maandag 11 april 2011

'Grote' droom voor een 'kleine' gemeente

In de jaren stillekes wou Opglabbeek een cultuurcentrum bouwen. Na lang nadenken werd ‘t Troempeelke geboren. Een ijkpunt voor ons culturele leven. Voor alle zekerheid werd zaal VONA toch maar behouden. Een vooruitziende blik of was er twijfel over ‘t Troempeelke?

Lottodroom

Het uitzicht van het huidige gemeenschapscentrum ’t Troempeelke is esthetisch wel mooi, maar functioneel… tja d’er mankeert tocht teen en tander… Immers, na enige tijd bleek dit huis van cultuur toch niet een zo goed doordacht geheel; heel wat gebreken in functionaliteit waren erin geslopen. In Blik Op-glabbeek geeft de meerderheid zelf een opsomming van de gebreken aan’t Troempeelke (toch goed om weten niet…). Trouwens hebben sommige gemeenteraadsleden van de huidige meerderheid de bouw van ‘t Troempeelke indertijd niet mee goedgekeurd? Maar ja de ene hand weet niet altijd wat de ander hand doet…
Om een zeer lang verhaal kort te houden: de huidige bestuursmeerderheid komt tot het wijze besluit dat er toch een beter gemeenschapscentrum nodig is in onze gemeente. En ’t Troempeelke tot slot dat moet ook afgebroken worden, tot de laatste steen! Te beginnen met de naam… Dat is al geweten – zie onderaan. Kortom: een nieuw cultureel hoofdstuk dient te worden geschreven of herschreven – liefst op glanzend papier.

Komt dame Fortuna nog langs met een zak geld?
Nieuwe zaal: grootheidswaanzin of visie?

Ten eerste. Dit nieuwe hoofdstuk betekent een nieuw gebouw. Dit bouwsel moet het uitzicht van Opglabbeeks centrum gaan bepalen, het moet ook alle mogelijkheden bieden waaraan een modern cultuurcentrum moet voldoen. Dat mag de bevolking toch verwachten van een degelijke bestuursploeg: een goed doordacht cultuurbeleid en een goed beleid op het vlak van ruimtelijke ordening… Of wat had je gedacht? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Hopelijk niet want dan kost het de inwoners weerom veel belastinggeld dat verkeerd besteed wordt. PRO opperde als verantwoordelijke partij al of een nieuw gemeenschapscentrum in combinatie met een sporthal niet in z’n geheel moest bekeken worden, in een globaal plan. Dit was ingegeven door de wetenschap dat de huidige sporthal aangepast moest worden. En was een renovatie wel de beste optie? (zie onze vorige folder). PRO stelde daarom als locatie ’t Laer voor: niet in de directe omgeving van het centrum maar daar is er ruimte om een goed doordacht cultuur- en sportbeleid te creëren. Maar: gaan er nu paarden komen draven? Waarom het nieuwe gemeenschapscentrum niet op deze locatie gebouwd kan worden staat te lezen in het “reclameblaadje” van de huidige meerderheid. Is dit evenwel de volledige waarheid? Zijn er nog andere verborgen redenen voor het niet weerhouden van deze locatie? Wellicht komen deze aan’t licht als het stof van het draven is gaan liggen. De huidige meerderheid heeft het carnavalsbal ooit verbannen naar de parking achter ’t Laer, bijna temidden van de bossen, net niet in Gruitrode. Ver weg…Want volgens de huidige meerderheid hoorde carnaval toen niet thuis in’t centrum. Deze cultuurbeleving veroorzaakte teveel hinder en overlast… Het centrum moest rust en stilte uitstralen… De start van het hele project is blijkbaar toch niet onder een goed gesternte begonnen. De vraag waarom de kiosk en de pastorij moeten verdwijnen blijft leven onder de inwoners. En de laatste maanden moeten de redenen hiervoor in elk infoblad worden herhaald. Dit zwaard van Damocles blijft evenwel boven dit gebouw en het centrum zweven. Intussen is de pastoor ook al weg… Wat zal het volgende zijn? Of wie…
Zijn er procedurefouten geslopen in de aanbesteding? Eerst mankeerden de 4 inschrijvers een essentieel veiligheidsdocument. De meerderheid keurde de
heraanbesteding goed. Maar gebeurde dit correct? Een klacht werd ingediend. Wie weet is er terwijl u deze tekst leest een beslissing genomen door de bevoegde Vlaamse minister. Hierdoor loopt het project vertraging op – op zich geen ramp voor de bevolking maar wel voor politici die lintjes willen knippen in’t najaar van 2012, een (her)verkiezingsjaar. Op die manier wordt de polyvalente zaal opnieuw een verkiezingsitem. En dit onderwerp heeft trouwens al vele verkiezingsfolders en beloftes gekruid. En ’t zal nog eens van datte zijn. Of zoals ’t in de polonaisehit weerklinkt: “Zjeng aon de
geng”: nog eine kier… Changez!Tot slot: de uitbating van het nieuwe gemeenschapscentum zal de belastingbetaler hopen geld kosten. Maar wees gerust. Deze kosten werden weggebudgetteerd in het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek… Wat niet direct zichtbaar is, bestaat zogezegd niet. Maar ook duikboten komen ooit eens boven water… PRO blijft in de gemeenteraad en in het autonoom gemeentebedrijf het verdere verloop van dit dossier op de voet volgen en kritisch zijn waar nodig.

O ja – en dat is ten tweede – de meerderheid heeft de bevolking ook gevraagd om mee te denken over de naam voor het nieuwe gemeenschapscentrum, alle ideeën zijn welkom zeggen ze, hopelijk krijgt u alle voorstellen eens te lezen in het gemeentelijk informatieblad.

En nu wachten op de nieuwe naam… op Godot… Of…

Als uitsmijter kunnen we nog mee geven dat er nu wel een project dat (paarden)sport en evenementen combineert, op ’t Laer mogelijk zou zijn. Toch raar hoe de wereld (of meerderheid) kan draaien. Eerst maand na maand deze mogelijkheid afschieten om er nu zelf mee uit te pakken. Wie gelooft die meerderheid nog…

Geen opmerkingen: