zondag 13 november 2011

Belastingsgeld Opglabbekenaar over de balk gesmeten. Of over het paard getild?

Zoals (m)eerdere keren in dit dossier lazen we in de krant over de investeringssteun dat het paardenfestival op’t Laer zal krijgen.

Dit hippisch centrum maakt noodzakelijke gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur op die plaats onmogelijk. Tja, als de meerderheid zo voorstellen van de oppositie wil kelderen (zie vorige folders), dan vergaloppeert ze zichzelf. Intussen wordt de bouwput die geschapen werd na afbraak van de pastorij, opgevuld met een zaal betaald met Opglabbeeks belastingsgeld. Ook de hallen op’t Laer ontvangen Vlaamse centen – belastingsgeld waaraan ook Opglabbekenaren hebben bijgedragen. Bijgevolg betalen we twee keer voor een gelijkaardige investering. Want de projectontwikkelaar wil er ook feesten laten plaatsvinden: De investering moet opbrengen natuurlijk! Deze zalen gaan mekaar nog beconcurreren, een lege zaal of hal kost handen vol geld. Dan is dit paradepaard de haver niet waard. Had het geld voor de zaal niet beter kunnen dienen voor sociale huurwoningen bijvoorbeeld? Of hadden er dan geen afspraken gemaakt kunnen worden met deze ontwikkelaar over gebruik van de hallen aldaar? Op die manier kon de investering aan de kerk worden afgebouwd met minder impact op ons centrum. Zo zou er voldoende ruimte overgebleven zijn voor uitbreiding van kleuterklassen.

Heidestraat zorgt voor vuurwerk op de gemeenteraad

Onze straatbevraging bracht de buurtbewoners massaal naar de publiekstribune van de parochiezaal – de meerderheid was zenuwachtig. De burgemeester bleef ziek afwezig wegens te veel stress. Zijn vervanger deed het op een zeer democratische wijze.


Inderdaad de meerderheid was geïrriteerd, zelfs ongemakkelijk. Voor de schepen van openbare werken werd het teveel en sneerde dat de bevraging gebaseerd was “foute informatie” – leugens bedoelde ie. Vage woorden maar bewijzen volgden niet. Nochtans was onze bevraging gebaseerd op het plan dat de meerderheid in juni had goedgekeurd. Tegelijk kondigde hij een infomoment voor de inwoners aan dit najaar waarop de meerderheid “correcte info zal geven”. Een infoavond vindt PRO goed maar komt rijkelijk te laat. Is het niet beter de gehele bevolking te betrekken i.p.v. enkel de vriendenkring en dan te verkopen als “we moeten het zo doen”…

Begin september was de jacht open op Chinese vrijwilligers

Als je tegenwoordig rondom het Ground Zero van Opglabbeek loopt – ook gekend als de Put, de Pastorie, den Orangerie of ’t Spreeuwennest – dan kun je er niet omheen: welkom op “the Muppet show”. Of vormen deze foto’s een verdedigingslinie rondom de werf waar te pas en te onpas volk rondloopt.
 
Ben ook jij twee maand geleden door een zenuwachtige, wanhopige schepen of burgemeester aangesproken, gemaild of getelefoneerd om een levensgrote foto van jezelf te laten nemen? De meerderheid zocht figuranten, oeps fans van de zaal... verdedigers die er rond willen gaan staan zodat de zaal blijft staan... inwoners die hun gezicht wilden lenen: ‘ja, ook wij wilden deze zaal op de plaats van de pastorij’... Maar de muur van Chinese vrijwilligers staat pal! Het zijn precies weer dezelfden zoals altijd die meededen aan dit grapje van 4000 €.

Uit diverse cijfers en onderzoeken blijkt dat onze gemeente een snel groeiende gemeente is. Dit betekent dat de komende jaren meer en meer kleuters en kinderen naar onze scholen zullen trekken. In het Centrumproject (RUP Centrum) wordt de school van het Gemeenschapsonderwijs bij wijze van spreken nu al geliquideerd. Sneuvelt de vrije schoolkeuze in een volgende fase. Klaarblijkelijk de natte droom van’t vrij onderwijs…
Waar gaan deze kleuters en kinderen dan naar school? Waar kunnen er nog klassen worden gebouwd? In de hoogte? Neen, er mag enkel aan’t oud gemeentehuis een donjon komen als poort tot het Witte Huis. Of ondergronds… Of moeten de scholen uitwijken naar de terreinen
van de kabouters? Want andere ruimte in de buurt van de huidige scholen is er niet meer… Maar goed hè dat de meerderheid met het Centrumproject heeft nagedacht waar we op lange termijn met de ruimte in ons centrum naartoe moeten… Of is het grootheidswaanzin?

Rood-groene lijst nodig in 2012?

PRO gaat voor een leefbaar Opglabbeek
Mijn engagement binnen KAJ – op lokaal, nationaal en internationaal niveau – en de jeugdraad was een goede voedingsbodem voor mijn politiek engagement. Mijn periode op het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu gaf de doorslag om stappen in de politiek te zetten.


Spots: Hoe zie je jezelf als raadslid?
Door mijn job als milieuambtenaar in Leopoldsburg ken ik de werking van een gemeentebestuur van binnen en van buiten. Deze kennis wil ik ten dienste stellen van onze gemeente op bestuursvlak en aan onze inwoners als ze met vragen zitten. Want politici zijn verkozen door hun inwoners en ze staan binnen de mogelijkheden van de wetgeving ten dienste van hen! In onze gemeenteraad zijn we met 21 vrouwen en mannen verkozen, wij staan samen – meerderheid en oppositie – in voor de goede werking van onze gemeente. We kunnen van mening en ideeën verschillen, daarvoor dient de gemeenteraad: debat en discussie, confrontatie van ideeën. Helaas doet de meerderheid gewoon haar goesting.

"Met zijn 21 zijn we PRO Opglabbeek"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren. Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te
steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden.
Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet.
Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand…
Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file op de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort volgt er nog een kringwinkel in
een deel van de oude Veldakantoren.

“De meerderheid beschouwt die van de oppositie als lastpakken”

Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!
Spots: Hoe kijk je naar de verkiezingen van volgend jaar?
Volgend jaar rond deze tijd hebben onze inwoners de leden van de nieuwe gemeenteraad gekozen. Ik hoop dat ze uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een keuze hebben kunnen maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat en sociale voorzieningen. PRO wil gaan voor een Opglabbeek waar het goed wonen, werken en ontspannen is: een leefbare gemeente.
Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet
dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit 1 richting waait, wordt de geur ranzig! Dus ik hoop dat mijn medebewoners een kleurrijke raad verkiezen!

"De mening van elk gemeenteraadslid is van tel"


Spots: Welke rol zie je weggelegd voor een gemeentebestuur?
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een gemeente moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren.
Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te steunen. Betrek inwoners van in’t begin bij projecten. Ik weet wel, dit vergt tijd en energie, het vertraagt, politiekers en ambtenaren hebben dit niet altijd zo graag. We moeten af van deze geleide democratie. Bij projecten die iedereen aangaan, moeten alle burgers worden betrokken! De resultaten worden dan wél breed gedragen en aanvaard. Je hebt dan geen imago-campagnes of fotomuren nodig om je beleid te verantwoorden. We probeerden en proberen dit te doen via onze straatbevragingen zoals in de Heidestraat, open buurtvergaderingen.
Gemeentebelastingen die op een sociaal-rechtvaardige wijze geïnd zijn, moeten via premies opnieuw in onze inwoners en verenigingen worden geïnvesteerd. Zo helpt ons sociaal weefsel onze gemeente gezond en leefbaar maken en houden. Ook kan een gemeente bij de samenaankoop van groene energie het voortouw nemen. Het project ‘Samenstroom’ bewees dat zo’n aanpak succes heeft. Een gemeente werkt voor haar inwoners en ze moet geen gemeentelijke taken delegeren naar de vriendenkring.

Spots: Een gemeente speelt een belangrijke rol in het scheppen van een kader voor tewerkstelling. Wat wil PRO?
Opglabbeek heeft een belangrijk bedrijventerrein, zo dragen we direct bij aan de creatie van tewerkstelling. Een beperkte uitbreiding van de zone met 5 ha is voor ons aanvaardbaar. Zo krijgen lokale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor hen die op hun huidige vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben. Maar heel Limburg hier tewerkstellen kan niet, die plaats hebben we niet. Ook hebben de buurtbewoners van de zone nu al voldoende overlast: geur, stof, lawaai, verkeer en straks ook zand… Deze 5 ha kan in de voorgestelde zone achter het woonlint op de Weg naar Zwartberg mits een grote bufferzone, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. Ook mag er geen detailhandel komen; en zeker geen activiteiten die extra verkeer aantrekken. We staan nu al genoeg in de file p de Weg naar Zwartberg. De ontsluiting moet via het bestaande bedrijventerrein: rotonde op Weg naar Meeuwen.
Als lid van de Raad van Bestuur van de Kringwinkel Maasland vind ik ook investeren in sociale economie belangrijk. Ik ben er voorstander van dat inwoners op een makkelijke manier nog bruikbare spullen een tweede leven kunnen geven. Daarom is er al geruime tijd een inzamelpunt voor (her)bruikbaar huisraad. Binnenkort (inrussen opende de winkel op 8/11 jl) volgt er nog een kringwinkel in een deel van de oude Veldakantoren.


Spots: Welke twee concrete punten wil je volgende legislatuur realiseren?
Ik wil graag het oud kerkhof om vormen tot een park. Een groene oase van rust en bezinning op de rand van ons centrum naast een plek waar we respect blijven betonen voor onze dierbaren. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen.
Ook hoop ik dat de uitbreiding van het bedrijventerrein eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag en ’s nachts – kunnen parkeren: een oplossing voor de huidige problemen van overlast in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen stond dit hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen, Heusden-Zolder en Leopoldsburg bewijzen dat dit kan!

Diresco: wie is bevoegd?

De burgemeester en schepenen zijn verantwoordelijk
De Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur in de personen van de burgemeester en de schepenen bevoegdheid gegeven in beslissingen over bouw- en milieuvergunningen. Ze vergunnen of weigeren, geven advies en kunnen er controle op uitoefenen.
Voor stedenbouwkundige vergunningen is het schepencollege de instantie die de vergunning aflevert of weigert. Zogenaamde ‘ontvoogde’ gemeenten hebben de volledige verantwoordelijkheid; de Vlaamse overheid controleert dan of ze hun werk goed doen. Opglabbeek is nog niet ontvoogd omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden. Dit betekent
ook dat nog steeds advies van “Stedenbouw” vereist is.
Voor het exploiteren van bepaalde activiteiten is een milieuvergunning nodig. Kleinschalige activiteiten of bedrijvigheid op de bedrijvenzone behoren tot klasse 3 (melding). Het schepencollege neemt akte van deze meldingen. Grootschaligere of meer milieubelastende activiteiten vallen in klasse 2. Voor deze vergund of weigert het college de vergunning. In vele gevallen moet ze daarvoor geen extern advies vragen maar moet ze zelf haar verantwoordelijkheid nemen: kan dit, of kan dit niet op die plaats.
Klasse 1-dossiers zijn de meest milieubelastende activiteiten. Hiervoor levert het provinciebestuur de vergunning of weigering af maar het schepencollege geeft advies. Diresco bijvoorbeeld is zo’n klasse 1-bedrijf.
Toezicht, handhaving en controle is een rol voor de burgemeester. Elke inwoner die last ondervindt van een bedrijf, kan bij de burgemeester en/of de bevoegde toezichter klacht indienen. Maar bij hen kan je ook een schriftelijk verzoek indienen om maatregelen te treffen. Zij moeten binnen de 30 dagen gemotiveerd antwoorden. Is dit antwoord onvoldoende of niet bevredigend, dan kan je beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu
.

Edito: Lambertus vertelt

Ik wil jullie volgend verhaal dat rondgaat niet onthouden. Of hoe de tocht van een zwembad niet van een leien dak liep. Het werd een rollercoaster met hoogtes en laagtes, een rit met scherpe bochten en te smalle wegen. Klaarblijkelijk weet de burgemeester niet wat hij met het geld van al zijn bezoldigde cumuls moet doen. Op een blauwe maandag zag hij de oplossing aan het einde van de regenboog. Een lumineuze ingeving drong zijn gedachten binnen… een investering zoals al zovelen hem voor waren gegaan: een zwembad! Zo gedacht, zo gedaan. Het zwembad werd gezocht, gevonden en aangekocht. Maar… het mocht absoluut geen carnavalstocht maken door het centrum van onze gemeente. Neen, het moest onopvallend per vrachtwagen via de kiezelweg doorheen het bos worden aangevoerd. In stilte, buiten het oog van de mensen… Helaas, deze tocht werd een echte calvarietocht: de camion reed zich vast in de buurt van’t Joekelbos. Hij kon nog amper voor- of achteruit. Na veel heen en weer gerij, kwam hij los. Uiteindelijk koos de chauffeur voor de carnavalstocht. Dat was zonder de burgemeester gerekend. Toen hij zijn chloorbad van de verkeerde kant zag komen, ontstak hij in spreeuwengekwetter waarvan ook de buren konden genieten.
Ik wens onze burgervader nog veel plonsplezier!
Lambertus
Nog steeds een bezorgde Opglabbekenaar

Opnieuw nieuwe folder in de brievenbussen

Vanaf nu valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Onze start naar de verkiezingen van volgend jaar gaat verder...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!