vrijdag 15 september 2000

Folder 1: wie zijn we...

OOK WIJ DOEN MEE !!


Beste Opglabbekenaren,
AGALEV stelt graag haar ploeg kandidaten voor die voor minstens 6 zitjes in de raad van 21 zal gaan.

Dirk Cortjens (31 jaar)
« Ik ben een levensgenieter die graag met vrienden uitgaat. Ik woon in Louwel, Dreesstraat 59. Ik heb me als onafhankelijke kandidaat gesteld voor de verkiezingen. Ik wil me vooral inzetten voor de Opglabbeekse jeugd »
Mieke Dewolfs (33 jaar)
« Ik ben de juf van de kindjes van de derde kleuterklas in de gemeenschapsschool van Opglabbeek en mama van Danni en Wouter. Voordien werkte ik in het bloedtrans-fusiecentrum te Genk. Naast mijn gezin probeer ik nog wat tijd te maken voor enkele hobbies. Zo vind ik het bijv. zalig om met onze hond Zoltan in de Opglabbeekse bossen te wandelen, ben ik graag op een creatieve manier bezig en hou ik ervan een goed boek te lezen. Kortom, genieten van het leven! Ik vind het dan ook belangrijk dat we zorg dragen voor het groen en de bossen die er zijn. Verder is het ook van belang dat onze kinderen in een kindvriendelijke en veilige omgeving kunnen spelen en opgroeien. »

Antonino Lorefice (51 jaar)
« Ik ben gehuwd met Annie Drykoningen en ben de papa van Claudia en Fabio. Beroepshalve ben ik technisch bediende. Voor sommigen ben ik een vriend, voor anderen een ambetant ventje. Ik een vorig leven was ik voorzitter van SP-Opglabbeek en OCMW-raadslid (1988-1994). Ik sta voor een modern socialisme met duidelijke groene accenten en met respect voor eenieders afkomst en ideologie. Ik wil vooral opkomen om het landelijk karakter van Opglabbeek te versterken. Ik wil een eerlijk politicus zijn die zijn beloften nakomt ! »

Jean Pierre Mathues (41 jaar)
«Ik ben sinds ’90 woonachtig in Opglabbeek. Momenteel ben ik werkzaam als penitentiair beambte (cipier). In mijn jongere jaren was ik nog werkzaam als jeugdhuismedewerker. In 1994 stond ik op de SP-lijst, maar ik kan mij vinden in vele AGALEV-standpunten. De jeugd, een verantwoord werkgelegenheidsbeleid en een groen Opglabbeek zijn enkele speerpunten.»

Fabian Spreeuwers (30 jaar)
« Ik ben inhoudelijk medewerker op het kabinet van Vlaams minister voor Leefmilieu en Landbouw. De voorbije 14 jaar heb ik mij ingezet voor KAJ in Opglabbeek, Limburg en Vlaanderen en ook vele jaren voor de jeugdraad. Momenteel ben ik nog volwassenbegeleider van KJ Opglabbeek (een fusie van KSA en KAJ). In vrije tijd probeer ik vooral samen met vrienden van het leven te genieten, naar muziek te luisteren (zowel CD als optredens of festivals) en het ambiancevoetbal van Racing Genk bij te wonen. Een open beleid, een beleid van, voor en door inwoners zelf, daar ga ik voor! »

René Vanspauwen (42 jaar)
« Ik heb 17 jaar gewerkt als jongerenwerker in de wijk Nieuw-Sledderlo in Genk, tot ik ben moeten stoppen wegens ziekte. Ik ben er wel nog actief bij de straattheatergroep ‘Yawar’ als scenarioschrijver en regisseur. Op politiek vlak wil in de eerste plaats opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het jeugdbeleid zal me eveneens zeer nauw aan het hart liggen. Ik maak me sterk dat we hier het jeugdbeleid tot één van de betere van het land kunnen maken! »

DE WERELD IS AAN DE DURVERS!

Het waarom
Enige tijd geleden was er sprake van slechts 1 partij die zou opkomen bij de komende verkiezingen. We vonden dat dit niet kon. We vonden het onze democratische plicht om minstens een poging te ondernemen om jullie een alternatief te bieden.
Even was er zelfs sprake van een derde partij maar deze lijst heeft spijtig genoeg afgehaakt ... wij – de ‘Calimero’ van de 3 – niet! Wij doen mee!

Het was al kort dag
Begin augustus zijn we pas echt van start gegaan: een open brief doorheen Opglabbeek met een oproep tot medewerking en de daaropvolgende open vergadering van 9 augustus (weldra volgt opnieuw zo’n open vergadering).
21 kandidaten vinden op 1 maand tijd was een utopie. Dat wisten en beseften we maar al te goed. Toch hebben we op deze korte tijdspanne een lijst ingediend met 6 gemotiveerde kandidaten.
Maar het hadden er evengoed 12 kunnen zijn. 6 mensen hebben evenwel afgehaakt uit eigen beweging (de drempel om met iets totaal nieuws te starten bleek toch te hoog) of onder druk: druk van de familie of van de omgeving ("wat gaan de mensen wel niet denken"). Ook het afdreigen van potentiële kandidaten is voorgevallen ("ge wilt uw werk toch niet verliezen ..."). Deze voorvallen hebben ons nog serieus doen twijfelen of we wel zouden meedoen, zouden meespelen. "Gemeentepolitiek? Kinderspel. Natuurlijk!"

Toekomstgericht
We zien de verkiezingen vooral als een ideaal moment om een AGALEV-werking in onze gemeente op te starten. Zo kunnen we ons kenbaar maken en ons profileren. Dit heeft ons overtuigd om zeker mee te doen.

Moraal van het verhaal:
"De wereld is aan de durvers", wordt ons geleerd. Awel, wij steken nu onze nek uit zodat binnen 6 jaar wel 21 inwoners durven opkomen voor een toekomstgerichte partij onder het motto van, voor en door de inwoners zelf.

maandag 11 september 2000

Lijstindiening

Zondag 11 september diende Fabian en Dirk onze lijst in. De peters voor onze lijst waren Rosa Berger en Rudi Paesen. We deden mee onder de naam Agalev ook al bestond de lijst uit 2 partijlozen en 4 SP'ers... Een andere naam had even in onze hoofden gespeeld maar we hadden niet de middelen hiervoor. Daarenboven had Agalev lijstnummer 1...

Afgesproken was dat ieder zijn achtergrond duidelijk in de folders kon kenbaar maken: hetzij rood, hetzij groen, hetzij neutraal.
De campagne van het kartel CDO-CVP was ook in mineur want in feite lag de verkiezingsuitslag al min of meer vast: zij hadden al een meerderheid nog voor de mensen hadden kunnen stemmen.

donderdag 7 september 2000

De voorbereiding: een lijst vormen én indienen

Na de startvergadering waren we met z'n achten. Twee personen zouden nog afhaken, spijtig... Maar met zijn zessen: 5 mannen en 1 vrouw gingen we ervoor: Dirk, René, Jean Pierre en Mieke, Tony en ikzelf. Een mix van groen, rood en partijloos... Met het hart op de juiste plaats!

Dit enthousiast groepke kwam op 17, 22, 29 augustus en 7 september samen. Onze folders werden inhoudelijk afgewerkt, de affiches en borden verdeeld, de lijst ondertekend,... Net voor het ondertekenen van de lijst raakte bekend dat enkel het kartel CDO-CVP aan de verkiezingen ging deelnemen; de VLD-lijst haakte om een of andere duistere reden af... Een mogelijk kartel met deze lijst was voor ons geen optie. Toch sloop er even twijfel om mee te doen maar we gingen er voor: niet geschoten is zeker mis!

dinsdag 5 september 2000

De eerste folder in de bussen

Een "nationale" folder was mogelijk en mits het aanleveren van een tekst werd deze ook gedrukt voor verspreiding in Opglabbeek...

Inleiding
AGALEV Opglabbeek wil een partij zijn die andere accenten legt, die voor frisgroene ideeën staat. Kortom: we wensen een project op te starten dat anders, jong, ongebonden, open en van de mensen zelf komt; een project gericht op de toekomst met solidariteit tussen jong en oud, rijk en arm. We willen onze gemeente een koers laten varen met de toekomst van de kinderen van onze kinderen voor ogen.

Op weg naar een beleid opgebouwd van onderuit …In een gemeente is democratie is een proces waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen, waarin inwoners echte deelnemers zijn aan het beleid. Inspraak, open debatcultuur, … moeten ertoe leiden dat beslissingen gedragen en gerespecteerd worden. Dit betekent ook dat de bevolking recht heeft op een goede, open en correcte dienstverlening. Dit veronderstelt voldoende, bekwame en gemotiveerde personeelsleden die spreekrecht hebben.
Opglabbeek, een solidaire gemeente. Vanzelfsprekend!Iedereen moet de kans krijgen om op een gelijkwaardige én volwaardige manier mee te werken en mee te bouwen aan onze lokale gemeenschap. In onze gemeente moet iedereen zich thuis kunnen voelen! Jong of oud, man of vrouw, zwart of wit, hetero of holebi, met of zonder handicap. Nu en later …

Welzijn bestaat enkel door het werk van velen.
Iedereen moet op een makkelijke manier toegang krijgen tot de juiste informatie en dienstverlening. Elkeen heeft recht op gelijke sociale basisrechten maar gelijke rechten is iets anders dan ‘gratis’. Financiële steun is in vele gevallen nodig maar mag niet het eindpunt zijn. Zo wordt de hulpbehoevende afhankelijk en vertrekt hij/zij niet vanuit haar eigen sterkte en mogelijkheden.
Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig …Kinderen en jongeren moeten zowel letterlijk als figuurlijk voldoende ruimte krijgen om te spelen, te sporten, lawaai te maken, te fuiven, rond te hangen, elkaar te ontmoeten, zich te uiten, zich te ontplooien… Ons jeugdwerk is goed uitgebouwd en verdient onze blijvende steun. En “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, luidt het. Maar ook de zogenaamde “niet-georganiseerden” moeten kansen krijgen om hun weg te zoeken en te vinden.
Een gezonde geest, in een gezond lichaam … En in een propere omgeving, natuurlijk!Opglabbeek is een groene gemeente waar velen komen om te genieten, te rusten, zich te ontspannen. Deze groene ruimten en bossen geven ons de nodige kracht, de nodige zuurstof om onze gemeente verder uit te bouwen. Deze longen moeten goed onderhouden worden en desnoods worden verbeterd of vergroot. Sluikstorters die deze schoonheid aantasten moeten streng worden aangepakt.
De cijfers leren ons dat iedereen ondertussen het sorteren van afval onder de knie heeft, voor de ene al wat makkelijker dan voor een andere. Maar nu is het tijd om resoluut voor een echt afvalvoorkomingsbeleid te kiezen! Dit betekent niet de klok terugdraaien maar kan bijv. door het promoten van thuiscomposteren, het verspreiden van stickers ‘geen reclame aub’, het aanmoedigen van de boodschappentas, het gebruik van katoenen luiers financieel aanmoedigen, …

AGALEV OPGLABBEEK vindt …
Opglabbeek heeft een bruisend verenigingsleven. Deze voedingsbodem van veel inzet en ideeën moet sprankelend gehouden worden door haar blijvend te ondersteunen met voldoende middelen én met goede infrastructuur.
Elke beslissing - zoals bijvoorbeeld de aanleg en inrichting van een plein - moet vooraf getoetst worden naar mogelijke effecten voor kinderen en jongeren. Wij noemen dit een “jeugdparagraaf”. Want, voorkomen is beter dan later genezen … tegen hoge kosten.
Onze gemeente moet voor iedereen toegankelijk worden: fietser, voetganger, rolstoelgebruiker, … Belangrijke verbindingswegen moeten voor alle weggebruikers veilig te gebruiken zijn.

------
Vele punten zijn zovelen jaren later nog steeds actueel...