maandag 11 april 2011

Snuffelpalen rond Diresco

Sinds onze vorige folder is er veel in beweging gezet. Verschillende overheidsinstanties schoten in actie – toevallig (?) – na heel wat briefwisseling: de Vlaamse milieumaatschappij, afdeling milieuinspectie, het agentschap zorg en gezondheid en het gemeentebestuur.
 
Instanties brieven schrijven, een anonieme brief bussen, rondgaan met een petitie,… Dit allemaal heeft genoeg druk gezet om de overheid en inspectiediensten tot actie te bewegen.
In de woonwijk Nieuwe Kempen en op het bedrijventerrein werden twee meettoestellen geplaatst die geurstalen nemen – snuffelpalen genoemd. Deze meettoestellen brengen de luchtkwaliteit in kaart. Daarnaast werken via een geurenquête ook tientallen inwoners en werknemers van enkele bedrijven uit de omgeving mee: wanneer ruikt het, welke geur wordt er waargenomen, vanwaar komt de geur, enz. Meten is weten. Want met kennis van zaken kan je betere beslissingen nemen (en hopelijk de juiste).
PRO vindt het belangrijk dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan de klachten van de wijkbewoners en dat bevoegde instanties hen ernstig hebben genomen. PRO kijkt uit naar de resultaten zodat iedereen weet welke kwaliteit de lucht heeft die de wijkbewoners, kinderen en sporters in de buurt van de bedrijven inademen. Maakt de lucht ziek of niet… Iedereen heeft recht op deze info. Wie weet komt er nog andere info of andere overlast boven water… Meer informatie vind je op www.kersendief.blogspot.com. Via onze aparte nieuwsbrieven houdt PRO ook de buurt geïnformeerd.
Ruimer gesteld kan je je afvragen of een woonwijk dat ook nog bijna volledig omringd is door een omwalling met daarachter een bedrijventerrein van nationaal belang, wel naast elkaar kunnen bestaan… Je kan je ook afvragen wat deze zandheuvel moet verbergen: de wijk of de bedrijven…

Geen opmerkingen: