zaterdag 2 juli 2011

Heidestraat bevraagd - verslag

Verslag bevraging zaterdag 2 juli


Algemeen:

1. Ons doel was de buurt informeren. Dit was een geslaagde actie: we hadden aangename en interessante gesprekken.
2. Zo wat iedereen wist niets over de plannen; zeker omdat de burgemeester tijdens zijn ronde in mei, er met geen woord over repte en hij daarenboven hele andere voorstellen opperde zoals éénrichtingsverkeer of het afsluiten van de straat … Wat verzwijgt hij dan nog allemaal?

Resultaten gesprekken en ingevulde antwoordformulieren:

Iedereen die we spraken (of ons mailde), verwerpt de categorieverhoging van de St-Hubertuslaan en de Heidestraat, t.w. lokale weg type 2.

Dat er verkeer in de Heidestraat komt is te begrijpen, iedereen rijdt met de auto maar het is een woonstraat en daarom moeten er verkeerafstotende maatregelen komen om doorgaand verkeer en sluipverkeer tegen te houden en enkel bewoners en bezoekers toe te laten. Bijv. een verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, liever geen drempels maar dan wel bloembakken, het afsluiten van de Heidestraat (of de St-Hubertuslaan) of maak er een éénrichtingsstraat van. Deze ingrepen zijn nodig omdat er ook veel te hard gereden wordt.

Ook de (gedwongen) aankoop van de voorliggende grond (een strook van +/- 10 m) smaakt met dit nieuwe verhaal heel zuur.


Een aantal inwoners hebben een alternatief uitgewerkt: geen ontsluiting via de St-Hubertuslaan en de Heidestraat maar via een verlenging van de Industrieweg Zuid en de Heikantstraat . Volgens hen zijn er zo zijn minder gehinderden en kan de St-Hubertuslaan een volwaardige fietsverbinding worden.


Afspraken:
- een verslag van de bevraging wordt bezorgd aan alle buurtinwoners
- alle buurtbewoners uitnodigen voor de gemeenteraad waarop het nieuwe mobiliteitsplan geagendeerd staat

We kunnen ook melden dat op provinciaal niveau het nieuwe mobiliteitsplan zonder veel opmerkingen werd goedgekeurd. Dit betekent dat het dossier binnenkort op de gemeenteraad kan worden geagendeerd.

1 opmerking:

Anoniem zei

Natuurlijk vinden bewoners van de Heidestraat, de Heikantstraat een betere oplossing. Maar waarschijnlijk vinden de bewoners van de Heikantstraat, de Heidestraat een betere oplossing.

Benadeelden zullen er altijd zijn : of het zijn inwoners of het is de natuur. Een oplossing waarbij iedereen tevreden is, kan toch niet bij omleidingswegen.

Misschien kunnen we de techniek toepassen die ze in Houthalen gebruiken en het dossier 40jaar laten aanslepen.