verkeer moet behouden blijven naar het achterliggende natuurgebied." lijkt op basis van de uitleg van de projectontwikkelaar voldaan: er komt een fietscafé met paden die aansluiten op wandel- en fietspaden. Maar komen verkoopspraatjes overeen met de werkelijkheid. Hoe wordt de voorwaarde omtrent duurzaam bouwen ingevuld? Dit moet nog blijken uit de bouwaanvraag.

* * *

Er lijken een aantal verborgen agenda's en dossiers achter dit project zitten. Wanneer zullen deze duikboten boven water (moeten) komen?
PRO blijft het project wel met een open vizier en op een positieve manier voorzichtig benaderen. Tot een volgende nieuwsbrief!

zaterdag 2 juli 2011

Heidestraat bevraagd - verslag

Verslag bevraging zaterdag 2 juli


Algemeen:

1. Ons doel was de buurt informeren. Dit was een geslaagde actie: we hadden aangename en interessante gesprekken.
2. Zo wat iedereen wist niets over de plannen; zeker omdat de burgemeester tijdens zijn ronde in mei, er met geen woord over repte en hij daarenboven hele andere voorstellen opperde zoals éénrichtingsverkeer of het afsluiten van de straat … Wat verzwijgt hij dan nog allemaal?

Resultaten gesprekken en ingevulde antwoordformulieren:

Iedereen die we spraken (of ons mailde), verwerpt de categorieverhoging van de St-Hubertuslaan en de Heidestraat, t.w. lokale weg type 2.

Dat er verkeer in de Heidestraat komt is te begrijpen, iedereen rijdt met de auto maar het is een woonstraat en daarom moeten er verkeerafstotende maatregelen komen om doorgaand verkeer en sluipverkeer tegen te houden en enkel bewoners en bezoekers toe te laten. Bijv. een verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, liever geen drempels maar dan wel bloembakken, het afsluiten van de Heidestraat (of de St-Hubertuslaan) of maak er een éénrichtingsstraat van. Deze ingrepen zijn nodig omdat er ook veel te hard gereden wordt.

Ook de (gedwongen) aankoop van de voorliggende grond (een strook van +/- 10 m) smaakt met dit nieuwe verhaal heel zuur.


Een aantal inwoners hebben een alternatief uitgewerkt: geen ontsluiting via de St-Hubertuslaan en de Heidestraat maar via een verlenging van de Industrieweg Zuid en de Heikantstraat . Volgens hen zijn er zo zijn minder gehinderden en kan de St-Hubertuslaan een volwaardige fietsverbinding worden.


Afspraken:
- een verslag van de bevraging wordt bezorgd aan alle buurtinwoners
- alle buurtbewoners uitnodigen voor de gemeenteraad waarop het nieuwe mobiliteitsplan geagendeerd staat

We kunnen ook melden dat op provinciaal niveau het nieuwe mobiliteitsplan zonder veel opmerkingen werd goedgekeurd. Dit betekent dat het dossier binnenkort op de gemeenteraad kan worden geagendeerd.

Heidestraat bevraagd

Vandaag hebben Tony en Fabian de bewoners van Heidestraat bevraagd over de toekomstige plannen van de meerderheid op vlak van verkeer. Het waren 5 interessante uren! Verslag volgt later...

maandag 27 juni 2011

Ontsluitingsweg bedrijventerrein via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat


Extra nieuwsbrief aan de bewoners van de Heidestraat
Het bestaande gemeentelijke mobiliteitsplan werd de voorbije maanden geactualiseerd. De gemeenteraad van 20 juni jl. keurde het ontwerpplan goed met het oog op goedkeuring door de provinciale instanties. PRO onthield zich omdat ze o.a. jullie standpunt wil kennen over dit onderdeel uit het toekomstige mobiliteitsplan. Dit plan vormt immers de basis voor toekomstige investeringen in wegen en (fiets/voet)paden.
Daarnaast hebben verschillende bewoners uit jullie straat ons de voorbije maanden aangesproken over de verkeersproblematiek.
In het najaar komt dit nieuwe mobiliteitsplan voor definitieve goedkeuring opnieuw op de gemeenteraad. Daarom zal PRO op zaterdag 2 juli een bevraging doen en antwoorden op de vragen van de laatste bladzijde ophalen. Zo kennen we jullie mening en kunnen we deze vertolken op de gemeenteraad!
Ben je zaterdag niet thuis, vul dan gerust de vragenlijst in en hang het bijv. aan jullie deur. Of stop je antwoorden in één van onze brievenbussen. Of mail ons je antwoorden.
Tot zaterdag aan jullie deur!
Antonino Lorefice, raadslid OCMW
Jean Pierre Mathues, lid Autonoom GemeenteBedrijf
Fabian Spreeuwers, gemeenteraadslid


Wat staat er in dit nieuwe mobiliteitsplan? En wat betekent dit voor de Heidestraat?


Geen vachtwagens meer in woonstraten, maar …
Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe mobiliteitsplan is om – met uitzondering van Industriezone Noord en Zuid – onze gemeente (en ruimer de omliggende gemeenten) vrachtwagen vrij te maken. De grijze zone staat gelijk met vrachtwagenvrij (behalve voor leveringen en zo natuurlijk).
Dit kan op de steun van PRO rekenen. Zo ook een parkeerruimte voor vrachtwagens op dit terrein; dan worden ze niet meer geparkeerd in woonstraten met veelal overlast tot gevolg.

… Een nieuw kruispunt voor Industriezone Noord en Zuid…
Niet meer via het bestaande kruispunt ter hoogte van drukkerij Paesen maar wel ter hoogte van het magazijn Van Cranenbroek net voor het benzinestation Blocken.
Dit kruispunt is ook nodig voor de ontsluiting van de nieuwe KMO-zone die wellicht uitgebouwd zal worden achter het woonlint tegenover Maasland (“oude Velda”).

… betekent een omleidingsweg
Er wordt via deze nieuwe omleidingsweg met een vervolg via de Sint-Hubertuslaan en de Heidestraat een ontsluiting voorzien voor personenwagens (geen vrachtwagens) van en naar het bedrijventerrein.
Daarom zullen deze twee wegen in een hogere categorie worden gestoken: lokale weg type II. D.w.z. een ‘lokale gebiedsontsluitingsweg voor autoverkeer’; meer dan een woonstraat dus. Via deze route wordt het bedrijventerrein naar het zuiden ontsloten (niet meer via Weg naar Zwartberg en het rondpunt in het centrum): al het woon-werkverkeer naar of komende van het bedrijventerrein.
In feite betekent dat de Sint-Hubertuslaan en (een deel van) de Heidestraat als het ware gelijk(w)aardig zullen worden aan Weg naar Zwartberg of Weg naar Opoeteren (de Weg naar Bree en As zijn lokale wegen type I omdat het gewestwegen zijn – N730).

Wat is’t nu: fietsverbinding of omleidingsweg?
In het huidige, bestaande mobiliteitsplan is echter voorzien dat de Sint-Hubertuslaan en Heidestraat dienen als fietsverbinding tussen Weg naar As en Industriezone Zuid (“een lokale functionele fietsverbinding”).
Deze functie blijft behouden in het nieuwe plan. Meer nog: deze weg wordt – naast ontsluitingsweg - ook aangeduid als ‘recreatieve’ fietsverbinding.
Maar, is dit te rijmen met deze functie als ontsluitings-/omleidingsweg?
Moeten er dan geen vrijliggende fietspaden worden voorzien? De Vlaamse overheid legt voor dit type wegen op: verhoogde of vrijliggende fietspaden! Deze worden voorzien op middenlange termijn… Maar tot dan?

Participatietraject
De nieuwe mogelijke beleidsopties werden afgetoetst met de bevolking via het zgn. participatietraject. Vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden, UNIZO, ZWZ en OCO werden hierbij betrokken en gehoord.
Er kwamen over dit punt weinig tot geen opmerkingen.
PRO trekt dit traject verder door en wil deze beleidsoptie aan jullie voorleggen.

Waarom deze bevraging?
1. PRO wenst jullie mening te kennen over deze wijziging van het gebruik van deze weg.
2. PRO wenst los hiervan van jullie te horen wat er leeft in jullie straat, wat er anders of beter kan.
Als je zaterdag 2 juli e.k. niet thuis bent, vul dan gerust (anoniem) onderstaand strookje in en hang het bijv. aan jullie deur, we nemen het dan wel mee en verwerken het met de andere reacties uit jullie straat. Of stop je antwoorden in één van onze brievenbussen. Of mail ons je antwoorden.

maandag 20 juni 2011

Nieuwe kleuterklassen op het oud kerkhof?

Onze gemeente is een snel groeiende en vruchtbare gemeente. De komende jaren zullen meer en meer kleuters en kinderen naar onze scholen trekken.
In het Centrumproject (RUP Centrum) wordt de school van het Gemeenschapsonderwijs bij wijze van spreken nu al afgebroken.
Waar gaan deze kleuters en kinderen dan naar school?
Waar kan het vrij onderwijs in het centrum nog uitbreiden als er nog klassen moeten bij komen?

In de hoogte?
Neen … Want de ruimte voor het Troempeelke is al bezet en in beslag genomen: de nieuwe polyvalente zaal en gemeenschapscentrum rijzen daar binnenkort uit de grond… Tiens, en op ’t Laer komt er misschien sportinfrastructuur en een evenementenhal. Waarom dan deze zaal midden in’t centrum?

Of op de terreinen van het oud kerkhof?
Andere ruimte in de buurt van de huidige scholen is er niet meer…
De kiosk, op enkele dagen voor de afbraak (19 juni 2011)


Binnenkort met de parachute naar begrafenissen?

De pastorij, kiosk, de fietsenstalling en de parking verdwijnen. Vanaf 20 juni wordt dit concreet, tastbaar en zichtbaar.
PRO wil goede en moderne infrastructuur voor culturele activiteiten en evenementen. Maar hoort deze thuis net naast en bijna voor de kerk…
Blijft er nog ruimte over om nog dicht bij de kerk te parkeren? Want hoe geraken bijv. onze inwoners die moeilijk te been zijn, nog aan en in de kerk? Met de helikopter of met de parachute? Of met de moto?
De pastorij in het kermisweeken - 19 juni 2011: enkele dagen voor de afbraak...
woensdag 1 juni 2011

Kick Off 2012

In C-mine werd het startschot gegeven voor de campagne van de lokale verkiezingen van 2012.
PRO is er klaar voor. En nu gaan we voor een volle lijst!

woensdag 11 mei 2011

PRO op vorming

Naar jaarlijkse gewoonte nam PRO deel aan een vormingssessie voor het invullen van de personenbelasting. Zo kunnen we mede-inwoners met vragen verder helpen.

woensdag 27 april 2011

Twitter en Facebook

Sp.a-nationaal gaf een interactieve vorming over twitter en facebook. Interessant om de digitale mogelijkheden van campagne voeren te ontdekken.

maandag 11 april 2011

Snuffelpalen rond Diresco

Sinds onze vorige folder is er veel in beweging gezet. Verschillende overheidsinstanties schoten in actie – toevallig (?) – na heel wat briefwisseling: de Vlaamse milieumaatschappij, afdeling milieuinspectie, het agentschap zorg en gezondheid en het gemeentebestuur.
 
Instanties brieven schrijven, een anonieme brief bussen, rondgaan met een petitie,… Dit allemaal heeft genoeg druk gezet om de overheid en inspectiediensten tot actie te bewegen.
In de woonwijk Nieuwe Kempen en op het bedrijventerrein werden twee meettoestellen geplaatst die geurstalen nemen – snuffelpalen genoemd. Deze meettoestellen brengen de luchtkwaliteit in kaart. Daarnaast werken via een geurenquête ook tientallen inwoners en werknemers van enkele bedrijven uit de omgeving mee: wanneer ruikt het, welke geur wordt er waargenomen, vanwaar komt de geur, enz. Meten is weten. Want met kennis van zaken kan je betere beslissingen nemen (en hopelijk de juiste).
PRO vindt het belangrijk dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan de klachten van de wijkbewoners en dat bevoegde instanties hen ernstig hebben genomen. PRO kijkt uit naar de resultaten zodat iedereen weet welke kwaliteit de lucht heeft die de wijkbewoners, kinderen en sporters in de buurt van de bedrijven inademen. Maakt de lucht ziek of niet… Iedereen heeft recht op deze info. Wie weet komt er nog andere info of andere overlast boven water… Meer informatie vind je op www.kersendief.blogspot.com. Via onze aparte nieuwsbrieven houdt PRO ook de buurt geïnformeerd.
Ruimer gesteld kan je je afvragen of een woonwijk dat ook nog bijna volledig omringd is door een omwalling met daarachter een bedrijventerrein van nationaal belang, wel naast elkaar kunnen bestaan… Je kan je ook afvragen wat deze zandheuvel moet verbergen: de wijk of de bedrijven…

'Grote' droom voor een 'kleine' gemeente

In de jaren stillekes wou Opglabbeek een cultuurcentrum bouwen. Na lang nadenken werd ‘t Troempeelke geboren. Een ijkpunt voor ons culturele leven. Voor alle zekerheid werd zaal VONA toch maar behouden. Een vooruitziende blik of was er twijfel over ‘t Troempeelke?

Lottodroom

Het uitzicht van het huidige gemeenschapscentrum ’t Troempeelke is esthetisch wel mooi, maar functioneel… tja d’er mankeert tocht teen en tander… Immers, na enige tijd bleek dit huis van cultuur toch niet een zo goed doordacht geheel; heel wat gebreken in functionaliteit waren erin geslopen. In Blik Op-glabbeek geeft de meerderheid zelf een opsomming van de gebreken aan’t Troempeelke (toch goed om weten niet…). Trouwens hebben sommige gemeenteraadsleden van de huidige meerderheid de bouw van ‘t Troempeelke indertijd niet mee goedgekeurd? Maar ja de ene hand weet niet altijd wat de ander hand doet…
Om een zeer lang verhaal kort te houden: de huidige bestuursmeerderheid komt tot het wijze besluit dat er toch een beter gemeenschapscentrum nodig is in onze gemeente. En ’t Troempeelke tot slot dat moet ook afgebroken worden, tot de laatste steen! Te beginnen met de naam… Dat is al geweten – zie onderaan. Kortom: een nieuw cultureel hoofdstuk dient te worden geschreven of herschreven – liefst op glanzend papier.

Komt dame Fortuna nog langs met een zak geld?
Nieuwe zaal: grootheidswaanzin of visie?

Ten eerste. Dit nieuwe hoofdstuk betekent een nieuw gebouw. Dit bouwsel moet het uitzicht van Opglabbeeks centrum gaan bepalen, het moet ook alle mogelijkheden bieden waaraan een modern cultuurcentrum moet voldoen. Dat mag de bevolking toch verwachten van een degelijke bestuursploeg: een goed doordacht cultuurbeleid en een goed beleid op het vlak van ruimtelijke ordening… Of wat had je gedacht? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Hopelijk niet want dan kost het de inwoners weerom veel belastinggeld dat verkeerd besteed wordt. PRO opperde als verantwoordelijke partij al of een nieuw gemeenschapscentrum in combinatie met een sporthal niet in z’n geheel moest bekeken worden, in een globaal plan. Dit was ingegeven door de wetenschap dat de huidige sporthal aangepast moest worden. En was een renovatie wel de beste optie? (zie onze vorige folder). PRO stelde daarom als locatie ’t Laer voor: niet in de directe omgeving van het centrum maar daar is er ruimte om een goed doordacht cultuur- en sportbeleid te creëren. Maar: gaan er nu paarden komen draven? Waarom het nieuwe gemeenschapscentrum niet op deze locatie gebouwd kan worden staat te lezen in het “reclameblaadje” van de huidige meerderheid. Is dit evenwel de volledige waarheid? Zijn er nog andere verborgen redenen voor het niet weerhouden van deze locatie? Wellicht komen deze aan’t licht als het stof van het draven is gaan liggen. De huidige meerderheid heeft het carnavalsbal ooit verbannen naar de parking achter ’t Laer, bijna temidden van de bossen, net niet in Gruitrode. Ver weg…Want volgens de huidige meerderheid hoorde carnaval toen niet thuis in’t centrum. Deze cultuurbeleving veroorzaakte teveel hinder en overlast… Het centrum moest rust en stilte uitstralen… De start van het hele project is blijkbaar toch niet onder een goed gesternte begonnen. De vraag waarom de kiosk en de pastorij moeten verdwijnen blijft leven onder de inwoners. En de laatste maanden moeten de redenen hiervoor in elk infoblad worden herhaald. Dit zwaard van Damocles blijft evenwel boven dit gebouw en het centrum zweven. Intussen is de pastoor ook al weg… Wat zal het volgende zijn? Of wie…
Zijn er procedurefouten geslopen in de aanbesteding? Eerst mankeerden de 4 inschrijvers een essentieel veiligheidsdocument. De meerderheid keurde de
heraanbesteding goed. Maar gebeurde dit correct? Een klacht werd ingediend. Wie weet is er terwijl u deze tekst leest een beslissing genomen door de bevoegde Vlaamse minister. Hierdoor loopt het project vertraging op – op zich geen ramp voor de bevolking maar wel voor politici die lintjes willen knippen in’t najaar van 2012, een (her)verkiezingsjaar. Op die manier wordt de polyvalente zaal opnieuw een verkiezingsitem. En dit onderwerp heeft trouwens al vele verkiezingsfolders en beloftes gekruid. En ’t zal nog eens van datte zijn. Of zoals ’t in de polonaisehit weerklinkt: “Zjeng aon de
geng”: nog eine kier… Changez!Tot slot: de uitbating van het nieuwe gemeenschapscentum zal de belastingbetaler hopen geld kosten. Maar wees gerust. Deze kosten werden weggebudgetteerd in het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek… Wat niet direct zichtbaar is, bestaat zogezegd niet. Maar ook duikboten komen ooit eens boven water… PRO blijft in de gemeenteraad en in het autonoom gemeentebedrijf het verdere verloop van dit dossier op de voet volgen en kritisch zijn waar nodig.

O ja – en dat is ten tweede – de meerderheid heeft de bevolking ook gevraagd om mee te denken over de naam voor het nieuwe gemeenschapscentrum, alle ideeën zijn welkom zeggen ze, hopelijk krijgt u alle voorstellen eens te lezen in het gemeentelijk informatieblad.

En nu wachten op de nieuwe naam… op Godot… Of…

Als uitsmijter kunnen we nog mee geven dat er nu wel een project dat (paarden)sport en evenementen combineert, op ’t Laer mogelijk zou zijn. Toch raar hoe de wereld (of meerderheid) kan draaien. Eerst maand na maand deze mogelijkheid afschieten om er nu zelf mee uit te pakken. Wie gelooft die meerderheid nog…

Huis van Oranje aan verbouwing toe?

Eind januari passeert er een Near Earth Object... 21/12: een desastreuze ramp volgens Maya’s. Tussenin: fijne evenementen. De Olympische winter- en, zomerspelen en het EK in Polen en Oekraïne. En spannende evenementen: sociale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat het spannend wordt, merk je aan diverse projecten die nu in uitvoering gaan. De zenuwen staan al gespannen zeker als je het ‘Just-In-Time’-principe wil hanteren… Het juiste en – eerder – toevallige tijdspad uittekenen wordt nu cruciaal als je (net) voor 14 oktober 2012 lintjes wil knippen en glazen wil schenken. Denk maar aan: veilige schoolomgevingen (noodzakelijk!); vernieuwing van de wegen in’t centrum; degelijke fiets- en voetpaden in’t centrum (eindelijk!); de bouw van een polyvalente zaal; de sloop van de pastorij en de kiosk (triestig); het centrumproject (RUP Centrum) met zijn onteigeningen en andere grondinnames (wasda wel nodig?).
Ook de toon op de gemeenteraad wordt harder en persoonlijker: “madammekes” en “burgemeesterkes” vlogen en vliegen in’t rond. De hakken worden gezet, das zeker. Klachten worden ingediend, steken gezet. Dat mag maar dat beloofd ook…

Rampjaar 2012

Ook in het personeelsbeleid bij recente aanwervingen en vervangingen zijn mogelijk toekomstige stemmen een essentieel onderdeel. Alle middelen zijn goed, als’t maar stemmen en een herverkiezing opbrengt. “Het doel heiligt de middelen…”.
Gaat de komende stembusslag een verschuiving teweegbrengen… Betekenen ze het einde van het Huis van Oranje… De sleutel ligt bij jullie: de inwoner-kiezer. Of ondergaan jullie in het stemhokje (wederom) een betovering om dezelfden te bestendigen in hun heilige opdracht? Iedereen dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was… Dit lijkt ons gemeentelijk motto te zijn…

Wil je iets veranderen? Laat je horen! Reageer...

Edito: Lambertus blijft bezorgd

Nog ongeveer 18 maanden… en dan is’t weer zover.
Op 14 oktober 2012 wordt de gemeenteraad opnieuw gekozen. De meerderheid van deze raad zal de daarop volgende 6 jaar onze gemeente richting en kleur geven. Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee. Gebruik je stem en durf te kiezen.
Vele onder ons beschouwen dit stemrecht als iets normaal terwijl een paar duizend kilometer naar’t zuiden mensen hun leven geven om te mogen stemmen. Geef je stem opnieuw die waardigheid mee die ze verdiend! Stem bewust, niet onbesuisd.
Hopelijk zullen ook meerdere lijsten deelnemen aan deze verkiezingen. Zodoende hebben jullie een keuzemogelijkheid. Laat ons ook hopen dat ze duidelijk inhoudelijke programma’s voorleggen. Want met bekende koppen alleen maak je geen beleid en bereid je de toekomst niet voor…
Onze samenleving – en ook onze gemeente – is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen. Want: als de wind slechts uit 1 richting waait, verschraalt een gemeenschap!
Mijn wens is een bestuur dat gericht is op het welzijn van alle Opglabbekenaren, een bestuur dat de leefbaarheid en de veiligheid van de straat garandeert, een bestuur dat respect en verdraagzaamheid
hoog in het vaandel draagt…
Lambertus
Nog steeds een bezorgde Opglabbekenaar

Nieuwe folder in de brievenbussen

Vanaf nu valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Zoals je kan vaststellen is onze start naar de verkiezingen van volgend jaar ingezet...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!

donderdag 7 april 2011

Op weg naar 2012

PRO was vanavond op een vormingssessie over "2012 start nu!"
Ideeën en interessante methodieken werden mee naar Opglabbeek genomen.

woensdag 6 april 2011

PRO op infomoment van Samenstroom

Tony en Fabian waren vanavond aanwezig samen met een 30-tal anderen op het infomoment over samenstroom in C-mine.

maandag 21 maart 2011

Samenstroom

Sinds vorige week wordt er een folder gebust over een samenaankoop van groene energie: gas en stroom.
Wacht op de folder of schrijf je nu al in via http://www.samenstroom.be/ en vraag vrijblijvend een offerte onder begeleiding van ichoosr.

* * *

Wanneer je in groep (groene) gas en elektriciteit aankoopt, krijg je gemakkelijker een goedkoop tarief.

sp.a-Vlaams-Brabant en sp.a-Limburg organiseren dit jaar samen een groepsaankoop gas en elektriciteit. Socialistische Mutualiteit Brabant, ABVV-Vlaams-Brabant en ABVV-Limburg ... sluiten zich aan bij deze groepsaankoop.
sp.a organiseerde al in verschillende Vlaamse provincies een succesvolle groepsaankoop groene energie. Daarbij stapten al 20.000 mensen over naar een nieuwe energieleverancier. Het loont dus zeker de moeite om aan onze actie deel te nemen. Schrijf je vrijblijvend in!
Hoe meer mensen zich inschrijven voor de groepsaankoop van groene energie, hoe aantrekkelijker we zijn voor de energieleveranciers en hoe groter de kans op een lagere prijs voor uw gas en elektriciteit. Begin juni 2011 ontvang je dan vrijblijvend een contractvoorstel. Als het voorstel voor jou voldoende voordelig is, dan verander je best van energieleverancier.
Schrijf je dus in voor 31 mei!

OF:

Eerdere groepsaankopen tonen aan dat in groep kiezen voor groene energie een grote besparing oplevert voor de deelnemers. Bij groepsaankopen in 2010 bespaarden de deelnemers tot 23% op hun elektriciteitsrekening en tot 20% op hun gasrekening. Bij gelijkaardige acties bespaarden de deelnemers gemiddeld meer dan 200 euro per jaar.

Heb je interesse? Kom dan vrijblijvend naar één van onze infoavonden in de buurt en stel er al jouw vragen:
  • woensdag 6 april, 20u, zaal C-Mine, in C-mine 10, 3600 Genk
  • donderdag 5 mei, 20u, zaal de Ster, Camille Huysmansplein 4, 3740 Bilzen
  • maandag 9 mei, 20u, zaal Concordia, Oude baan 205a, 3630 Maasmechelen
  • dinsdag 10 mei, 20u, zaal MOSA, Eikerstraat 44, Maaseik

zaterdag 5 maart 2011

PRO op expo GAL in C-mine

Vrijdagavond was PRO aanwezig op de opening van de EXPO GAL, "een halve eeuw op het scherp van de snee", een initiatief van Curieus.
We lieten ons onderdompelen in de tekeningen en (maatschappij)kritiek van GAL.

dinsdag 15 februari 2011

Samenstroom

Tony en Fabian gingen naar de provinciale vergadering over de samenaankoop van gas en elektriciteit. De aanpak en de doelstellingen van het project werden uit de doeken gedaan. Wordt vervolgd!