zondag 8 oktober 2006

8 oktober: de kiezer koos...

We haalden 629 stemmen - zo'n 350 minder dan in 2000. Dit betekent 1 zetel maar ook het verlies van 1 zetel. PRO is ontgoocheld maar de kiezer heeft een keuze gehad. De kaarten zijn geschud en met deze kaarten zal de komende zes jaren het spel worden gespeeld. Er is meer kleur in de gemeenteraad en dat was toch één van onze doelstellingen!

Maar ook: de verkiezingen van oktober 2012 starten vandaag! En met jullie stem blijven we spreken! Jullie horen nog van ons!

zondag 1 oktober 2006

Campagneboodschap: durf te kiezen

Met uw stem
zullen wij spreken!
Durf te kiezen

Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee. Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.

Kies voor PRO
Stem lijst 9


a. Opglabbeek voor iedereen
Opglabbeek waar het goed, wonen, werken en ontspannen is. Kortom een leefbaar Opglabbeek

b. Denk globaal, handel lokaal: Beleid op maat van de buurt
Geen prestigeprojecten maar investeren dichtbij jullie

Vertaald in 8 inhoudelijke punten

1. Staat van de straat
PRO ijvert voor een goed wegdek en straatmeubilair (bijvoorbeeld groenaanleg of verkeersremmende elementen). Deze verhogen de veiligheid en dus ook de leefbaarheid van de straat. Zo kunnen bewoners en zeker kinderen hun woonstraat opnieuw heroveren.
De straat wordt dan een ruimte om met mekaar te buurten of te spelen.

2. Niet met de vinger wijzen maar een hand reiken
PRO kiest voor een SIS-aanpak. Een beleid moet inwoners Sensibiliseren, Informeren en Stimuleren. Op voorstel van PRO werd de subsidie voor het project Tankslag en voor het gebruik van zonne-energie door de gemeenteraad goedgekeurd. Op voorhand goed geïnformeerde inwoners zijn bereid duurzame investeringen te doen. Via subsidies worden de gemeentebelastingen opnieuw in onze inwoners geïnvesteerd.

3. Jong en oud, hand in hand
Kangoeroewoningen dragen bij om de noodzakelijke investeringen in bejaardenvoorzieningen (serviceflats en rustoorden) betaalbaar te houden. Een bestaande of nieuwe woning wordt in twee aparte woongedeelten onderverdeeld: Één voor het ouder en één voor het jonger gezin. Een interessante oplossing met grote voordelen: komt tegemoet aan de moderne woontendensen, je kan ergens levenslang blijven wonen en is financieel aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Zo wordt 1+1=3!, vindt PRO. Het systeem van mantelzorg kan hier perfect op aansluiten.

4. Eerlijke belastingen, ieder zijn deel
Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten ; een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen… Belastingen zijn nodig om beleid te kunnen voeren. PRO kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.

5. Rustig en veilig op de baan
PRO wil bijzondere inspanningen blijven leveren om woonbuurten en alle schoolomgevingen verkeersveilig te houden of te maken. Want er is meer nodig dan een bord om sluikverkeer weg te houden. Daarom is bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats op de Weg naar Zwartberg nodig om de wijken Denneweelde en Nieuwe Kempen met mekaar te verbinden.

6. Respect
Tot einde 2006 geniet het Oude Kerkhof een ‘beschermd’ statuut. En dan… een bouwput? PRO wil dat ons kerkhof behouden blijft. Het kan omgevormd worden tot een park. Een plaats waar we respect kunnen betonen voor onze dierbaren maar ook een plaats voor rust en bezinning. Kortom, een groene ruimte op de rand van’t centrum. Ook is het oude kerkhof een restant voor ons verleden. Dit mag niet zomaar worden vergeten.

7. Jeugdbeleid is meer dan wat brikken op mekaar
PRO streeft naar een pro-actieve houding inzake jongerenbeleid en vindt dat de jeugdraad zonder betutteling activiteiten voor jongeren moet kunnen organiseren, ondersteund door de jeugdcoördinator. Jongeren en kinderen moeten alle ruimte, kansen en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, om op ontdekking te gaan en om zich creatief te uiten. “Het Witte Huis heeft wel een jeugdhuis geopend maar… mag het wat meer zijn!”

8. Natuur voor iedereen
Onze gemeente bezit belangrijke natuurwaarden. PRO wil iedereen op pad sturen om deze gebieden te laten ontdekken. Dat is positief voor de bezoekers én voor onze natuur(bewoners). Want door de natuur te laten ontdekken en beleven onstaat respect. “zo blijven toerisme en natuur leefbaar”, stelt PRO. Een gemeente moet alle initiatieven in die zin zonder onderscheid ondersteunen.

maandag 18 september 2006

Werking in 2006: juli tot september - het project krijgt vorm...

7 juli – PRO bedeelde besluiten straatbevraging in deze straten - Straatbevragingen: “Beleid op maat van de buurt”
Op 4 september 2004 startte onze ronde van Opglabbeek in de Leyssenstraat; op 1 april 2006 eindigde die (voorlopig) in de Wervelstraat. Wij wilden luisteren en horen wat er bij jullie leeft!
Bevraagde straten: Leyssenstraat (4 september 2004 en 3 september 2005), Elfseptemberlaan (11 september 2004), Slagmolenweg (18 september 2004), Reseda-, Lobelia- en Hortensiastraat (25 september 2004), Floxstraat (2 oktober 2004), Primula- en Chrizantenstraat (9 oktober 2004), Vinkenkantstraat (16 oktober 2004), Teewisstraat (6 november 2004), Stegerweg (13 en 20 november 2004), Denneweelde (o.a. 27 november 2004), Heikantstraat (5 december 2004), Dennenstraat (22 januari 2005), Weg naar Niel en Zandstraat (22 januari 2005), Hoekstraat en Binnenweg (29 januari 2005), Boekweitstraat (12 en 26 februari 2005), Kruisstraat (1 maart 2005), Broekkantstraat (12 maart 2005), Bosstraat (19 maart 2005), Heersstraat (2 april 2005), Rozenstraat (23 april 2005), Wolfsstraat (7 mei 2005), Voerstraat (21 mei 2005), Bedrijventerrein (2 juni 2005), Rittenweg (6 juni 2005), Weg naar Meeuwen (2 juli 2005), Hoeverweg (10 september 2005), Ophovenstraat (8 oktober 2005), Dreesstraat (22 oktober 2005), Weg naar Zwartberg (12 en 19 november 2005), Lietenstraat (3 december 2005), Hermisweg (17 december 2005), Oude Kerkstraat (21 januari 2006), Akker- en Veldstraat, Kuilenweg, Silvesterlaan (11 februari 2006), Bunderstraat en Roexeinde (18 februari 2006), Kapelstraat (11 maart 2006) en Wervelstraat (1 april 2006)

Top 5 gesignaleerde aandachtspunten:
Jullie meest gesignaleerde problemen en bekommernissen hebben betrekking op:
1. Verkeersveiligheid: te snel rijden, nood aan meer snelheidscontroles, controle op doorgang vrachtwagens, suggesties voor ingrepen in de infrastructuur (zoals bijv. doorknippen van wegen of wegwerken gevaarlijke kruispunten), meer openbaar vervoer of belbussen, verkeersregeling in het centrum of op Weg naar Zwartberg op zaterdag.
2. Riolering en wateroverlast: niemand zit graag met z’n voeten in het (afval)water. Veelal ligt dit ook aan de staat van de weg…
3. Groenonderhoud: een mooi verzorgde buurt of speelpleintjes staan hoog op de agenda. Ook kwamen er suggesties om de buurtomgeving te verbeteren (vooral straatbeplanting of -meubilair).
4. De staat van de straat: slecht onderhouden wegen zijn voor velen van jullie een doorn in het oog. Kinderen en fietsers moeten zich veilig over de weg kunnen verplaatsen.
5. én speelruimte voor de kinderen: Opglabbeek is een jonge gemeente en kinderen moeten kunnen spelen – ook op straat (een speelstraat?) of op een plein in de buurt.

Deze 5 punten zijn voor PROject2006 de kern van het gemeentelijk verkiezings-programma voor de periode 2006-2012.

Onze gemeente, een positieve gemeente:
Lange klaagzangen kregen we bijna niet te horen. Het was fijn om positief ingestelde inwoners te ontmoeten.
Deze positieve ingesteldheid vinden jullie ook terug in onze naam en onze manier van werken: PRO(ject2006). PRO is ‘voor’, niet ‘tegen’; PRO staat voor iets; is positief kritisch ingesteld; PRO heeft een open werking en wil creatieve ideeën op de politieke agenda plaatsen!
Deze positieve ingesteldheid was een echte opsteker voor ons. Dit gaf en geeft ons de moed om ervoor te blijven gaan! Kom uit je kot en zeg ons je mening!

Jullie vraag: beleid op maat van de buurt
Elke buurt of straat heeft natuurlijk specifieke problemen, soms zelfs zeer uiteenlopende problemen. Zoals bijvoorbeeld de hinder van een aangrenzend industrieterrein, geluidsoverlast van vliegtuigen, geparkeerde vrachtwagens in woonbuurten, putten in de straat of zwerfvuil. Waar er een GSM-mast staat kregen we hierover vragen; in een straat zonder bushalte kwam de vraag waarom er in de straat geen bus van de Lijn komt of waarom er geen belbussen zijn.
De verscheidenheid aan problemen of vragen geeft aan dat een beleid op maat van een buurt of een straat nodig is!
Kortom: maatwerk! Zo krijgt jullie project 2006-2012 vorm…

PROject2006
• betekent respect voor verscheidenheid en verdraagzaamheid! Elke stem, elke mening is van tel. Elke stem telt!
• wil de positieve sfeer in onze gemeente behouden en zelfs nog verbeteren via initiatieven die jullie samenbrengen: zet je buurt in beweging, doe de gemeente bewegen…
• wil gaan voor meer kleur in de gemeenteraad.
• wil jullie met creatieve voorstellen en ideeën actief betrekken bij het beleid en de bestuur van de gemeente (bijv. straatbevragingen, open vergaderingen).
• wil jullie actief stimuleren om mee te werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en ontspannen zal blijven (bijv. tankslag, subsidie voor zonne-energie of subsidie voor bio-ecologische bouwmaterialen).
• wil een gemeentebestuur dat zelf het goede voorbeeld geeft.

18juli – Kristof Cuppens kandidaat voor de provincieraad
Hij staat op de 5e plaats op de sp.a-spirit-lijst voor kanton Genk
Kristof Cuppens, 24 jaar, is actief lid van PROject2006 en vertegenwoordigt PRO in vzw Troempeelke en de sportraad.
Vooraleer hij actief werd binnen PRO was hij al geruimte tijd de voortrekker van Animo in Opglabbeek. Met zijn kandidatuur zet hij zijn politiek engagement kracht bij.

4 augustus - PROject2006 doet mee op 8 oktober
PRO maakt de eerste namen bekend. Volgende vrouwen zijn kandidaat op de lijst:
- Sarah Lambrechts
- Christel Moors
- Martien Remans
De resterende namen volgen later...

25 augustus – David tegen Goltiath (te lezen op www.vrtnieuws.net)
“Twee partijen maken in Opglabbeek de dienst uit: CD&V en PRO, een bundeling van groenen, socialisten en onafhankelijken. CD&V is met 19 van de 21 zetels heer en meester, PRO heeft met 2 zetels nauwelijks iets in de pap te brokken. En het ziet er niet naar uit dat daar veel verandering in zal komen.
CD&V kwam in 2000 op onder de naam CDO-CVP, maar nam later de naam van de moederpartij over.
PRO is een bundeling van groenen, SP.A'ers en onafhankelijke kandidaten.
Opglabbeek werd eind 2004 even opgeschrikt uit zijn rustige bestaan toen burgemeester Benny Spreeuwers doodsbedreigingen kreeg. Die bleken uiteindelijk afkomstig van een uitbater van een tankstation dat Spreeuwers wou laten sluiten omdat het niet over de nodige vergunningen beschikte.

Spreeuwers versus Spreeuwers
Het schepencollege wordt alleen bevolkt door christendemocraten. Burgemeester Benny Spreeuwers ambieert een derde ambtstermijn en trekt dan ook de CD&V-lijst.
Hij neemt het op tegen zijn neef Fabian Spreeuwers, die de PRO-lijst trekt.
Maar van een echt duel is geen sprake. Want in tegenstelling tot het bijbelse verhaal staat het zo goed als vast dat David, met name PRO, niet als overwinnaar uit de strijd zal komen.”

10 september - PROject2006 met 15 kandidaten op weg naar 8 oktober
Vanmiddag om 13 uur dienden Fabian en Tony onze lijst in.
De komende dagen en weken zullen we via folders en acties onze accenten en inhoudelijke punten kenbaar maken.
Tot binnenkort in je brievenbus of aan je deur!

14 september – "Wind uit één richting doet land verschralen"
(te lezen op www.vrtnieuws.net)
In Opglabbeek domineert CD&V de gemeenteraad met 19 van de 21 zetels. Even zag het er naar uit dat de partij nu alleen zou deelnemen, maar burgemeester Benny Spreeuwers en zijn team krijgen nu toch concurrentie: van PROject 2006 en Nivo 21.
Benny Spreeuwers is al 12 jaar burgemeester van Opglabbeek en hij wil dat graag nog een tijdje blijven doen. "We hebben enkele projecten opgestart die we graag willen afwerken. We zitten nu halfweg", lacht hij.
Weinig gemeenten doen het hem na: een bestuur leiden dat bijna de volledige macht in handen heeft. Maar het is voor de verkiezingen wellicht niet de ideale startpositie en in de gemeente is duidelijk een groeiende drang naar verandering. Vraag is hoeveel mensen werkelijk anders zullen kiezen in deze traditioneel christendemocratische gemeenschap.
Enkele maanden geleden zag het er nog bijzonder gemakkelijk uit voor de partij van de burgemeester, CD&V. De partij domineert de gemeenteraad met 19 van de 21 zetels en het leek er even op dat voor deze verkiezingen geen andere partij een geldige kieslijst kreeg samengesteld.
Maar uiteindelijk lukte dat wel en heeft de kiezer op 8 oktober de keuze tussen CD&V, PROject 2006 en Nivo 21. Kansloos zijn ze zeker niet, want 12 jaar bestuur levert niet alleen een positief overzicht van realisaties op, maar ook een aantal tegenstanders die het anders willen.

Progressieven hopen op 3 tot 4 zetels
PROject 2006 wordt geleid door Fabian Spreeuwers, een neef van de burgemeester. Zes jaar geleden stond hij op de lijst van Agalev. De twee verkozenen en hun sympathisanten kozen al vrij snel voor een nieuwe vlag voor hun kleine oppositieschip: PROject 2006.
Inmiddels is de groep van sympathisanten van Groen!, de SP.A en onafhankelijken aangegroeid en neemt de partij deel met 15 kandidaten. Daarmee hoopt ze 3 of 4 zetels in de wacht te slepen.
"Opglabbeek verdient een kleurrijker bestuur", zegt Fabian Spreeuwers. "Want als de wind uit één richting waait, verschraalt de gemeenschap." Die boodschap draagt de partij met talloze huisbezoeken persoonlijk uit. "Al is het vooral luisteren dat we doen", zegt Fabian Spreeuwers. "Iets wat het huidig bestuur veel minder doet."

Nivo 21 rekent op verbrokkeling bij meerderheid
Nivo 21 wordt getrokken door Henri Willems die vroeger al op een VLD-lijst heeft gestaan. Maar het is een open lijst waar iedereen onderdak vindt die het Opglabbeekse bestuur wil veranderen.
Nivo 21 wil méér op lange termijn werken en meer inspraak voor de burger in het beleid. De partij beklaagt zich een beetje over verwaarlozing door regionale geschreven pers, maar communiceert zelf wel sterk met de bevolking.
Dankzij bekende kandidaten op de lijst, zoals de dierendokter Isabelle Martens en ex-CVP'er Jens Oosterbos, rekent Nivo 21 er op dat het zijn boodschap op een dynamische manier kan uitdragen.
Burgemeester Spreeuwers is in elk geval blij met de concurrentie. "De gemeenteraadszittingen waren niet plezierig meer", grapt hij. "Ze waren altijd veel te snel afgelopen."

18 september – Met uw stem zullen we spreken!
PROject2006 plaatste vandaag haar eerste reeks verkiezingsborden. Op bijna 40 locaties – verspreid over de gemeente – prijkt nu al ons logo en slogan. De komende week zullen de restende borden geplaatst worden. Op ruim 60 locaties zal PRO zichtbaar zijn in het straatbeeld. Na de straat wil PRO de gemeenteraad veroveren…
Als bijlage vind je een raamaffiche. Deze mag je aan de straat op je op raam hangen. Zo maak je duidelijk dat je durft kiezen!
Tot op 8 oktober!

* * *

Met uw stem zullen wij spreken!
Op 8 oktober kiezen we een nieuw gemeentebestuur. Een bestuur dat de komende 6 jaar onze gemeente richting zal geven.
Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee. Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen.
PRO doet mee en wil zo ideeën omzetten in daden. PRO zal positief maar kritisch blijven. We stellen vragen, leggen vingers op grote en kleine wonden. We laten ze niet etteren, we willen ze helpen helen.
PRO wil een alternatief zijn voor de huidige meerderheid.

Durf te kiezen
Kies voor PRO!
Stem lijst 9!

“Als de wind uit 1 richting waait, verschraalt een gemeenschap…”

zondag 10 september 2006

De lijst... 15 PRO-actieven

1. FABIAN SPREEUWERS

36 jaar
“De voorbije 6 jaar hebben we op een andere manier aan politiek willen doen. Een nieuwe wind in onze gemeente. We zijn jullie actief gaan opzoeken via open vergaderingen, straat- en buurtbevragingen. Deze manier van werken willen we met jullie stem verderzetten. Durf te kiezen. Kies voor PRO.
Meer info vind je op www.fabianspreeuwers.be.”

2. KRISTOF CUPPENS
23 jaar
“Ik ben kandidaat voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen (5e plaats). Naast onze 8 concrete PRO-punten die vermeld staan in onze inhoudelijke folder, ga ik resoluut voor mijn BIS-project. Meer informatie hierover vind je op www.kristofcuppens.be.”

3. MARTIEN REMANS
25 jaar
“Ik woon nu bijna twee jaar in Opglabbeek. Ik ben ervan gaan houden. Van haar mensen, hun warmte, hun hartelijkheid en hun doorzettingsvermogen. Een gemeente met zo’n fantastische mensen heeft mogelijkheden. Samen met jullie wil ik die kansen grijpen. 15 goedmenende en positief ingestelde Opglabbekenaren hebben nu de handen in elkaar geslagen om een nieuwe wind door Opglabbeek te blazen. Maar om dat waar te maken rekenen wij op 8 oktober vooral op jullie!”

4. CHRISTEL MOORS
36 jaar
“Ik wil mijn eerste stappen in de politiek te zetten om me ten dienste te stellen van de mensen in onze gemeente. Door mijn job als lerares wiskunde-wetenschappen heb ik een goed zicht op wat er reilt en zeilt bij de jeugd en bevolking. Mijn frisse kijk op de toekomst zal leiden tot vernieuwing.
Met veel enthousiasme zal ik mijn steentje bijdragen tot de verdere uitstraling van Opglabbeek: een gemeente fijn om in te wonen, te werken, te verblijven, kortom te leven!
Mijn motto is: een vrouw, een woord, een daad.”

5. WARD HAEX
34 jaar
“Sinds 1992 woon ik in Opglabbeek. Ik ben gehuwd en papa van 2 kinderen.
Momenteel ben ik werkzoekende. Mijn favoriete hobby’s zijn computer en squash. ik ben een zeer actief lid van de basisschool “De Lettertuin”.
Mijn voornaamste doel is het opnemen voor onze schoolgaande kinderen en hun veiligheid!”

6. SANDY SCHEPERS
31 jaar
“Ik ben getrouwd met Jean Everts en heb 3 kinderen – 2 jongens en 1 meisje. Als onderhoudspersoneel werk ik deeltijds in de school "De lettertuin". Lezen, wandelen en fietsen zijn de dingen waar ik me in kan ontspannen.”

7. SARAH LAMBRECHTS
32 jaar
“Momenteel bewandel ik zowel privé als beroepsmatig nieuwe wegen. Ik kom op voor een nieuw Opglabbeek, waar goeie ideeën voorrang krijgen en waar knopen worden doorgehakt. Dit kan met een sterk PRO.”

8. LUDO BAENS
44 jaar
Grote uitdagingen vergen sterke schouders
“In 2004 ben ik in deze gezellige gemeente komen wonen. Als bestuurslid en plaatselijk secretaris van sp•a Kinrooi ben ik al jaren actief in de politiek. Deze ervaring wil ik ten dienste stellen van Opglabbeek. Hier kan je nog een beleid voeren dicht bij de mensen én de verenigingen!
Het geeft mij veel voldoening wanneer ik als leerkracht metaal de leerlingen enerzijds wegwijs kan maken in de wereld van de techniek en anderzijds klaarstoom voor de arbeidsmarkt. Twee aspecten die mijn enorm aanspreken: jongeren en tewerkstelling!”

9. ANASTASSIOS VELISSARIOU
59 jaar
“Iedereen kent mij als Tassouli.
Meer dan 39 jaar heb ik mij op de personeelsdienst van Ford Genk ingezet voor de mensen. Nu wil ik deze inzet verderzetten in onze gemeente en daarom stel ik mij kandidaat bij PRO voor de gemeenteraad.”

10. AMY KAES
26 jaar
“Ik ben goedlachs en een levensgenieter. Een sociaal leven is voor mij heel belangrijk en daarom wil ik me ook extra voor de jeugd inzetten, mede door mijn job als leerkracht zedenleer, Engels en geschiedenis ben ik erg met hen begaan. Mijn doel is om Opglabbeek een gemeente te maken waar jong en oud graag woont, leeft, socialiseert en ja … zelfs sport! Zoals ik!”

11. JEAN PIERRE MATHUES
47 jaar
“2006, we zijn 6 jaar later en we zijn er weer. Een korte opfrissing. Ik ben nog steeds werkzaam als penitentiair beambte. Midden 2004 heb ik Tony opgevolgd als ocmw-raadslid.
De doelstelling en inzet blijven dezelfde als in 2000: een degelijk bestuur met zorg voor milieu, de mensen – jong en oud – gebouwen en wegen. Kortom een Opglabbeek met een gezond milieu, bloeiend toerisme en een actief sportleven.”

12. ANTONINO LOREFICE
57 jaar
“Ik ben gehuwd met Annie Drijkoningen uit Neerglabbeek, en papa van Claudia en Fabio.
Mijn motivatie om in de dorpspolitiek te stappen was en is mijn rechtvaardigheidsgevoel en mijn mening dat de politiek er is voor alle mensen. Geen politiek à la carte!
Ik wens een bestuur dat gericht is op het welzijn van alle Opglabbekenaren, een bestuur dat de leefbaarheid en de veiligheid van de straat garandeert, een bestuur dat respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt.”

13. NADIA JANSSEN-WAUBEN
36 jaar
“Ik ben gehuwd met Xavier Janssen, jeugdcoördinator van de Kabouters Opglabbeek. We hebben 3 zoontjes. Al 12 jaar werk ik op de Voorzorg, ook voordien werkte ik voor en met verschillende socialistische organisaties.
Ik wil mij – samen met mijn mede-kandidaten – inzetten voor een sociaal beleid in Opglabbeek waarin iedereen zich kan vinden.”

14. CHRISTINE STEYFKENS
39 jaar
“Ik ben gehuwd met Marc en ben mama van Martijn en Ruben. Intussen woon ik al 10 jaar in Opglabbeek. Onze gemeente is een fijne en rustige gemeente om in te wonen.
Ik ben al 15 jaar werkzaam als bediende op de Voorzorg.
Samen met jullie wil ik er voor gaan!”

15. ERIK CASTERS
48 jaar
“Als de wind uit 1 richting waait, verschraalt een gemeenschap. Ze verstart, ze verdort. Een gemeenschap moet gevoed worden vanuit verschillende richtingen en overtuigingen. Daarom sta ik volledig achter PRO, meer nog ik ben een van hun kandidaten!

zaterdag 1 juli 2006

Werking in 2006 - januari tot juni

Enkel van januari tot juni; daarna was het campagne...


3 januari 2006 – Ton als nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zat onze nieuwjaarsreceptie in een ander kleedje: Fabian geeft een ton (Een belofte van Fabian van de verkiezingen van 13 juni 2004 die nu in vervulling gaat!).

“De toekomst is nog ingepakt
in wat zal gaan komen
Geborgenheid, succes, geluk
in kleur verpakte dromen”

30 januari 2006 – Meerderheid steunt PRO-voorstellen!

Subsidie voor het neutraliseren van stookolietanks, ook in Opglabbeek! Zo ook: subsidie voor het zonneboilers en/of fotovoltaïsche zonnepanelen.

3 februari 2006 – Chokri in Opglabbeek
Chokri en PRO luisteren naar en praten met jongeren en iedereen die zich jong van geest voelt!

13 maart 2006 – Bio-ecologisch en zongericht bouwen – voorstel van subsidiereglement en voorstel van bouwverordening - extra agendapunt op de raad
PRO stelt voor om deze voorstellen van subsidiereglement en verordening voor te leggen aan de milieuraad voor advies; na het advies deze dossiers opnieuw te agenderen op de gemeenteraad met het oog op goedkeuring ervan.

22 maart 2006 – De gemeenteraad heeft op maandag 20 maart unaniem het voorstel van PRO aanvaard.
De ontwerpen worden voorgelegd aan de milieuraad en de gemeentelijke diensten milieu en ruimtelijke ordening.
Wordt vervolgd...

20 april 2006 – PROject2006: vanaf nu ook op het wereldwijde web raadpleegbaar
Dankzij vrijwillige inzet is onze website geboren!
Je zal de komende weken en maanden deze site zien evolueren en leven: (nieuwe) gezichten, (nieuwe) namen, programmapunten, acties, persberichten, ...

22 mei – PRO vraagt meer respect van de meerderheid...voor de gemeenteraadsleden
De hoofdtaak van een gemeenteraadslid is het schepencollege te controleren en op te volgen, en niet om enkel een stemmachine te zijn...
Vanavond stapte de PRO-fractie op tijdens punt 11 van de gemeenteraad (voorontwerp van gemeentelijk structuurplan) en ging ze tijdelijk bij het publiek zitten (dit duurde nog geen minuut: zo snel werd dit plan erdoor gejaagd).
Dit beleidsplan legt de grote lijnen vast waarbinnen Opglabbeek zich de komende jaren kan ontwikkelen op vlak van wonen, werken, verplaatsen en ontspannen.
Het is een boekwerk geworden van 150 bladzijden tekst (deel 1) en 49 kaarten (deel 2) - dus net geen 200 bladzijden. Dit lees je niet zomaar op 1, 2, 3... Het is ook geen thriller à la de "Da Vinci Code". Op de laatste commissievergadering (*) over het plan vroeg de PRO-fractie - hierin bijgetreden door leden van de meerderheid - de tekst tijdig te mogen ontvangen: een periode van 3 weken werd gevraagd. Zo is er voldoende tijd om dit plan grondig te kunnen bestuderen. Het gaat immers over de toekomst van onze gemeente! Het is geen vrijblijvend documentje...
Daarom stapte de PRO-fractie op...

15 juni - PRO bezoekt Nexans-werknemers
Raadsleden Fabian Spreeuwers en Jean Pierre Mathues hebben namiddag de werknemers van het bedrijf Nexans tijdens de personeelsvergadering hun steun betuigt. Voor en na de vergadering was er tijd voor een aantal gesprekken met de (vooral Opglabbeekse) werknemers.
Ward Haex - actief PROject2006-lid - volgt als secretaris van de ondernemersraad van Nexans de gesprekken en onderhandelingen van zeer nabij op. Zo houdt PROject2006 een vinger aan de pols! Zo kunnen we onze bijdrage leveren om van Opglabbeek een gemeente te maken waar het goed wonen en werken is.

16 juni - hoorzitting gemeentelijk structuurplan: positief maar ongelukkig tijdstip
PRO is verheugd:
PROject2006 stelt met tevredenheid vast dat de meerderheid de PRO-methode overneemt: (actief) in contact treden met de bevolking! Want politiek moet eerst in discussie treden (met haar inwoners) en dan beslissen, niet omgekeerd...

PRO waardeert:
De hoorzitting over dit toekomstsplan - zelfs vooraleer de wetgeving dit verplicht...- voor de bevolking is positief. Maar het tijdstip is evenwel betreuringswaardig: een zonnige vrijdagavond om 19 uur in de aanloop naar de grote vakantie...
Daarom wil PROject2006 vooral haar waardering uitspreken voor de inwoners die aanwezig waren of opmerkingen uitten of vragen stelden.

PRO hoopt:
Hopelijk wordt het dossier nu niet vlug vlug na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober afgehandeld, dus vooraleer de nieuwe bestuursploeg begin 2007 zal aantreden... Het moet een breed gedragen beleidsplan worden, anders zal het in de kast verdwijnen...

25 juni - Geen verkiezingen op 8 oktober in Opglabbeek?
Wordt Opglabbeek na 8 oktober minder democratisch?
PROject2006 twijfelt over deelname aan gemeenteraadsverkiezingen
De partiteit (evenveel mannen als vrouwen op de lijst) maakt lijstvorming moeilijk tot onmogelijk zeker voor (kleinere) partijen in kleine(re) gemeenten en dorpen (zie bijv. ook de artikels over Arendonk). Zo ook voor PROject2006 in Opglabbeek.
Op 8 oktober 2000 deden we nog met zijn zessen mee...
Zo wouden we de democratie in onze gemeente in het jaar 2000 redden. Zo wouden we onze mede-inwoners een keuze geven...
Blijkbaar willen ze deze keuze nu niet meer...
Daarom twijfelt project 2006 over deelname aan de verkiezingen
De geschiedenis herhaalt zich .... Is het angst voor politieke en sociale gevolgen of is het desinteresse?
PROject2006 stelt dit met veel spijt in hart vast.

Of zijn er toch inwoners die zich willen engageren?
Zijn er nog mede-inwoners die voor hun mening willen en durven uitkomen?
Kom uit je kot en maak je kenbaar!
Help mee kleur in de gemeenteraad te brengen...
PROject2006 blijft vooralsnog hopen maar dit kan niet blijven duren...
Tot binnenkort?

26 juni - PRO wil een actief jeugdbeleid, geen passief
Jeugdbeleid is meer dan wat brikken op mekaar
"Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst" zegt Kristof Cuppens, het jongste lid van PROject2006. "PRO streeft naar een pro-actieve houding inzake jongerenbeleid en vinden dat de jeugdraad onafhankelijk activiteiten voor jongeren moet kunnen organiseren, ondersteund door de jeugdcoördinator op het vlak van praktische organisatie. Jongeren en kinderen moeten alle ruimte, kansen en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen, om op ontdekking te gaan en om zich creatief te uiten. Het Witte Huis heeft een jeugdhuis geopend maar... mag het wat meer zijn!"

28 juni – Martien morgenvroeg op radio 2 Limburg
Zet je radio op 97.9 en luister van 7.40 tot 7.50 uur naar Martien
Morgenvroeg praat ze over haar politiek engagement en over haar kandidatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanaf juli stond de werking in functie van de verkiezingen. Hiervoor werd een verkiezingswebsite ontwikkeld.

dinsdag 7 februari 2006

Open Vergaderingen en recepties 2000-2006

Direct na de verkiezingen zijn we via diverse formules naar inwoners getrokken om bij hun te luisteren en detecteren wat er leeft. Onze eerste formule was: de open vergadering. Alle inwoners werden via onze folder uitgenodigd. Deze formule hebben 3 jaren herhaald. Eind 2005 en begin 2006 hebben nog een light-versie gedaan (gericht uitgenodigd). Sinds 2002 is er ook een open receptie.


Dit zijn de resultaten.

29 november 2000 – Open vergadering in de parochiezaal (VONA)
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende werkingspunten naar voren:
· verkeer, schoolomgeving, mobiliteitsplan NK, verkeersborden
· speelstraten, toegankelijkheid publieke ruimten tijdens vakantieperiodes
· gebruik van zonne-energie stimuleren, eventueel dmv een infoavond
· goede dienstverlening gemeente en OCMW, inclusief de bestuursorganen
· geluids-, licht- en geurhinder (grasmaaien, sluikstoken, …)

27 november 2001 – Open vergadering in café “Den Ouden Tijd”
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende werkingspunten naar voren:
· Nieuwe Kempen en Dennenweelde bestaan blijkbaar niet. Vandaar zetten we deze wijken in de aandacht via vergaderingen op een andere manier (in open lucht bijv.): het onderkomen pleintje in Dennenweelde via een openluchtvergadering heropwaarderen; toegankelijkheid van het bos; fit-o-meter
· Openbaar vervoer in de ‘buiten’wijken Louwel en Nieuwe Kempen-Dennenweelde: belbus. De voorbeeldfunctie van de gemeente (haar eigen werking botst met wat ze wil promoten bijv. afvalarme tuinen <-> onderhoud van de gemeentelijke perkjes):

5 januari 2002 – 1e open nieuwjaarsreceptie op’t Dorpsplein
Inwoners kregen een drankje aangeboden. Het vroor dat het kraakte. De drank was koud genoeg!

26 november 2002 – Open vergadering in De Krinkel
Uit het gesprek met inwoners kwamen volgende antwoorden op onze 3 stellingen naar voren:
1. “Er moet een polyvalente zaal komen waarin zowel sport- als cultuur- als jeugdactiviteiten moeten kunnen plaatsvinden?”
- er zijn andere noden dan een nieuwe zaal: te weinig bergruimte (eerst in de bestaande infrastructuur investeren), onderbezetting van de zaal overdag (de scholen aantrekken!) versus overbezetting ’s avonds
- opletten dat niet dezelfde fout gemaakt wordt als met de Sportschuur in Louwel (te klein en onaangepast voor de erin beoefende sporten)
- niet overhaasten, denken op lange termijn en op voorhand doordenken; kortom dit moet breed besproken worden
- zal er wel voldoende parking zijn?

2. “Moet de huisvuil- en rioleringsbelasting afgeschaft worden en vervangen worden door een verhoging van de grondbelasting?”
Een overheid heeft altijd geld te kort om aan de diverse behoeften tegemoet te komen; er moet goed afgewogen worden; kortom: middelen (en dus belastingen) zijn nodig maar ze moeten verantwoord besteed worden

3. “Moet onze industriezone uitgebreid worden (gebied tegenover benzinestation Blockken)?”
- de wijk Nieuwe Kempen is al fel ingesloten door de industriezone, er is al veel leegstand
- er is nood aan een buffer tussen de wijk en de bedrijven.

4 januari 2003 – Nieuwjaarsreceptie opnieuw op’t Dorpsplein
Eenieder was welkom voor jenever of een kom soep. Verwarmen kon aan de vuurkorven.

3 januari 2004 – Open nieuwjaarsreceptie op’t Dorpsplein
Drank en soep voor iedereen. Het bushokje werd officieel ingehuldigd.

8 januari 2005 – 4e open nieuwjaarsreceptie op’t pleintje in Denneweelde
Noch de regen, noch de wind hielden ons tegen!

1 december 2005 – Open vergadering in café “Den Ouden Tijd”
Uit het gesprek met een deel van de uitgenodigde inwoners kwamen volgende thema’s naar voren:
- Inspraak is meer dan adviesraden laten vergaderen en deze onder controle houden
- Verkeersveiligheid
- Jeugd

14 januari 2006 – 5e nieuwjaarsreceptie: ton van Fabian in de Tennishal
Fabian kwam zijn verkiezingsbelofte van 13 juni 2004 na.

3 februari 2006 – Themagesprek in De Krinkel
Een gesprek met Chokri Mahassine over jeugdbeleid: jeugdhuis, festivals, tewerkstelling, ruimte voor jongeren en kinderen.