donderdag 11 oktober 2012

Zandwinning: zand erover?

Zandwinning op de grens met Meeuwen:
verdwenen in de zandbak?

Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?
Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Sindsdien stilte…
Is het dossier verdwenen in de zandbak?
In Opglabbeek JA, in Meeuwen-Gruitrode NEE.

In de krant van Limburg (editie 22 september ll.) was dit dossier glashelder.
CD&V en MG (VLD aldaar, hier NIVO21) zien dit zitten. NV-A wil daar een KMO-zone. Het lijkt erop: de centen voor Meeuwen-Gruitrode en de verkeersoverlast voor Opglabbeek…

Hun Opglabbeekse partijgenoten zwijgen hierover.

PRO Opglabbeek is duidelijk.

Zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu.
De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) nog meer zullen bevolken.
Deze exploitatie zal de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van Nieuwe Kempen nog meer aantasten: nu al geur in het oosten, dan ook stof in het westen.
Tot slot heeft de exploitatie nadelige impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn voor onze gemeente zijn: fietsen, wandelen, genieten in het groen.

PRO Opglabbeek maakt voorbehoud.
En de anderen?

Het lijkt eerder op de stilte voor de (zand)storm? Is de verborgen agenda van CD&V en NV-A&NIVO21: zwijgen en de wijk opnieuw voor voldongen feiten plaatsen?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

Geen opmerkingen: