maandag 2 november 2009

Waanzinnige verkiezingsbeloften zijn de belastingen van de toekomst

Is het centrum werkelijk de beste locatie voor een nieuwe polyvalente zaal? "Daar en nergens anders," dicteert de meerderheid in het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat momenteel opgemaakt wordt. Dat de kiosk, de pastorij en het Troempeelke – amper 15 jaar geleden gebouwd voor een kostprijs van enkele miljoenen euro's! - daarvoor tegen de vlakte moeten, is blijkbaar geen punt. Ook de verkeersproblemen die de inplanting van een polyvalente zaal met zich meebrengt, laat de meerderheid koud. Nochtans heeft Opglabbeek met ’t Laer een geschikt alternatief voor de polyvalente zaal: een oplossing die goedkoper is én voordelen biedt voor de verkeersveiligheid.

WIE WORDT HIER BETER VAN?

De polyvalente zaal heeft al vele verkiezingsfolders en beloftes gekleurd. Ondertussen lopen de ontwerp- en bouwkosten op… tot 6 miljoen euro. En of dat zal volstaan, is nog maar zeer de vraag. Fabian Spreeuwers: "Waanzinnige verkiezingsbeloften zijn de belastingen van de toekomst. Wie wordt hier beter van? Het Troempeelke is nauwelijks 15 jaar oud. Die investering nu al afbreken is pure kapitaalvernietiging."
PRO heeft de laatste momenten van deze drie centrumgezichten vastgelegd op beeld  
Want we hebben in onze gemeente de neiging om ons verleden te vernietigen. Terwijl dat verleden ons vertelt én ons eraan herinnert waar we vandaan komen.

ONTEIGENINGEN?

In juni 2007 kregen we een mooie presentatie over het mogelijk toekomstbeeld van ons centrum. Onteigeningen waren niet nodig. Alles ging in overleg gebeuren of in een PPS-formule (Publiek Private Samenwerking). Nu de mist om onze hoofden is verdwenen, doemt het onteigeningsbeest toch op in het opgemaakte RUP. Of is dit een drukkingsmiddel om kritische bewoners het zwijgen op te leggen?
De plannen stonden al op de website van MER-Vlaanderen (Milieu Effecten Rapportage) en worden binnenkort openbaar gemaakt. Het openbaar onderzoek start op 23 november en duurt 60 dagen. Als je hier meer over wil weten of bedenkingen hebt, kan je de plannen inkijken op de infodag op woensdag 25 november van 13.30u tot 21.30u. Eventuele opmerkingen of bezwaren kan je schriftelijk indienen. Begin 2010 wordt het RUP en de ingediende opmerkingen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geen opmerkingen: