zondag 16 november 2008

PRO denkt aan jullie!

* PRO aan de basis van de isolatiepremie

Dankzij een voorstel van PRO kwam er een gemeentelijke premie voor het gebruik van isolatiematerialen. Jullie merken het: onze SIS-aanpak werkt. Sensibiliseren, informeren en stimuleren: 3 kerntaken voor een lokale overheid!


“Klaar voor de winter met minder kosten”

* Waar blijven de serviceflats in onze gemeente?

De laatste tijd kregen we heel wat vragen over seniorenvoorzieningen.
Ook in Opglabbeek willen vele senioren nog op een zelfstandige basis genieten van hun oude dag. Dit lukt niet altijd meer in hun eigen woning. Een rustoord is soms nog een brug te ver. Serviceflats kunnen dan een oplossing bieden… Maar… Waar zijn ze?… Er zouden er komen in het voormalig klooster, in de Dorpsstraat… Ideeën genoeg, maar (nog) geen plannen…
Gelukkig bleven onze senioren niet bij de pakken zitten, ze namen zelf initiatieven. Zo werd onze gemeente enkele kangoeroewoningen rijker!
PRO stelt voor om dit aan te moedigen via een gemeentelijke premie.

“Laatste foto van het klooster? Afbraak volgt, vertelde de burgemeester…”

Veilig op de baan

In onze verkiezingsfolder oktober 2006 kon je lezen: “PRO wil bijzondere inspanningen blijven leveren om woonbuurten en alle schoolomgevingen verkeersveilig te houden of te maken. Want er is meer nodig dan een bord om sluikverkeer weg te houden. Daarom is bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats op de Weg naar Zwartberg nodig om de wijken Denneweelde en Nieuwe Kempen met mekaar te verbinden.”
Intussen in de Weg naar Zwartberg al oversteekveiliger geworden. We hebben dit dossier dan ook enthousiast meegoedgekeurd.


Nu Van Cranenbroek nog oplossen…

Volgend jaar worden de omgevingen van de scholen in het centrum – vrij onderwijs én gemeenschapsonderwijs – kindvriendelijker gemaakt. Ook dit dossier krijgt onze steun.

zaterdag 15 november 2008

Ons spaarvarken verkracht

Gemeenteraad van 17 december 2007 – Agendapunt: principieel voorstel om de huisvuilbelasting, drijfkrachtbelasting en belasting op bankkantoren af te schaffen.

“Eindelijk!”, dacht Fabian, “Eindelijk wordt de huisvuilbelasting voor de inwoners afgeschaft. Maar ook de drijfkrachtbelasting voor de bedrijven.”
Na dit agendapunt grondig gelezen te hebben, kwam de aap uit de mouw en toen verdween zijn enthousiasme. Want tegelijkertijd verhoogde de meerderheid de grondbelasting voor de inwoners nog eens met 11%!
Komaan zeg! Wat een broekzak-vestzakoperatie…

Het fiscaal pact van de Vlaamse overheid brengt 100 euro/inwoner op – voor Opglabbeek ongeveer 960 000 €. Als je hiermee zoals een goede huisvader zorgvuldig en duurzaam omspringt moet er niet persé een belastingsverhoging komen... Of niet?”

Een pervers gevolg van dit Vlaams kado.

De Vlaamse overheid heeft klaarblijkelijk geld teveel (we betalen precies te veel Vlaamse belastingen, want ze hebben een serieus overschot). De gemeenten ontvangen een groot deel hiervan en de gemeenten verhogen op hun beurt hun gemeentebelastingen... Begrijpe wie begrijpe kan…”

Ondertussen komt er ook voor Opglabbeek ook nog zo,n 800 000 € bovenop van Telenet.

“Vaststelling: Vlaamse belastingskado’s zorgen voor

hogere gemeentebelastingen: onze inwoners -
ons spaarvarkens als het ware verkracht”

"t Laer: la maar ... liggen of wa?

Ruimte voor sport en cultuur

Al ruim een jaar stilte en rust in het recreatiegebied ’t Laer. Maar deze locatie biedt toch kansen? Stilte voor de storm… Maar ook nu weer: onze inwoners bleven niet bij de pakken zitten en interessante voorstellen kwamen opborrelen.

 • Is een polyvalente zaal daar niet aangewezen?
  De gebouwen staan er al inclusief een feestzaal...
  Het is eigendom van de gemeente...
  Voldoende parkeerplaatsen...
  Vlot bereikbaar en ontsluitbaar...
  Het gemeentelijk structuurplan biedt mogelijkheden...
  En minder hinderlijk…
  En wellicht kostenvriendelijk…
  Waar wachten we nog op?

 • Is het terrein ook niet geschikt voor sportinfrastructuur? Een sporthal (want de huidige voldoet al lang niet meer) of voetbalpleinen?
  Met de al bestelde en betaalde studiekosten stond er misschien al een nieuwe hal…

PRO vindt deze voorstellen het overwegen en onderzoeken waard. En de meerderheid?


“Sport- en cultuurbeleving aan de voet van de Limburgse duinen?”

Onze nieuwe folder vanaf vanavond in de bievenbussen

Vanaf dit weekend wordt onze nieuwe folder stilaan verspreid in onze gemeente.

PRO wenst jullie veel leesgenot.


PS: een aantal artikels worden later ook via deze weblog gepubliceerd...