woensdag 10 april 2002

Folder: Poltergeist? ... Een bushokje ... Fietspaden ...

Vinger aan de Pols
jaargang 3, nummer 4, april 2002

Gelukkig geen Poltergeist in Opglabbeek!
Dankzij de inspanningen van diverse inwoners zal het oud kerkhof niet ontruimd en niet verkaveld worden.
Zo bleek uit een telling bleek uitgevoerd tijdens Allerheiligen 2001 dat er nog 1099 bloemstukken werden geplaatst! Blijkbaar wou de christen(sic)-democratische meerderheid “de laatste rustplaats” van onze overleden inwoners opdoeken. Toch willen ze hun christelijke plicht (beperkt) nakomen en – zoals staat geschreven in BlikOpglabbeek – zal deze rustplaats gerespecteerd worden tot 2007 … En dan? Waakzaamheid geboden is en blijft de boodschap!
Voor Agalev is dit ‘oud’ kerkhof niet alleen een rustplaats voor onze dierbare overledenen maar het is ook één van de plaatsen om tot rust te komen in het hart van onze gemeente.

Er was eens … de vraag naar een bushokje op het Dorpsplein, richting Bree
Dit was één van de punten waarmee onze nieuwjaarsbrief 2002 eindigde en binnenkort zal het realiteit zijn. De kinderen en jongeren die dagelijks op deze plaats de bus nemen zullen in de toekomst een dak boven hun hoofd hebben bij regenweer. Ook voor hun ouders een geruststelling.
Na wat heen en weer geschrijf tussen onze fractie, het gemeentebestuur en De Lijn Limburg kreeg de plaatsing ervan groen licht. De kredieten (1500 euro, zo’n 60 000 BEF) werden op onze vraag opgenomen in de begroting 2002.

Fietspaden Weg naar Bree
Samen met het comité “Veilige fietspaden N730” hopen we dat de werken voor de aanleg van fietspaden langsheen de Weg naar Bree snel zullen starten. Minister Steve Stevaert heeft ons op 22 februari laten weten dat dit dossier voor hem prioritair is.
Wij houden ook de druk op de ketel!
Via deze weg willen we het comité een hart onder de riem steken en hen een proficiat toewerpen voor de jarenlange aangehouden druk voor veilige fietspaden langs deze druk bereden weg.

AGALEV: voor een bruisend Opglabbeek
Een samengaan van agalev, sp.a en onafhankelijken