zondag 14 oktober 2012

De kiezer heeft altijd gelijk

PRO Opglabbeek haalde 529 stemmen (met zijn drie'en), 100 minder dan in 2006 (met zijn 15'en). Fabian en Martien gingen erop vooruit resp. +8 en +10 stemmen en haalden resp. 301 en 157 stemmen; Lode deed voor de eerste mee met 133, goed gedaan!

Spijtig genoeg stranden we op 9 stemmen van een zetel. Dat is zuur maar de realiteit van de cijfers. Velen gunden ons die zetel maar in het stemhokje kwamen we tekort... Onze inhoudelijke werking werd bewierookt maar niet in het stemhokje... We reikten in de campagne thema's aan, de anderen vooral foto's en CV's maar zij kregen de stemmen...

PRO Opglabbeek wenst de CD&V PROficiat met het behoud van haar 2/3 meerderheid (wat hadden 'de inwoners' ook al weer gezegd: het zou spannend gaan worden...) en ze verkreeg van de burger opnieuw het mandaat om verder te doen.
PRO Opglabbeek wenst NVA-NIVO met haar 7 zetels veel succes om de komende 6 jaren de inhoudelijke oppositie te gaan voeren en de 'verandering' teweeg te gaan brengen.
PRO Opglabbeek gaat het allemaal vanop de zijlijn kritisch maar anders opvolgen. We gaan anders dan nu onze mening laten horen en verkondigen. Tot in 2018! En tot dan, blijf ons volgen via deze blog...

Geen opmerkingen: