zondag 13 november 2011

Rood-groene lijst nodig in 2012?

PRO gaat voor een leefbaar Opglabbeek
Mijn engagement binnen KAJ – op lokaal, nationaal en internationaal niveau – en de jeugdraad was een goede voedingsbodem voor mijn politiek engagement. Mijn periode op het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu gaf de doorslag om stappen in de politiek te zetten.


Spots: Hoe zie je jezelf als raadslid?
Door mijn job als milieuambtenaar in Leopoldsburg ken ik de werking van een gemeentebestuur van binnen en van buiten. Deze kennis wil ik ten dienste stellen van onze gemeente op bestuursvlak en aan onze inwoners als ze met vragen zitten. Want politici zijn verkozen door hun inwoners en ze staan binnen de mogelijkheden van de wetgeving ten dienste van hen! In onze gemeenteraad zijn we met 21 vrouwen en mannen verkozen, wij staan samen – meerderheid en oppositie – in voor de goede werking van onze gemeente. We kunnen van mening en ideeën verschillen, daarvoor dient de gemeenteraad: debat en discussie, confrontatie van ideeën. Helaas doet de meerderheid gewoon haar goesting.

"Met zijn 21 zijn we PRO Opglabbeek"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren. Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te
steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden.
Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet.
Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand…
Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file op de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort volgt er nog een kringwinkel in
een deel van de oude Veldakantoren.

“De meerderheid beschouwt die van de oppositie als lastpakken”

Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!
Spots: Hoe kijk je naar de verkiezingen van volgend jaar?
Volgend jaar rond deze tijd hebben onze inwoners de leden van de nieuwe gemeenteraad gekozen. Ik hoop dat ze uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een keuze hebben kunnen maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat en sociale voorzieningen. PRO wil gaan voor een Opglabbeek waar het goed wonen, werken en ontspannen is: een leefbare gemeente.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet
dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit 1 richting waait, wordt de geur ranzig! Dus ik hoop dat mijn medebewoners een kleurrijke raad verkiezen!

"De mening van elk gemeenteraadslid is van tel"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren.
Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden. Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet. Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand… Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file p de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort (inrussen opende de winkel op 8/11 jl) volgt er nog een kringwinkel in een deel van de oude Veldakantoren.


Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!

Geen opmerkingen: