vrijdag 5 oktober 2012

Folder 2 in de bussen...

Stilstaan of bewegen

Met zijn allen in de file of op de fiets?
Op dit moment is onze gemeente één grote omleidingsweg, iedereen weet waarom. Deze moeten de verkeersafwikkeling gaan verbeteren. PRO Opglabbeek hoopt dit samen met u te kunnen doen. Maar wat met volgende dossiers?
• Van Cranenbroek veroorzaakt al jaren file op Weg naar Zwartberg. Een ontsluiting van deze winkel via het bedrijventerrein moet eindelijk worden opgelegd. Op korte termijn kan dit al via verkeersborden en extra (politie)controle.
• Dat het Sentowerpark, in opbouw op het afgebroken Jeugdparadijs, hinder gaat veroorzaken staat vast. Het mobiliteitsonderzoek zegt dat er voor dit dossier een oplossing bestaat: extra parkings, shuttle-diensten. PRO Opglabbeek wil de situatie kristisch bekijken. Wat met mogelijke fileproblemen en verkeershin der? Met zijn allen in de file in ons dorp…
• Gemeenschapscentrum Den Ichter is midden in het centrum gelegen en zal de nodige verkeerstromen aantrekken (anders zijn het zeer dure bakstenen). Wij vragen ons af hoe de situatie gaat evolueren bij begrafenissen: voor minder mobiele inwoners wordt het er immers niet makkelijker op. “Er zijn toch parkeerplaatsen genoeg in de buurt” zegt de huidige meerderheid; inderdaad, maar iedereen wil – bij wijze van spreken – met de auto naar’t toilet gaan: is dat nog realistisch? Met de fiets en te voet kan u zich in het centrum ook verplaatsen. Zodus: extra fietsstallingen zouden ook welkom zijn. Beide aspecten moeten in één plan worden verzoend, daar gaat PRO Opglabbeek voor!

Past dit?

Ontspannen of inspannen

Kinderen laten spelen in een gezonde omgeving
Jeugdinfrastructuur is er in de drie kerkdorpen voldoende. Maar is die overal even kwaliteitsvol? Moet er bijkomende jeugdinfrastructuur voorzien worden in de buurt van de Krinkel? Onze kinderen kunnen dan – zoals de sporters – gratis genieten van de uitwasemingen van Diresco.

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat hij nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen ervaren: de sporthal kreeg een facelift. Een nieuwe vloer, nieuwe verwarming, opnieuw betegelde douches en nieuwe douchekranen. Die opknapbeurt is natuurlijk iets waarvan onze sporters van kunnen genieten. Maar, was dit wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen, maar steeds kwam er uitstel wegens een beperkt budget en zolang het kon, werd er geen actie ondernomen. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid... Kortom: weggegooid geld? Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er veranderingen op til zijn in Opglabbeek? Het nieuwe RUP, de heringerichte wegen in het centrum, een nieuw mobiliteitsplan. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO Opglabbeek wil meewerken aan een degelijke oplossing: de huidige sporthal uitbreiden – met zeker nieuwe en meer kleedkamers! – (de parking weg bijv.) of een nieuwe locatie zoeken.

Cultuur vanonderuit
Een beleid moet inwoners sensibiliseren, informeren en stimuleren. Via subsidies worden dan gemeentebelastingen opnieuw in onze inwoners geïnvesteerd. Een goed vrijetijdsbeleid vertrekt vanuit dit standpunt. Een gemeente schept een kader waarbinnen iedereen, die iets wil organiseren of ondernemen, kansen krijgt. Een beleid vertrekt vanuit de mensen, vanuit beweging tussen mensen. PRO Opglabbeek wil dat alle inwoners en verenigingen mee het beleid en de programmatie van de nieuwe cultuurtempel kunnen bepalen.

Geen opmerkingen: