woensdag 31 december 2003

Werking in 2003

22 januari - Schrijf het eens op!

Op deze gemeenteraad deelde de PRO-fractie bij wijze van nieuwjaarskado een pen en een potloot uit aan alle gemeenteraadsleden, aanwezige ocmw-raadsleden, ambtenaren en pers; anderen krijgen hun kado op een later moment.
Op deze manier drukt PRO de wens uit dat iedereen die met een idee zit, een voorstel heeft dit nu probleemloos kan neerschrijven en verspreiden.

9 februari - Polyvalente zaal: een dossier met een Januskop
PRO heeft bij de plannen omtrent de nieuwe polyvalente zaal (zeg maar ontdubbeling van de huidige sporthal) een dubbel gevoel.
Enerzijds, er is nood aan een degelijke zaal waarin gesport kan worden, waarin cultuurbeleving tot zijn recht komt en waarin veilig gefuifd kan worden. Principieel steunen we de voorgestelde optie. Ook de structuurvisie die voor de sportzone uitgewerkt is, is belangrijk. Positief is dat er nagedacht over de invulling van deze zone en dat aan inbreiding en concentratie van een aantal functies wordt gedaan (zoals bijv. met de tennis)
Anderzijds, vraagt PRO zich af of er niet beter gewacht wordt op het structuurplan Opglabbeek waardoor een betere afweging kan gebeuren en beter gekozen kan worden hoe we onze gemeente naar de toekomst toe zien ontwikkelen.

Daarnaast heeft PRO volgende bedenkingen:
- In de onmiddellijke omgeving van de sporthal komen er op korte termijn een 35-tal nieuwe woningen bij; legt de uitbreiding van de sporthal en de parking geen hypotheek op de leefbaarheid van deze nieuwe wijk/buurt? Duidt de tegenvallende verkoop van de percelen in de Kruisstraat hierop?
- Zal de voorziene polyvalente (sport)zaal wel betaalbaar zijn gelet op de specifieke jeugd-, sport- en cultuureisen? Belangrijk is dat op voorhand sowieso goed nagedacht wordt over de bouw ervan, zeker wat betreft de akoestiek. Achteraf zijn dergelijke aanpassingen onbetaalbaar! En worden ze niet uitgevoerd dan bestaat de kans dat sommige functies geschrapt worden...
- Wat gebeurt er met de activiteiten die nu plaatsvinden in de Kruisstraat? Wordt er een alternatieve lokatie gezocht? Zal deze nieuwe zaal deze activiteiten wel kunnen herbergen? Is er een alternatief voor de speelruimte die de jeugdverenigingen verliezen?

Intussen werd het idee van de polyvalente zaal in de Kruisstraat verlaten. Komt nu toch de parking voor het Troempeelke in het vizier?

April – Folder nr. 7 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- De straat
- Fabian kandidaat op de Kamer-lijst van Agalev
- De komende buurtvergaderingen

April – een extra folder (de 8e) viel op Denneweelde in de bussen…
Opvolging buurtvergadering 2002

18 mei – Fabian was Agalev-kandidaat voor de federale verkiezingen
Hij stond bij de effectieven op de 7e plaats

December – Folder nr. 9 viel in de brievenbussen
Thema’s:
- straatactiviteiten gesubsidieerd
- OCMW-vergaderingen openbaar
- Jeugdsportbeleid

zaterdag 13 december 2003

Folder: 't Is halve...

Vinger aan de pols

Groen!, sp.a en onafhankelijken samen voor een bruisend Opglabbeek!
jaargang 4, nummer 9, december 2003

Welkom op onze 3e open receptie

Beste Opglabbekenaar,
Naar jaarlijkse gewoonte is iedereen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.
Een drankje, wat warme soep en een leuk gezelschap staan er dan te wachten.
Van de gelegenheid maken we ook gebruik om het tweede bushokje officieel te openen. Na een jaar vragen werd het geplaatst en staan ook de busgebruikers richting Bree in het droge.
Tot dan! Tot op het Dorpsplein!

Fijne én veilige eindejaarsfeesten toegewenst!
Vanwege Dirk, Fabian en Tony

’t Is halve

Gisteren. We gaan even terug naar 8 oktober 2000. 6 Opglabbekenaren – 3 onafhankelijken en 3 Sp.a’ers – deden mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als Agalev. De DEMOCRATIE in onze gemeente werd gered!
2 gemeenteraadsleden en 1 ocmw-raadslid gingen begin 2001 van start. Intussen bestaat onze groep uit Agalev’ers (nu: Groen!), spa’ers en onafhankelijken. Deze DRIEVULDIGHEID komt tot uiting in onze 3 mandaten én deze zijn netjes verspreid over onze gemeente. 2 keer 3!

Onze spelers:
Dirk Corstjens, gemeenteraadslid, onafhankelijke, Louwel.

Fabian Spreeuwers, gemeenteraadslid,  Groen!, Centrum.
Tony Lorefice, ocmw-raadslid, sp.a, Nieuwe Kempen.


Vandaag. We zeggen en schrijven eind december 2003. De legislatuur is halverwege. We naderen de RUST. Tijd voor een evaluatie, aanpassing of bijsturing van de strategie en tactiek. ‘t Is halve. Dus. Droge en verse truitjes aantrekken. Nadenken over eventuele wissels. Onze bank opwarmen. Moet een joker, een supersub zich klaar houden … De tweede helft begint …

Morgen. 2004 willen we gebruiken om een toekomstplan voor Opglabbeek uit te schrijven. Wij starten met een leeg blad en een titel: “Waar moet Opglabbeek staan in 2010?” Via bevragingen en enquêtes, luisteren en horen, voelen en kijken gaan we SAMEN onder deze titel het blanco blad volschrijven met ideeën en voorstellen, wensen en acties. We zetten onze vogel en onze kikker op scherp.

We willen onze deur OPEN zetten en nodigen iedereen uit om samen met ons dit leeg blad (in) te vullen.

Eind 2004 volgt het hoogtepunt. Dan lanceren we onze én jullie VISIE op en over onze gemeente. Een toekomstbeeld. Dus, tot binnenkort!