woensdag 3 augustus 2011

Speeltuinstraat - infobrief (inleiding)

Vandaag werd in de Speeltuinstraat, Leemkuilstraat en deel Weg naar Bree een infobrief over het mogelijks nieuwe project op 't Laer gebust.

* * *
Extra nieuwsbrief:

’t Laer, toekomstig centrum van de paardenwereld?

Beste mede-inwoners,
Het is de taak van een oppositie om vragen te stellen en de geheimen van de meerderheid te achterhalen. Ook al is PRO een kleine partij, we proberen dit op een grondige wijze te doen. Niet alleen met roepen en tieren; neen, we doen dit met argumenten!

In onbesproken tijden lanceerde PRO het voorstel om op 't Laer sport-cultuur en recreatie te combineren: een sporthal en gemeenschapscentrum konden op deze locatie komen waardoor in’t centrum ruimte ontstaat voor andere projecten (bijv. nieuwe kleuterklassen) of een groene ruimte waar inwoners kunnen genieten van het weer of een picnic bijv.
Hier laat de meerderheid de kans liggen om ‘t Laer te ontwikkelen als een echte poort tot de Limburgse Duinen: natuur en recreatie verzoenen. Dit is immers meer dan een fietscafé.
Immers, het project dat hier nu voorligt realiseert wel paardensport en een evenementen(hal) (de nieuwe gemeentelijke zaal moest toch in’t centrum komen); helaas wordt het project niet door de Opglabbeekse gemeenschap maar door de privé gerealiseerd, met economische wetmatigheden van dien…

PRO wenst een aantal kanttekeningen te maken en bemerkingen te uiten. Dit vormt het tweede deel van deze briefing. Maar let wel: we moeten opletten want als je vragen stelt of kritische bemerkingen formuleert zou ‘men’ ons als een slechte Opglabbekenaar kunnen bestempelen. Of nog erger: als iemand die overal tegen is, die tegen vooruitgang of groei is. Of iemand die Opglabbeek niets wil gunnen, die niet wil dat we een grote “stip” worden. Tja, als 'men' PRO met deze Geuzennaam wil bedenken, dat men maar doet. Zomaar alles slikken zonder nadenken zoals een ja-knikkende sul, neen, dàt willen we niet zijn... PRO beoordeelt dossiers en projecten met een dosis gezond boerenverstand...

Onze grootste bekommernis is: ’t Laer, astemblief: geen tweede Van Cranenbroek!

Positief is dat er op voorhand nagedacht wordt over mobiliteit en verkeersproblematiek en dat de buurtbewoners betrokken zijn voor de vergunningsaanvragen worden ingediend. Hopelijk worden ook de opmerkingen en vragen meegenomen en dat dit desgevallend leidt tot aanpassingen en verbeteringen van het project.
In het nieuwe mobiliteitsplan evenwel wordt aan dit project amper een paar regels besteed en alles wordt doorgeschoven naar een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) waarvan de ontwerper op een gemeenteraadscommissie al verklaarde dat zo’n MOBER nooit een project zal tegenhouden, en enkel wat flankerende maatregelen zal opleggen (wellicht op kosten van de belastingbetaler).

Op basis van de toelichting die gegeven werd aan de gemeenteraadsleden op 20 juni ll. wil PRO een aantal punten aankaarten en jullie informeren over de lopende en nog op te starten procedures. Want een paar essentiële punten werden niet aangehaald. Wellicht werden die ook niet aangehaald in de buurtvergadering van 14 juni ll. Dit vormt deel 1 van deze briefing.

Geen opmerkingen: