zaterdag 24 april 2010

PRO ruimde zwerfvuil op

De wijk Groenskuil en zijstraten werden zwerfvuilvrij gemaakt. Tegelijk werden de eerste exemplaren van onze nieuwe folder verspreid...

dinsdag 20 april 2010

Vormingssessie gemeentefinanciën

Fabian volgde een heel interessante sessie over het analyseren van de gemeenterekening en het budget. Wanneer de rekening binnenkort voor ligt gaat hij de theorie omzetten in de praktijk.