zondag 13 november 2011

Diresco: wie is bevoegd?

De burgemeester en schepenen zijn verantwoordelijk
De Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur in de personen van de burgemeester en de schepenen bevoegdheid gegeven in beslissingen over bouw- en milieuvergunningen. Ze vergunnen of weigeren, geven advies en kunnen er controle op uitoefenen.
Voor stedenbouwkundige vergunningen is het schepencollege de instantie die de vergunning aflevert of weigert. Zogenaamde ‘ontvoogde’ gemeenten hebben de volledige verantwoordelijkheid; de Vlaamse overheid controleert dan of ze hun werk goed doen. Opglabbeek is nog niet ontvoogd omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden. Dit betekent
ook dat nog steeds advies van “Stedenbouw” vereist is.
Voor het exploiteren van bepaalde activiteiten is een milieuvergunning nodig. Kleinschalige activiteiten of bedrijvigheid op de bedrijvenzone behoren tot klasse 3 (melding). Het schepencollege neemt akte van deze meldingen. Grootschaligere of meer milieubelastende activiteiten vallen in klasse 2. Voor deze vergund of weigert het college de vergunning. In vele gevallen moet ze daarvoor geen extern advies vragen maar moet ze zelf haar verantwoordelijkheid nemen: kan dit, of kan dit niet op die plaats.
Klasse 1-dossiers zijn de meest milieubelastende activiteiten. Hiervoor levert het provinciebestuur de vergunning of weigering af maar het schepencollege geeft advies. Diresco bijvoorbeeld is zo’n klasse 1-bedrijf.
Toezicht, handhaving en controle is een rol voor de burgemeester. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan bij de burgemeester en/of de bevoegde toezichter klacht indienen. Maar bij hen kan je ook een schriftelijk verzoek indienen om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu
.

Geen opmerkingen: