dinsdag 9 oktober 2012

Folder 3 komt eraan

Woonstraat of racebaan

Ringwegen rondom ons centrum?
Zijn er naast de huidige omleidingswegen nog twee in de maak? Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Ons eigen Noord-Zuid verhaal.
Omleiding in’t zuiden: de weg van de jager. Volgens het mobiliteitsplan zal een nieuw kruispunt ter hoogte van Blocken Industrie Noord en Zuid gaan verbinden. Zo wordt de nieuwe KMO-zone achter het woonlint ontsloten met een vervolg via Sint-Hubertuslaan en Heidestraat. Kan dit via een woonstraat? PRO Opglabbeek wil dat alternatieven worden onderzocht.
Een omleiding in’t noorden: de weg van het paard. Het hippisch centrum op’t Laer opent de deur voor een weg doorheen ’t Ophovenerbos: een geasfalteerde verbinding Reyndersstraat-Speeltuinstraat – jaren geleden afgevoerd na protest van de buurt. Is de paardenmanège het breekijzer om het bedrijventerrein zo te ontsluiten? Wordt dit dankzij de rioleringswerken in de Reyndersstraat nu al uitgetest?

Sla Om
Chicanes op onze wegen?
Allerhande verkeersremmende elementen mogen op een wettelijke manier worden geplaatst. Want voor PRO Opglabbeek zijn woonstraten geen autostrades; op verbindingswegen is dit een ander verhaal. Tijdelijke verkeersopstellingen al dan niet plaatsen kan enkel in overleg met de buurtbewoners, maar deze zijn dan ook tijdelijk; dit wil zeggen: na de afgesproken periode verplaatsen naar ‘n andere locatie of een definitieve, gedragen oplossing uitwerken.

Waardig ouder worden én betaalbaar wonen

De persoon staat centraal, niet alleen gebouwen
PRO Opglabbeek vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. In de nieuwe plannen voor het centrum wordt gekozen voor concentratie en serviceflats. Goed, maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen. Uit bevolkingsstatistieken blijkt dat onze gemeente stilaan ontgroent en vergrijst. In 2000 was nog 1 op 4 jonger dan 20, in 2018 is nog 1 op 5. Omgekeerde cijfers zien we bij de 60-plussers: dit aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018.
Economische cijfers leren ons dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05%) hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde (8,6%); bij mannen ligt deze lager dan het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein zet bijgevolg vooral mannen aan het werk.
Als we deze bevolkings- en economische cijfers met elkaar verbinden, komt PRO Opglabbeek tot het besluit dat we aanzetten moeten geven om projecten en initiatieven te ontwikkelen én op te starten om nog meer vrouwen aan het werk te krijgen. En waarom niet in de zorgsector: thuiszorg en aanverwante diensten. Zorg is immers een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief hebben daarin hun rol te spelen waarin de persoon centraal staat.


Huisje, tuintje… Nog voor mij?
Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO Opglabbeek juicht deze toe maar vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Jonge gezinnen moeten kansen krijgen in Opglabbeek en moeten voor onze gemeente kunnen kiezen.

Geen opmerkingen: