dinsdag 14 november 2000

Kiezers bedankt!

Vinger aan de pols

jaargang 1, nummer 1, november 2000

Opglabbeek 975 maal bedankt!!

Beste Opglabbekenaren,
Fab’ en Mieke danken jullie voor het overtuigend mandaat dat jullie hun gegeven hebben voor de komende zes jaar. Jullie vertrouwen zal zeker niet beschaamd worden! Op een haartje na - 19 stemmen om precies te zijn - miste Tony ons derde zitje in de raad.
Onze groep wil en zal daadwerkelijk “samen met u” haar best doen om Opglabbeek goed te besturen.. Vandaar zijn jullie van harte uitgenodigd op onze volgende open vergadering: woensdag 29 november in’t Parochiehuis om 20 uur
Op deze vergadering zullen we uiteen zetten hoe we met jullie de vinger aan de pols willen houden.

Op de agenda staat:
· Inhoudelijk luik (waarrond willen we werken, wat vinden jullie belangrijk)
· Hoe de komende 6 jaar werken om deze doelstellingen te realiseren?
· Varia

In de marge …
Wij excuseren ons bij de inwoners van o.a. Laerstraat, Geensstraat, Dreesstraat. Deze inwoners hebben onze laatste folder niet in de brievenbus gehad. Later werd ons duidelijk waarom. Klaarblijkelijk zijn we zo populair dat iemand deze uit de brievenbussen gehaald had om er zijn kamer mee te behangen …
We betreuren dat er toch 577 mensen blanco gestemd hebben. Zoals uitgelegd in onze laatste folder betekent dit dat de grootste partij bij het verdelen van de zetels hiervan profiteert, CDO-CVP dus. Met deze stemmen erbij hadden wij 4 zetels gehad …
We wensen de CDO-CVP-fractie veel succes in hun zoektocht om de 4 schepenambten in te vullen. We hopen dat er zeker een vrouw zal bij zijn en dat ze volwaardige bevoegdheden krijgt.

Hopelijk zal de nieuwe schepen van Financiën niet direct onpopulaire maatregelen moeten treffen om de begroting recht te trekken (lees: de gemeentebelastingen verhogen).
Er stijgen bovendien vanaf januari een aantal kostenposten:
· Verhoging van de wedden voor de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter;
· de kosten voor politiehervorming en de inter-politie-zone;Of er zijn minder ontvangsten:
· het vrijmaken van de elektriciteitsmarkt (minder winst voor Interelectra);
· de aangekondigde belastingsvermindering van de federale overheid zorgt ervoor dat de gemeente minder inkomsten heeft via de personenbelasting en de grondbelasting;

We houden u op de hoogte …

Met vriendelijke groeten,
Dirk, Fab’, Jean Pierre, Mieke, René en Tony …
tesamen met nog andere inwoners voor een bruisend Opglabbeek …
SPA met bubbels …

zondag 8 oktober 2000

De uitslag: 2 zetels...

Toen in de late namiddag van zondag 8 oktober de uitslag binnenkwam waren we uitermate tevreden. We hebben er een paar goei pinten op gedronken en een lekkere pizza gegeten bij René thuis...

975 stemmen, een paar haar na een derde zetel gemist... Mieke en ikzelf gingen zetelen. Tony werd later verkozen tot OCMW-raadslid.

Agalev: 975 stemmen - 2 zetels
CDO-CVP: 4966 stemmen - 19 zetels

Deze verhouding zou van 2001 tot 2006 de politiek in Opglabbeek gaan beheersen. Geen makkelijke situatie maar we gingen ervoor!

zaterdag 7 oktober 2000

De campagne... klein én anders

Onze lowbudget campagne bestond uit 3 folders en postkaarten (groepsfoto). De 'nationale' folder was al begin september in de gemeente gebust door de Post. Onze eerste 'echte' folder werd eveneens gebust door de Post in de week van 12 september. De tweede folder droegen we zelf rond in het weekend van 1 oktober.

Tijdens de campagne bleven we wekelijks samenkomen: 13, 20 en 26 september en 4 oktober.
Op zaterdag 7 oktober deden we nog een ludieke actie: alle kandidaten op de fiets doorheen de gemeente en op elk verkiezingsbord dat we staan hadden, hingen we rode en groene ballonen. De fietstocht eindigde in de voetbalkantine van Nieuwe Kempen waar we een goei pint dronken!

zondag 1 oktober 2000

Folder 2: waarvoor staan we...

Uw ploeg van de toekomst!


Onze groep (vlnr: F. Spreeuwers, A. Lorefice, J.P. Mathues, R. Vanspauwen, Mieke Dewolfs, Dirk Corstjens) op de industriezone. Opglabbeek, een gemeente waar het goed is om te werken … Ook wij willen daarvoor zorgen.

Onze inhoud
De ploeg van AGALEV-Opglabbeek vertrekt van volgende uitgangspunt:
* Opglabbeek moet een gemeente blijven waar iedereen zich thuis voelt en waar het goed is om te leven, te wonen, te werken en zich te ontspannen
* Voor een gastvrij Opglabbeek, tegen onverdraagzaamheid
* Voor meer milieuvriendelijke bedrijven en meer bossen
* Meer sociale en betaalbare woningen maar geen ghetto’s
* ’t wordt tijd dat Opglabbeek haar toeristische troef op tafel gooit, geen zinloze prestigeprojecten, maar zinvolle kleinschalige initiatieven
* Bijna gratis zonneboilers voor elke woning in Opglabbeek
* Voor een betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen
* Dat we voor meer en betere fietspaden zijn, is geen nieuws meer voor jullie …
* Onze natuur, onze bossen moeten toegankelijk blijven voor iedereen om zich te ontspannen, om de natuur te leren ontdekken, om er zo respect voor te krijgen. Sommige delen kunnen evenwel omwille van hun uitzonderlijk belang of unieke waarde beperkt toegankelijk zijn
* Jaarlijks op een open vergadering waar alle inwoners op uitgenodigd zijn, willen we controleren of we nog altijd goed bezig zijn, laten wij ons door jullie evalueren
* Jongeren hebben recht op een ontmoetingsruimte waar ze kunnen samenkomen, zich kunnen ontplooien; dit kan in een jeugdhuis onder het motto ’wel begeleiding, maar geen betutteling’
* Er is nood aan een degelijke en veilige zaal waarin o.a. gefuifd kan worden
* Verder is het ook van belang dat onze kinderen in een kindvriendelijke en veilige omgeving kunnen spelen en opgroeien

Een doordenker:
… Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig …

U bent alvast uitgenodigd op onze volgende open vergadering (ergens eind oktober, begin november) waarop we samen met jullie de komende 6 jaar willen voorbereiden: belangrijke aandachtspunten, acties, …

* * *

Graag onthouden we u niet volgende betuiging van sympathie en steun.


Beste Opglabbekenaren, Beste jongeren,
De afgelopen 6 jaren zetelde ik namens CDO in onze gemeenteraad; dit trachtte ik met veel enthousiasme en inzet te doen. Helaas moet ik reeds snel vaststellen dat er van die mooie slogans en termen als inspraak en samenwerking (“samen met u”) weinig of zelfs niks in huis kwam!
Voorstellen of ideeën van mezelf (en andere (jonge) partijleden) werden meestal genegeerd of vaak onmiddellijk afgeketst.
Ik ben me echter, als coördinator van Rockglabbeek en dEEZY Bellz, al die tijd op een positieve manier blijven inzetten voor de Opglabbeekse jeugd.
Ik durf dan ook vragen dat u, net als ik, durft kiezen voor verandering in onze gemeente en uw stem geeft aan AGALEV: een stem voor de toekomst van onze gemeente!!!!
Met vriendelijke groeten,
Koen Casters
ex-gemeenteraadslid

vrijdag 15 september 2000

Folder 1: wie zijn we...

OOK WIJ DOEN MEE !!


Beste Opglabbekenaren,
AGALEV stelt graag haar ploeg kandidaten voor die voor minstens 6 zitjes in de raad van 21 zal gaan.

Dirk Cortjens (31 jaar)
« Ik ben een levensgenieter die graag met vrienden uitgaat. Ik woon in Louwel, Dreesstraat 59. Ik heb me als onafhankelijke kandidaat gesteld voor de verkiezingen. Ik wil me vooral inzetten voor de Opglabbeekse jeugd »
Mieke Dewolfs (33 jaar)
« Ik ben de juf van de kindjes van de derde kleuterklas in de gemeenschapsschool van Opglabbeek en mama van Danni en Wouter. Voordien werkte ik in het bloedtrans-fusiecentrum te Genk. Naast mijn gezin probeer ik nog wat tijd te maken voor enkele hobbies. Zo vind ik het bijv. zalig om met onze hond Zoltan in de Opglabbeekse bossen te wandelen, ben ik graag op een creatieve manier bezig en hou ik ervan een goed boek te lezen. Kortom, genieten van het leven! Ik vind het dan ook belangrijk dat we zorg dragen voor het groen en de bossen die er zijn. Verder is het ook van belang dat onze kinderen in een kindvriendelijke en veilige omgeving kunnen spelen en opgroeien. »

Antonino Lorefice (51 jaar)
« Ik ben gehuwd met Annie Drykoningen en ben de papa van Claudia en Fabio. Beroepshalve ben ik technisch bediende. Voor sommigen ben ik een vriend, voor anderen een ambetant ventje. Ik een vorig leven was ik voorzitter van SP-Opglabbeek en OCMW-raadslid (1988-1994). Ik sta voor een modern socialisme met duidelijke groene accenten en met respect voor eenieders afkomst en ideologie. Ik wil vooral opkomen om het landelijk karakter van Opglabbeek te versterken. Ik wil een eerlijk politicus zijn die zijn beloften nakomt ! »

Jean Pierre Mathues (41 jaar)
«Ik ben sinds ’90 woonachtig in Opglabbeek. Momenteel ben ik werkzaam als penitentiair beambte (cipier). In mijn jongere jaren was ik nog werkzaam als jeugdhuismedewerker. In 1994 stond ik op de SP-lijst, maar ik kan mij vinden in vele AGALEV-standpunten. De jeugd, een verantwoord werkgelegenheidsbeleid en een groen Opglabbeek zijn enkele speerpunten.»

Fabian Spreeuwers (30 jaar)
« Ik ben inhoudelijk medewerker op het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw. De voorbije 14 jaar heb ik mij ingezet voor KAJ in Opglabbeek, Limburg en Vlaanderen en ook vele jaren voor de jeugdraad. Momenteel ben ik nog volwassenbegeleider van KJ Opglabbeek (een fusie van KSA en KAJ). In vrije tijd probeer ik vooral samen met vrienden van het leven te genieten, naar muziek te luisteren (zowel CD als optredens of festivals) en het ambiancevoetbal van Racing Genk bij te wonen. Een open beleid, een beleid van, voor en door inwoners zelf, daar ga ik voor! »

René Vanspauwen (42 jaar)
« Ik heb 17 jaar gewerkt als jongerenwerker in de wijk Nieuw-Sledderlo in Genk, tot ik ben moeten stoppen wegens ziekte. Ik ben er wel nog actief bij de straattheatergroep ‘Yawar’ als scenarioschrijver en regisseur. Op politiek vlak wil in de eerste plaats opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het jeugdbeleid zal me eveneens zeer nauw aan het hart liggen. Ik maak me sterk dat we hier het jeugdbeleid tot één van de betere van het land kunnen maken! »

DE WERELD IS AAN DE DURVERS!

Het waarom
Enige tijd geleden was er sprake van slechts 1 partij die zou opkomen bij de komende verkiezingen. We vonden dat dit niet kon. We vonden het onze democratische plicht om minstens een poging te ondernemen om jullie een alternatief te bieden.
Even was er zelfs sprake van een derde partij maar deze lijst heeft spijtig genoeg afgehaakt ... wij – de ‘Calimero’ van de 3 – niet! Wij doen mee!

Het was al kort dag
Begin augustus zijn we pas echt van start gegaan: een open brief doorheen Opglabbeek met een oproep tot medewerking en de daaropvolgende open vergadering van 9 augustus (weldra volgt opnieuw zo’n open vergadering).
21 kandidaten vinden op 1 maand tijd was een utopie. Dat wisten en beseften we maar al te goed. Toch hebben we op deze korte tijdspanne een lijst ingediend met 6 gemotiveerde kandidaten.
Maar het hadden er evengoed 12 kunnen zijn. 6 mensen hebben evenwel afgehaakt uit eigen beweging (de drempel om met iets totaal nieuws te starten bleek toch te hoog) of onder druk: druk van de familie of van de omgeving ("wat gaan de mensen wel niet denken"). Ook het afdreigen van potentiële kandidaten is voorgevallen ("ge wilt uw werk toch niet verliezen ..."). Deze voorvallen hebben ons nog serieus doen twijfelen of we wel zouden meedoen, zouden meespelen. "Gemeentepolitiek? Kinderspel. Natuurlijk!"

Toekomstgericht
We zien de verkiezingen vooral als een ideaal moment om een AGALEV-werking in onze gemeente op te starten. Zo kunnen we ons kenbaar maken en ons profileren. Dit heeft ons overtuigd om zeker mee te doen.

Moraal van het verhaal:
"De wereld is aan de durvers", wordt ons geleerd. Awel, wij steken nu onze nek uit zodat binnen 6 jaar wel 21 inwoners durven opkomen voor een toekomstgerichte partij onder het motto van, voor en door de inwoners zelf.

maandag 11 september 2000

Lijstindiening

Zondag 11 september diende Fabian en Dirk onze lijst in. De peters voor onze lijst waren Rosa Berger en Rudi Paesen. We deden mee onder de naam Agalev ook al bestond de lijst uit 2 partijlozen en 4 SP'ers... Een andere naam had even in onze hoofden gespeeld maar we hadden niet de middelen hiervoor. Daarenboven had Agalev lijstnummer 1...

Afgesproken was dat ieder zijn achtergrond duidelijk in de folders kon kenbaar maken: hetzij rood, hetzij groen, hetzij neutraal.
De campagne van het kartel CDO-CVP was ook in mineur want in feite lag de verkiezingsuitslag al min of meer vast: zij hadden al een meerderheid nog voor de mensen hadden kunnen stemmen.

donderdag 7 september 2000

De voorbereiding: een lijst vormen én indienen

Na de startvergadering waren we met z'n achten. Twee personen zouden nog afhaken, spijtig... Maar met zijn zessen: 5 mannen en 1 vrouw gingen we ervoor: Dirk, René, Jean Pierre en Mieke, Tony en ikzelf. Een mix van groen, rood en partijloos... Met het hart op de juiste plaats!

Dit enthousiast groepke kwam op 17, 22, 29 augustus en 7 september samen. Onze folders werden inhoudelijk afgewerkt, de affiches en borden verdeeld, de lijst ondertekend,... Net voor het ondertekenen van de lijst raakte bekend dat enkel het kartel CDO-CVP aan de verkiezingen ging deelnemen; de VLD-lijst haakte om een of andere duistere reden af... Een mogelijk kartel met deze lijst was voor ons geen optie. Toch sloop er even twijfel om mee te doen maar we gingen er voor: niet geschoten is zeker mis!

dinsdag 5 september 2000

De eerste folder in de bussen

Een "nationale" folder was mogelijk en mits het aanleveren van een tekst werd deze ook gedrukt voor verspreiding in Opglabbeek...

Inleiding
AGALEV Opglabbeek wil een partij zijn die andere accenten legt, die voor frisgroene ideeën staat. Kortom: we wensen een project op te starten dat anders, jong, ongebonden, open en van de mensen zelf komt; een project gericht op de toekomst met solidariteit tussen jong en oud, rijk en arm. We willen onze gemeente een koers laten varen met de toekomst van de kinderen van onze kinderen voor ogen.

Op weg naar een beleid opgebouwd van onderuit …In een gemeente is democratie is een proces waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen, waarin inwoners echte deelnemers zijn aan het beleid. Inspraak, open debatcultuur, … moeten ertoe leiden dat beslissingen gedragen en gerespecteerd worden. Dit betekent ook dat de bevolking recht heeft op een goede, open en correcte dienstverlening. Dit veronderstelt voldoende, bekwame en gemotiveerde personeelsleden die spreekrecht hebben.
Opglabbeek, een solidaire gemeente. Vanzelfsprekend!Iedereen moet de kans krijgen om op een gelijkwaardige én volwaardige manier mee te werken en mee te bouwen aan onze lokale gemeenschap. In onze gemeente moet iedereen zich thuis kunnen voelen! Jong of oud, man of vrouw, zwart of wit, hetero of holebi, met of zonder handicap. Nu en later …

Welzijn bestaat enkel door het werk van velen.
Iedereen moet op een makkelijke manier toegang krijgen tot de juiste informatie en dienstverlening. Elkeen heeft recht op gelijke sociale basisrechten maar gelijke rechten is iets anders dan ‘gratis’. Financiële steun is in vele gevallen nodig maar mag niet het eindpunt zijn. Zo wordt de hulpbehoevende afhankelijk en vertrekt hij/zij niet vanuit haar eigen sterkte en mogelijkheden.
Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig …Kinderen en jongeren moeten zowel letterlijk als figuurlijk voldoende ruimte krijgen om te spelen, te sporten, lawaai te maken, te fuiven, rond te hangen, elkaar te ontmoeten, zich te uiten, zich te ontplooien… Ons jeugdwerk is goed uitgebouwd en verdient onze blijvende steun. En “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het. Maar ook de zogenaamde “niet-georganiseerden” moeten kansen krijgen om hun weg te zoeken en te vinden.
Een gezonde geest, in een gezond lichaam … En in een propere omgeving, natuurlijk!Opglabbeek is een groene gemeente waar velen komen om te genieten, te rusten, zich te ontspannen. Deze groene ruimten en bossen geven ons de nodige kracht, de nodige zuurstof om onze gemeente verder uit te bouwen. Deze longen moeten goed onderhouden worden en desnoods worden verbeterd of vergroot. Sluikstorters die deze schoonheid aantasten moeten streng worden aangepakt.
De cijfers leren ons dat iedereen ondertussen het sorteren van afval onder de knie heeft, voor de ene al wat makkelijker dan voor een andere. Maar nu is het tijd om resoluut voor een echt afvalvoorkomingsbeleid te kiezen! Dit betekent niet de klok terugdraaien maar kan bijv. door het promoten van thuiscomposteren, het verspreiden van stickers ‘geen reclame aub’, het aanmoedigen van de boodschappentas, het gebruik van katoenen luiers financieel aanmoedigen, …

AGALEV OPGLABBEEK vindt …
Opglabbeek heeft een bruisend verenigingsleven. Deze voedingsbodem van veel inzet en ideeën moet sprankelend gehouden worden door haar blijvend te ondersteunen met voldoende middelen én met goede infrastructuur.
Elke beslissing - zoals bijvoorbeeld de aanleg en inrichting van een plein - moet vooraf getoetst worden naar mogelijke effecten voor kinderen en jongeren. Wij noemen dit een “jeugdparagraaf”. Want, voorkomen is beter dan later genezen … tegen hoge kosten.
Onze gemeente moet voor iedereen toegankelijk worden: fietser, voetganger, rolstoelgebruiker, … Belangrijke verbindingswegen moeten voor alle weggebruikers veilig te gebruiken zijn.

------
Vele punten zijn zovelen jaren later nog steeds actueel...dinsdag 15 augustus 2000

De start...

Begin juni 2000 startte Fabian zijn tocht op zoek naar kandidaten voor de verkiezingen die 3 maanden later zouden plaatsen vinden.

De eerste (groeps)vergadering vond bij Fab' thuis plaats op 12 juli. Het was maar een heel klein groepje... Er werd besloten een open brief in Opglabbeek te verspreiden en alle inwoners uit te nodigen op een startvergadering.
Op 27 juli ging een persbericht rond. Tegelijkertijd werd de brief gebust door de Post. Ook verstuurde Fabian de brief aan de burgemeester om kiezerslijsten aan te vragen. Een formaliteit waarmee aangegeven wordt dat een lijst zal worden ingediend...
Nog voor er een groep kandidaten was, moest de groepsfoto's voor de door het nationaal secretariaat betaalde folder gemaakt worden. Dus werd familie en vrienden van binnen en buiten de KAJ opgetrommeld op voor deze fotosessie van 6 augustus. Pascal, Frank, Bart, Petra nogmaals merci daarvoor!
Op woensdag 9 augustus was er de startvergadering. 10 inwoners waren aanwezig. Een succes!
Ook de teksten voor deze 'nationale' folder moesten al snel klaar zijn.
Intussen was Fabian vlijtig de lijst van een 60-tal kennissen, vrienden, ... aant afwerken, aant bezoeken. Tesamen met de aanwezigen op de startavond had ik een 'visvijver' van bijna 70 inwoners.
Het nieuws over een tweede lijst die zou opkomen, verspreidde zich vlug in ons dorp en  kreeg veel positieve reacties kwamen maar slechts weinig kandidaten...

donderdag 1 juni 2000

Eerste contacten met Agalev

Het duurde meer dan een half jaar toen Agalev-Limburg Fabian op het kabinet vond. Peter Vanhoutte - toen Kamerlid voor Agalev-Limburg - legde het contact. Op vrijdag 26 mei 2000 vond de eerste ontmoeting plaats met hem plaats in het Huis van de Parlementairen aangaande de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
Na wat gesprekken en nadenken hakte hij de knoop door: Fab' engageerde zich om in Opglabbeek een lokale Agalev-groep van de grond te krijgen. En we waren vertrokken...