donderdag 10 mei 2012

Open vergadering: 22 mei


Wil je meewerken aan ons positief project voor Opglabbeek? Heb je een voorstel of een probleem?
Kom naar onze groepsvergadering! Of mail fabian.spreeuwers@pandora.be - antonino.lorefice@telenet.be.
Of kom naar onze ‘Open Vergadering’ in de OC Krinkel op dinsdag 22 mei om 20u.

Hoe gezond is mijn wijk?


Als de bureaucratie de behoeder wordt van onze gezondheid, dan loopt er iets grondig fout met onze beleidsmensen. De zaak DIRESCO loopt jaren mank door de houding van het gemeentelijk bestuur ten opzichte van de klachten die de buurtbewoners sinds jaren hebben: geluids- en stankoverlast.
Cijfers van de Vlaamse milieuinspectie tonen jaar na jaar aan dat geur en geluid de toppers zijn binnen de klachten – samen goed voor bijna 2/3 van alle klachten… maar toch heeft het lokale bestuur de klagers nooit ernstig genomen, ze werden bestempeld als vervelende zageventen of aandachtzoekende snuivers – zeg maar: beroepsklagers. De klachten bleven maar komen totdat het onze Bestuurders teveel werd en ze besloten actie te ondernemen. Bevoegde instanties werden gemobiliseerd, metingen werden uitgevoerd op vlak van trillingen, snuffeltoestellen werden geplaatst bij bewoners. En met als resultaat: bevestiging van de klachten maar nét niet voldoende om de ondernemer op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Men liet maar begaan want men had met de bewuste ondernemer gesproken… Brute pech voor onze Bestuurders: de klachten bleven maar komen over geur (styreen) en geluidsoverlast (trillingen). Februari en maart bleken topmaanden te zijn inzake klachten gelet op de intensieve communicatie tussen gemeenteraadsleden van de oppositie, schepencollege en buurtbewoners. Zolang de bureaucratische mallemolen draait wanen onze Bestuurders zich veilig. Hoelang zal onze gezondheid nog gegijzeld worden door ondernemers en bestuurders die ons eerder beschouwen als kiesvee en wegwerppersoneel.
Beste medebewoners dacht u werkelijk dat de verkozenen van Louwel en het Centrum wakker liggen van onze problemen? Nochtans ook gekozen met uw stem. Is de Nieuwe Kempen deelgemeente van Opglabbeek dan toch een wingewest, ‘n ver van hun bed show?
Antonino Lorefice

Wat willen wij?

Eind januari 2010 lanceerden we de 12 werken van PRO – 20 voorstellen voor een veiliger en gezonder Opglabbeek. De meerderheid voerde intussen zelfs een aantal van deze voorstellen voor ons uit. Maar wij willen meer. Wij willen 20 op 20!

PRO wil het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum, een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
De uitbreiding van het bedrijventerrein moet ruimte vrijmaken voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens altijd kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals Genk en Heusden-Zolder bewijzen dat dit kan!

“politiek van het gezond verstand: oog hebben voor iedereen”


PRO wil dat het project “Poort tot de Bosbeek” eindelijk afwerken en uitvoeren: verbind het centrum via fiets- en voetpaden met de vallei van de Bosbeek. Zo ontstaat er een verbinding, een poort met dit natuurgebied. Dit project heeft troeven op vlak van toerisme, natuurrecreatie en horeca. Ook het terug open maken van de Buurtweg nr. 23 speelt hier een belangrijke rol.
Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren kwam de meerderheid tot inzicht en volgden er projecten maar dit is nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Ruimte voorzien is een, bakstenen zijn het andere.
PRO vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. Via het RUP Centrum werd gekozen voor concentratie en overheidsinfrastructuur. PRO vindt dat ook plaats moet zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het aanmoedigen van kangoeroewoningen. Zorg is een én-én verhaal. En de persoon staat centraal in dit verhaal, niet de gebouwen.

Twee voorbeelden


Op weg naar wegen rondom het centrum

Momenteel ligt het centrum open om de verkeersveiligheid te verhogen. Toch zijn er plannen in de maak voor twee omleidingswegen. Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Ons eigen Noord-Zuid verhaal.

Omleiding in ’t zuiden: de weg van de jager. Een nieuw kruispunt ter hoogte van Blocken zal Industrie Noord en Zuid gaan verbinden. Zo wordt de nieuwe KMO-zone achter het woonlint ontsloten en dan verder via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat. Langs deze laatste straten pendelen dan personenwagens (in principe geen vrachtwagens) van en naar het bedrijventerrein.
Een omleiding in ’t noorden: de weg van het paard. Het hippisch centrum op’t Laer opent de deur voor een weg doorheen ’t Ophovenerbos: een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat – jaren geleden afgevoerd na protest van de buurt. Is de paardenmanège het breekijzer om het bedrijventerrein te ontsluiten? Dankzij de rioleringswerken in de Reyndersstraat wordt dit nu al uitgetest?

Mooi op papier… maar een gedrocht in’t echt?

De voorstelling van de nieuwe zaal gaf een mooi beeld, de videoanimatie zag er knap uit. En nu? De volgende jaren zullen we merken hoe zwaar dit betonwerk op onze portemonnee zal wegen. Hadden we toch maar naar een ander stemmetje in het stemhokje moeten luisteren?

“Uitzichtvervuiling, het aanwezige groen is overgoten met beton, bombastisch”. Mooie plannen, maar de realiteit: wat gaat deze mooie droom ons kosten? Zullen de verenigingen (huur) en de burgers, WIJ dus, het gelag betalen van de fata morgana van het schepencollege? Of hadden de gemeenteraadsleden van de meerderheid hierin geen stem. Is ’t schepencollege dan het Politburo, of “onze” burgemeester, ’n kleine Caesar.

Hoe gezond is onze gemeente? Is de kas leeg op of is er nog beleidsruimte?

Ook in de politiek is het belangrijk af en toe in de achteruitkijkspiegel te kijken. In de geschreven pers werden alle gemeenten doorgelicht op basis van hun rekeningen tot en met het jaar 2010. Ons rapport lijkt mooi maar houdt geen rekening met de uitgavenstroom in 2011 en 2012… We zien elke dag wat dit op straat betekent.

Inderdaad, de schuld nam af tot 2010 – op zich positief maar de komende jaren gaat deze opnieuw verdubbelen tot bijna 920 euro per inwoner. Het gevolg van de investeringsdrang deze laatste maanden. Begin jaren ’90 deed de toenmalige meerderheid dit ook: nieuwe jeugdlokalen, vernieuwing van het centrum (o.a. de rotonde, ‘t Troempeelke). De nieuwe meerderheid toen erfde die situatie om die nu af te breken of te vernieuwen.

“Achterom kijken om vooruit te zien!”

De begroting 2012 is een typische verkiezingsbegroting: een sterk positief resultaat én de verenigingen worden financieel verwend. Dat de verenigingen meer middelen krijgen, kunnen we enkel toejuichen. PRO wil een ‘warme’ samenleving, waar mensen samen kunnen sporten, feesten… Maar bij die verhogingen een belangrijke kanttekening: de huurprijzen voor de sporthal bijv. stegen sinds het Autonoom Gemeentebedrijf deze uitbaat. Om de bittere pil te verzoeten werden extra subsidies voorzien. De huurprijzen voor de nieuwe zaal zullen gaan volgen en hoger liggen dan nu maar hoe hoog is nog altijd niet geweten terwijl verenigingen net nu bezig zijn met de planning voor volgend werkjaar… PRO wil onze gemeente laten groeien met ambitie op mensenmaat. In een ander artikel kan je een aantal van onze punten lezen.

Nieuwe bewoners gezocht!

Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit één richting waait, wordt de geur ranzig! Kortom: een kleurrijke meerderheid staat garant voor degelijk beleid en gedragen keuzes.

Binnen vijf maanden kiezen jullie de nieuwe leden van de gemeenteraad. Hopelijk kunnen jullie uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een doordachte keuze maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat, een gezonde buurt en sociale voorzieningen.
Daarover gaat het! Of ligt alles al vast? Hopelijk kunnen jullie ook kiezen uit een brede waaier aan partijen en kandidaten. Want hoe meer kleur in onze gemeenteraad hoe meer deugdelijk bestuur.

“Wordt jij één van de 21 nieuwe bewoners?”


Wij willen gaan voor leefbare en toegankelijke gemeente waar respect geen ijdel begrip is. Ook een gemeente met gezonde financiën om de juiste investeringen voor haar inwoners te doen. Wil jij dit ook?
Zal de gemeente nog gezond zijn na al die werken, na de verkiezingen. Of moeten de belastingen dan omhoog? Ook hierover breng je in oktober je stem uit in het stemhokje. En wie weet doe je mee en kom je in de nieuwe gemeenteraad… Maar wie gaan die 21 nieuwe bewoners zijn? Dat bepalen de kiezers. Wie zal kandidaat zijn? Dat bepaal ook jij! Word jij één van die kandidaten? Hebben raadsleden wel een stem? Hebben ze iets te zeggen? Of zijn het louter stemmachines voor het schepencollege.

Wil je dit veranderen, laat van je horen en doe mee als kandidaat of als kritische inwoner met een duidelijke stem.

Druk in Opglabbeek

Traditiegetrouw is het verkiezingsjaar een jaar waar je in elke gemeente wel een omleiding tegenkomt. Straf dat die werken net altijd dat laatste jaar beginnen of afgerond geraken. Alle beloften van 2006 worden nog in werken omgezet: voor de folders.

Inderdaad, dezer dagen rij je in onze gemeente van omleiding naar omleiding: bijna overal in het centrum, op het Dorpsplein, op de Weg naar Opoeteren, in de Vinkenkantstraat (en recent ook Broekkantstraat), in de Reynders- en Ophovenstraat, in de Dorpsstraat en op de Weg naar Bree en op de Molenweg. Werfborden, graafmachines, putten, bergen zand, rioleringsbuizen, vrachtwagens. Bob de Bouwer heeft al zijn materiaal bovengehaald en ontplooid het in onze gemeente. Een invasieleger van helmen verovert elke werkdag bovenvermelde straten. Sommige inwoners glimlachen en knipogen: “verkiezingen op komst zekers”; anderen vloeken, grommelen en gebuiken krachttermen: “verdoeme… miljaarde…”. Er moet gewerkt worden en er moet geïnvesteerd worden maar alles tesamen… ‘Te’ is nooit goed. Overdaad schaadt en is een teken van zwakte of angst. Of heeft het Politburo slecht gepland…
Lambertus


Verkiezingswerken...

Edito - Die Walen toch!

Op de E314 in Boirs blijven ze maar klooien aan dat viaduct. Wat die Walen kunnen, dat moeten wij toch beter doen. Opglabbeek heeft met de werkzaamheden in de Broekkantstraat ook een inzending gedaan voor de wedstrijd “klooien aan de weg”. Neen wij hebben niet gewonnen, maar als wij de oppervlakte van de Broekkantstraat vergelijken met die van het viaduct en met de technische complexiteit ervan, meen ik toch dat deze gemeente een eervolle vermelding verdient als “klooigemeente”. En op de Broekkant moest geen flitskast gezet worden, want er kon niet hard gereden worden. Ook zorgden de werken ervoor dat de rondtrekkende dievenbendes deze straat meden als de pest om maar te zwijgen van het sluipverkeer dat wegbleef? Tel dit maar op bij onze score! Zo goed kunnen die Walen het niet organiseren! Wellicht betreuren de bewoners het einde van de werkzaamheden. Na de repetitie op de Broekkant was het tijd om de hele gemeente open te gooien al was het maar om de klantenkaart vol te krijgen en de resten beschimmeld geld uit de gemeentekas te verwijderen. Je moet natuurlijk zot zijn om die werken in de tijd te spreiden want een klantenkaart is natuurlijk maar beperkt geldig. Wedden dat die Walen aan zoiets niet denken? SpotvogelEen goed onderhouden perkje: het uitgetrokken onkruid is de compost voor het volgende onkruid!


De berm zakt precies: hoe zit het met de verzekering voor schade aan woningen?


woensdag 9 mei 2012

Nieuwe folder in de brievenbussen

Sinds begin deze week valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Onze start naar de verkiezingen van volgend jaar gaat een versnelling omhoog...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!