woensdag 27 april 2011

Twitter en Facebook

Sp.a-nationaal gaf een interactieve vorming over twitter en facebook. Interessant om de digitale mogelijkheden van campagne voeren te ontdekken.

maandag 11 april 2011

Snuffelpalen rond Diresco

Sinds onze vorige folder is er veel in beweging gezet. Verschillende overheidsinstanties schoten in actie – toevallig (?) – na heel wat briefwisseling: de Vlaamse milieumaatschappij, afdeling milieuinspectie, het agentschap zorg en gezondheid en het gemeentebestuur.
 
Instanties brieven schrijven, een anonieme brief bussen, rondgaan met een petitie,… Dit allemaal heeft genoeg druk gezet om de overheid en inspectiediensten tot actie te bewegen.
In de woonwijk Nieuwe Kempen en op het bedrijventerrein werden twee meettoestellen geplaatst die geurstalen nemen – snuffelpalen genoemd. Deze meettoestellen brengen de luchtkwaliteit in kaart. Daarnaast werken via een geurenquête ook tientallen inwoners en werknemers van enkele bedrijven uit de omgeving mee: wanneer ruikt het, welke geur wordt er waargenomen, vanwaar komt de geur, enz. Meten is weten. Want met kennis van zaken kan je betere beslissingen nemen (en hopelijk de juiste).
PRO vindt het belangrijk dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan de klachten van de wijkbewoners en dat bevoegde instanties hen ernstig hebben genomen. PRO kijkt uit naar de resultaten zodat iedereen weet welke kwaliteit de lucht heeft die de wijkbewoners, kinderen en sporters in de buurt van de bedrijven inademen. Maakt de lucht ziek of niet… Iedereen heeft recht op deze info. Wie weet komt er nog andere info of andere overlast boven water… Meer informatie vind je op www.kersendief.blogspot.com. Via onze aparte nieuwsbrieven houdt PRO ook de buurt geïnformeerd.
Ruimer gesteld kan je je afvragen of een woonwijk dat ook nog bijna volledig omringd is door een omwalling met daarachter een bedrijventerrein van nationaal belang, wel naast elkaar kunnen bestaan… Je kan je ook afvragen wat deze zandheuvel moet verbergen: de wijk of de bedrijven…

'Grote' droom voor een 'kleine' gemeente

In de jaren stillekes wou Opglabbeek een cultuurcentrum bouwen. Na lang nadenken werd ‘t Troempeelke geboren. Een ijkpunt voor ons culturele leven. Voor alle zekerheid werd zaal VONA toch maar behouden. Een vooruitziende blik of was er twijfel over ‘t Troempeelke?

Lottodroom

Het uitzicht van het huidige gemeenschapscentrum ’t Troempeelke is esthetisch wel mooi, maar functioneel… tja d’er mankeert tocht teen en tander… Immers, na enige tijd bleek dit huis van cultuur toch niet een zo goed doordacht geheel; heel wat gebreken in functionaliteit waren erin geslopen. In Blik Op-glabbeek geeft de meerderheid zelf een opsomming van de gebreken aan’t Troempeelke (toch goed om weten niet…). Trouwens hebben sommige gemeenteraadsleden van de huidige meerderheid de bouw van ‘t Troempeelke indertijd niet mee goedgekeurd? Maar ja de ene hand weet niet altijd wat de ander hand doet…
Om een zeer lang verhaal kort te houden: de huidige bestuursmeerderheid komt tot het wijze besluit dat er toch een beter gemeenschapscentrum nodig is in onze gemeente. En ’t Troempeelke tot slot dat moet ook afgebroken worden, tot de laatste steen! Te beginnen met de naam… Dat is al geweten – zie onderaan. Kortom: een nieuw cultureel hoofdstuk dient te worden geschreven of herschreven – liefst op glanzend papier.

Komt dame Fortuna nog langs met een zak geld?
Nieuwe zaal: grootheidswaanzin of visie?

Ten eerste. Dit nieuwe hoofdstuk betekent een nieuw gebouw. Dit bouwsel moet het uitzicht van Opglabbeeks centrum gaan bepalen, het moet ook alle mogelijkheden bieden waaraan een modern cultuurcentrum moet voldoen. Dat mag de bevolking toch verwachten van een degelijke bestuursploeg: een goed doordacht cultuurbeleid en een goed beleid op het vlak van ruimtelijke ordening… Of wat had je gedacht? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Hopelijk niet want dan kost het de inwoners weerom veel belastinggeld dat verkeerd besteed wordt. PRO opperde als verantwoordelijke partij al of een nieuw gemeenschapscentrum in combinatie met een sporthal niet in z’n geheel moest bekeken worden, in een globaal plan. Dit was ingegeven door de wetenschap dat de huidige sporthal aangepast moest worden. En was een renovatie wel de beste optie? (zie onze vorige folder). PRO stelde daarom als locatie ’t Laer voor: niet in de directe omgeving van het centrum maar daar is er ruimte om een goed doordacht cultuur- en sportbeleid te creëren. Maar: gaan er nu paarden komen draven? Waarom het nieuwe gemeenschapscentrum niet op deze locatie gebouwd kan worden staat te lezen in het “reclameblaadje” van de huidige meerderheid. Is dit evenwel de volledige waarheid? Zijn er nog andere verborgen redenen voor het niet weerhouden van deze locatie? Wellicht komen deze aan’t licht als het stof van het draven is gaan liggen. De huidige meerderheid heeft het carnavalsbal ooit verbannen naar de parking achter ’t Laer, bijna temidden van de bossen, net niet in Gruitrode. Ver weg…Want volgens de huidige meerderheid hoorde carnaval toen niet thuis in’t centrum. Deze cultuurbeleving veroorzaakte teveel hinder en overlast… Het centrum moest rust en stilte uitstralen… De start van het hele project is blijkbaar toch niet onder een goed gesternte begonnen. De vraag waarom de kiosk en de pastorij moeten verdwijnen blijft leven onder de inwoners. En de laatste maanden moeten de redenen hiervoor in elk infoblad worden herhaald. Dit zwaard van Damocles blijft evenwel boven dit gebouw en het centrum zweven. Intussen is de pastoor ook al weg… Wat zal het volgende zijn? Of wie…
Zijn er procedurefouten geslopen in de aanbesteding? Eerst mankeerden de 4 inschrijvers een essentieel veiligheidsdocument. De meerderheid keurde de
heraanbesteding goed. Maar gebeurde dit correct? Een klacht werd ingediend. Wie weet is er terwijl u deze tekst leest een beslissing genomen door de bevoegde Vlaamse minister. Hierdoor loopt het project vertraging op – op zich geen ramp voor de bevolking maar wel voor politici die lintjes willen knippen in’t najaar van 2012, een (her)verkiezingsjaar. Op die manier wordt de polyvalente zaal opnieuw een verkiezingsitem. En dit onderwerp heeft trouwens al vele verkiezingsfolders en beloftes gekruid. En ’t zal nog eens van datte zijn. Of zoals ’t in de polonaisehit weerklinkt: “Zjeng aon de
geng”: nog eine kier… Changez!Tot slot: de uitbating van het nieuwe gemeenschapscentum zal de belastingbetaler hopen geld kosten. Maar wees gerust. Deze kosten werden weggebudgetteerd in het Autonoom Gemeentebedrijf Opglabbeek… Wat niet direct zichtbaar is, bestaat zogezegd niet. Maar ook duikboten komen ooit eens boven water… PRO blijft in de gemeenteraad en in het autonoom gemeentebedrijf het verdere verloop van dit dossier op de voet volgen en kritisch zijn waar nodig.

O ja – en dat is ten tweede – de meerderheid heeft de bevolking ook gevraagd om mee te denken over de naam voor het nieuwe gemeenschapscentrum, alle ideeën zijn welkom zeggen ze, hopelijk krijgt u alle voorstellen eens te lezen in het gemeentelijk informatieblad.

En nu wachten op de nieuwe naam… op Godot… Of…

Als uitsmijter kunnen we nog mee geven dat er nu wel een project dat (paarden)sport en evenementen combineert, op ’t Laer mogelijk zou zijn. Toch raar hoe de wereld (of meerderheid) kan draaien. Eerst maand na maand deze mogelijkheid afschieten om er nu zelf mee uit te pakken. Wie gelooft die meerderheid nog…

Huis van Oranje aan verbouwing toe?

Eind januari passeert er een Near Earth Object... 21/12: een desastreuze ramp volgens Maya’s. Tussenin: fijne evenementen. De Olympische winter- en, zomerspelen en het EK in Polen en Oekraïne. En spannende evenementen: sociale en gemeenteraadsverkiezingen.

Dat het spannend wordt, merk je aan diverse projecten die nu in uitvoering gaan. De zenuwen staan al gespannen zeker als je het ‘Just-In-Time’-principe wil hanteren… Het juiste en – eerder – toevallige tijdspad uittekenen wordt nu cruciaal als je (net) voor 14 oktober 2012 lintjes wil knippen en glazen wil schenken. Denk maar aan: veilige schoolomgevingen (noodzakelijk!); vernieuwing van de wegen in’t centrum; degelijke fiets- en voetpaden in’t centrum (eindelijk!); de bouw van een polyvalente zaal; de sloop van de pastorij en de kiosk (triestig); het centrumproject (RUP Centrum) met zijn onteigeningen en andere grondinnames (wasda wel nodig?).
Ook de toon op de gemeenteraad wordt harder en persoonlijker: “madammekes” en “burgemeesterkes” vlogen en vliegen in’t rond. De hakken worden gezet, das zeker. Klachten worden ingediend, steken gezet. Dat mag maar dat beloofd ook…

Rampjaar 2012

Ook in het personeelsbeleid bij recente aanwervingen en vervangingen zijn mogelijk toekomstige stemmen een essentieel onderdeel. Alle middelen zijn goed, als’t maar stemmen en een herverkiezing opbrengt. “Het doel heiligt de middelen…”.
Gaat de komende stembusslag een verschuiving teweegbrengen… Betekenen ze het einde van het Huis van Oranje… De sleutel ligt bij jullie: de inwoner-kiezer. Of ondergaan jullie in het stemhokje (wederom) een betovering om dezelfden te bestendigen in hun heilige opdracht? Iedereen dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was… Dit lijkt ons gemeentelijk motto te zijn…

Wil je iets veranderen? Laat je horen! Reageer...

Edito: Lambertus blijft bezorgd

Nog ongeveer 18 maanden… en dan is’t weer zover.
Op 14 oktober 2012 wordt de gemeenteraad opnieuw gekozen. De meerderheid van deze raad zal de daarop volgende 6 jaar onze gemeente richting en kleur geven. Elk van jullie heeft een stem. Elk van jullie beslist mee. Gebruik je stem en durf te kiezen.
Vele onder ons beschouwen dit stemrecht als iets normaal terwijl een paar duizend kilometer naar’t zuiden mensen hun leven geven om te mogen stemmen. Geef je stem opnieuw die waardigheid mee die ze verdiend! Stem bewust, niet onbesuisd.
Hopelijk zullen ook meerdere lijsten deelnemen aan deze verkiezingen. Zodoende hebben jullie een keuzemogelijkheid. Laat ons ook hopen dat ze duidelijk inhoudelijke programma’s voorleggen. Want met bekende koppen alleen maak je geen beleid en bereid je de toekomst niet voor…
Onze samenleving – en ook onze gemeente – is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen. Want: als de wind slechts uit 1 richting waait, verschraalt een gemeenschap!
Mijn wens is een bestuur dat gericht is op het welzijn van alle Opglabbekenaren, een bestuur dat de leefbaarheid en de veiligheid van de straat garandeert, een bestuur dat respect en verdraagzaamheid
hoog in het vaandel draagt…
Lambertus
Nog steeds een bezorgde Opglabbekenaar

Nieuwe folder in de brievenbussen

Vanaf nu valt onze nieuwe folder in de Opglabbeekse brievenbussen... Zoals je kan vaststellen is onze start naar de verkiezingen van volgend jaar ingezet...
In de berichten hierboven kan je de artikels lezen. Maar pak zeker ook de papieren versie 'ns vast. Veel leesgenot!

donderdag 7 april 2011

Op weg naar 2012

PRO was vanavond op een vormingssessie over "2012 start nu!"
Ideeën en interessante methodieken werden mee naar Opglabbeek genomen.

woensdag 6 april 2011

PRO op infomoment van Samenstroom

Tony en Fabian waren vanavond aanwezig samen met een 30-tal anderen op het infomoment over samenstroom in C-mine.