zondag 8 oktober 2000

De uitslag: 2 zetels...

Toen in de late namiddag van zondag 8 oktober de uitslag binnenkwam waren we uitermate tevreden. We hebben er een paar goei pinten op gedronken en een lekkere pizza gegeten bij René thuis...

975 stemmen, een paar haar na een derde zetel gemist... Mieke en ikzelf gingen zetelen. Tony werd later verkozen tot OCMW-raadslid.

Agalev: 975 stemmen - 2 zetels
CDO-CVP: 4966 stemmen - 19 zetels

Deze verhouding zou van 2001 tot 2006 de politiek in Opglabbeek gaan beheersen. Geen makkelijke situatie maar we gingen ervoor!

zaterdag 7 oktober 2000

De campagne... klein én anders

Onze lowbudget campagne bestond uit 3 folders en postkaarten (groepsfoto). De 'nationale' folder was al begin september in de gemeente gebust door de Post. Onze eerste 'echte' folder werd eveneens gebust door de Post in de week van 12 september. De tweede folder droegen we zelf rond in het weekend van 1 oktober.

Tijdens de campagne bleven we wekelijks samenkomen: 13, 20 en 26 september en 4 oktober.
Op zaterdag 7 oktober deden we nog een ludieke actie: alle kandidaten op de fiets doorheen de gemeente en op elk verkiezingsbord dat we staan hadden, hingen we rode en groene ballonen. De fietstocht eindigde in de voetbalkantine van Nieuwe Kempen waar we een goei pint dronken!

zondag 1 oktober 2000

Folder 2: waarvoor staan we...

Uw ploeg van de toekomst!


Onze groep (vlnr: F. Spreeuwers, A. Lorefice, J.P. Mathues, R. Vanspauwen, Mieke Dewolfs, Dirk Corstjens) op de industriezone. Opglabbeek, een gemeente waar het goed is om te werken … Ook wij willen daarvoor zorgen.

Onze inhoud
De ploeg van AGALEV-Opglabbeek vertrekt van volgende uitgangspunt:
* Opglabbeek moet een gemeente blijven waar iedereen zich thuis voelt en waar het goed is om te leven, te wonen, te werken en zich te ontspannen
* Voor een gastvrij Opglabbeek, tegen onverdraagzaamheid
* Voor meer milieuvriendelijke bedrijven en meer bossen
* Meer sociale en betaalbare woningen maar geen ghetto’s
* ’t wordt tijd dat Opglabbeek haar toeristische troef op tafel gooit, geen zinloze prestigeprojecten, maar zinvolle kleinschalige initiatieven
* Bijna gratis zonneboilers voor elke woning in Opglabbeek
* Voor een betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen
* Dat we voor meer en betere fietspaden zijn, is geen nieuws meer voor jullie …
* Onze natuur, onze bossen moeten toegankelijk blijven voor iedereen om zich te ontspannen, om de natuur te leren ontdekken, om er zo respect voor te krijgen. Sommige delen kunnen evenwel omwille van hun uitzonderlijk belang of unieke waarde beperkt toegankelijk zijn
* Jaarlijks op een open vergadering waar alle inwoners op uitgenodigd zijn, willen we controleren of we nog altijd goed bezig zijn, laten wij ons door jullie evalueren
* Jongeren hebben recht op een ontmoetingsruimte waar ze kunnen samenkomen, zich kunnen ontplooien; dit kan in een jeugdhuis onder het motto ’wel begeleiding, maar geen betutteling’
* Er is nood aan een degelijke en veilige zaal waarin o.a. gefuifd kan worden
* Verder is het ook van belang dat onze kinderen in een kindvriendelijke en veilige omgeving kunnen spelen en opgroeien

Een doordenker:
… Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig …

U bent alvast uitgenodigd op onze volgende open vergadering (ergens eind oktober, begin november) waarop we samen met jullie de komende 6 jaar willen voorbereiden: belangrijke aandachtspunten, acties, …

* * *

Graag onthouden we u niet volgende betuiging van sympathie en steun.


Beste Opglabbekenaren, Beste jongeren,
De afgelopen 6 jaren zetelde ik namens CDO in onze gemeenteraad; dit trachtte ik met veel enthousiasme en inzet te doen. Helaas moet ik reeds snel vaststellen dat er van die mooie slogans en termen als inspraak en samenwerking (“samen met u”) weinig of zelfs niks in huis kwam!
Voorstellen of ideeën van mezelf (en andere (jonge) partijleden) werden meestal genegeerd of vaak onmiddellijk afgeketst.
Ik ben me echter, als coördinator van Rockglabbeek en dEEZY Bellz, al die tijd op een positieve manier blijven inzetten voor de Opglabbeekse jeugd.
Ik durf dan ook vragen dat u, net als ik, durft kiezen voor verandering in onze gemeente en uw stem geeft aan AGALEV: een stem voor de toekomst van onze gemeente!!!!
Met vriendelijke groeten,
Koen Casters
ex-gemeenteraadslid