woensdag 3 augustus 2011

Speeltuinstraat - infobrief (inhoudelijk)

’t nieuwe Laer: hemel of hel?


Toch sport en cultuur tesamen … Maar eigen voorstel alleen

Het voorstel van PRO (een polyvalente zaal en een sporthal) op 't Laer kon niet omdat dergelijke activiteiten en functies (cultuur en sport) thuis horen in het centrum.... De meerderheid heeft dit in meerdere gemeentelijke infobladen tot in den treuren zitten uitleggen en benadrukken. Nu geldt dit klaarblijkelijk niet meer: evenementen en sport kunnen daar nu wel... Of moeten we het als volgt begrijpen: nu is het een voorstel van de meerderheid en niet van een oppositiepartij... En de verkiezingen zijn binnen een jaar daar en de aandacht moet wat weggeleid worden van de sloop van de kiosk en pastorij...

Daarnaast werd duidelijk dat dit project al langer in achterkamers besproken werd waardoor de polyvalente zaal en nieuwe sporthal op ’t Laer in de feiten niet konden. Waarom werd dit niet openlijk meegedeeld en toegegeven? Of zaten onderhandelingen toen nog onder tafel…

Open communicatie

PRO wil de mening van de buurt kennen. Immers, je kan doen en investeren wat je wil. Je project moet maatschappelijk gedragen worden. PRO was dan ook blij dat dit opgelegd werd tijdens de projectvergadering. Bepaalde verenigingen betrekken bij grote projecten en hen zo sponsoren kan je ook omschrijven als 'zwijggeld geven' – geleide democratie op zijn Chinees.

Met zijn allen in de file … in de vier windrichtingen

Is onze buurgemeente Meeuwen-Gruitrode al gehoord want ook voor haar zullen er (mobiliteits)gevolgen zijn. Binnenkort in't weekend ook in de file tussen Roy en Opglabbeek zoals nu op de Weg naar Zwartberg. Op die manier zitten we zowel Oost-West als Noord-Zuid vast...

De wijzen uit het Oosten

Of moeten we ons afvragen: wat volgt er binnenkort in het oosten... Het westen heeft het bedrijventerrein (met zandwinning?), een uitbreiding met een KMO-zone en Van Cranenbroek; het zuiden krijgt een uitgebreid(?) Wilhelm Tell en een ontsluitingsweg (St-Hubertuslaan-Heidestraat);en het noorden een hippisch ressort met evenementenhal. Of krijgt het oosten niets omdat ze zwaar wegen in het schepencollege...

En nog: het Vlaams gewest en een aantal gemeenten wil vrachtwagens van de N730 af krijgen. Gaat dit project niet over het aantrekken van (vrachtwagen)transport... Maar de oplossing ligt dan voor de hand, niet.

Positief is dat nu 'ns op voorhand nagedacht wordt over de impact van een project: welke verkeersstromen brengt het teweeg?

Hoe gaan we die opvangen? Waar gaan we parkeren?
Inderdaad…
Een nieuwe weg?

Wie weet opent dit project zo opnieuw de deur naar de omleidingsweg voorzien doorheen ’t Ophovenerbos en langs het Joekelbos, nl. een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat, dat een aantal jaren geleden werd afgevoerd na protest van de bewoners...
Of is dit het breekijzer om doorheen hetzelfde bos het bedrijventerrein te ontsluiten naar de Weg naar Bree. Op die manier moeten de vrachtwagens niet meer doorheen het centrum (dat maakt een verkeersvrije Weg naar Zwartberg als winkelstraat dan makkelijker, niet?). Het nieuwe Mobiliteitsplan plant net een nieuwe 'verkeerswisselaar' ter hoogte van de oude Van Cranenbroek met een ontsluitingsweg via de St-Hubertuslaan-Heidestraat naar de Weg naar As. Omdat vrachtwagens van de N730 moeten worden gehouden... Kortom hoe past dit project in dit (nieuwe?) Mobiliteitsplan?
Hoe staat de ondernemersclub OCO dan tegenover het extra (toeristisch) verkeer via het bedrijventerrein bij evenementen. Nu hebben ze terecht een aantal vragen bij het (niet-bedrijfs)verkeer t.g.v. Van Cranenbroek...

Geen vrachtwagens in de Speeltuinstraat

De projectontwikkelaar maakt van het kruispunt Weg naar Bree/Leemkuilstraat de toegang voor het projectgebied. PRO stelt voor om dit dan duidelijk met borden aan te duiden én juridisch te verankeren: maak van de Speeltuinstraat een straat enkel toegankelijk voor bewoners. Bijvoorbeeld door het plaatsen van het verbodsbord C3 met onderschrift ‘uitgezonderd bewoners’ of ‘verboden voor +3,5 ton’).

Initiatieven van Opglabbekenaren ondergeschikt?

Het hotel dat er zou/zal komen, zal ook buiten de periodes dat er evenementen plaatsvinden klanten moeten hebben. Hoe zal dit het ‘Brouwershuis’ beïnvloeden? Of is het net de bedoeling dit hotel te verwijderen uit ons centrum. Wou de meerderheid met het Centrumproject ons dorpscentrum niet opwaarderen. O ja, natuurlijk: dan kunnen er daar appartementen komen…
Wat met de Derby Club en haar jumping-activiteiten? Moeten ze weg aan de Groenskuil? Moeten ze in het projectgebied terreinen gaan huren…

Natuur belangrijk?

De omgeving moet je project ruimtelijk kunnen dragen. Past het in de omgeving, in het landschap. PRO vraagt zich af of de meerderheid eenzelfde gedrevenheid en (natuur)aandacht aan de dag gaat leggen om dit project kritisch te benaderen zoals bij de (mogelijke) uitbreiding van Wilhelm Tell? Gaan de natuurargumenten ook hier bovenaan staan? Mogen we nu ook een delegatie met een uitgebreide petitielijst uit de buurt op de gemeenteraad verwachten?

Toegankelijk

Aan de randvoorwaarde van de verkoop zoals bijv. "... het domein (moet)minstens voor 30% publiek toegankelijk blijven en dat minstens een doorsteek voor zacht verkeer moet behouden blijven naar het achterliggende natuurgebied." lijkt op basis van de uitleg van de projectontwikkelaar voldaan: er komt een fietscafé met paden die aansluiten op wandel- en fietspaden. Maar komen verkoopspraatjes overeen met de werkelijkheid. Hoe wordt de voorwaarde omtrent duurzaam bouwen ingevuld? Dit moet nog blijken uit de bouwaanvraag.

* * *

Er lijken een aantal verborgen agenda's en dossiers achter dit project zitten. Wanneer zullen deze duikboten boven water (moeten) komen?
PRO blijft het project wel met een open vizier en op een positieve manier voorzichtig benaderen. Tot een volgende nieuwsbrief!

Geen opmerkingen: