donderdag 11 oktober 2012

Vierde folder in de bussen

Zwaar verkeer of zwakke weggebruiker

Een verkeersarm/autovrij centrum
Koning auto heerst in ons centrum in de vorm van doorgaand auto- en vrachtverkeer. Niet alleen moeten de vrachtwagens zoveel mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west), maar ook de noord-zuid (Weg naar Bree-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (behalve leveringen) moet overwogen worden. Een nieuwe omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum… (niet via de Heidestraat!),
De Vlaamse overheid wil ook vrachtwagens (behalve voor leveringen) weghouden en van de N730 en zelfs uit Opglabbeek (behalve het bedrijventerrein).
Na de werken aan schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat heroveren voetgangers en fietsers ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad! Maar er kunnen nog meer en andere voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

Aangenaam winkelen
Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Waarom kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag niet gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt? Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen.

Verkwisten of nuttig besteden

Belastingsgeld goed besteden
De economische crisis doet vele overheden kraken. Neem daarbij voor onze gemeente bijv. de investeringen in de zaal en de beleidsruimte zal krap zijn. Belastingsverhogingen zijn voor PRO Opglabbeek geen optie want ze werden deze legislatuur al met 20% verhoogd –ze zijn al hoog genoeg. PRO Opglabbeek pleit ervoor om deze, van zodra dit kan, te verlagen zodat ook inwoners meer ademruimte krijgen voor de uitbouw en inrichting van hun leven en woning. Langs de andere kant is het ook zo wel dat inwoners bereid zijn belastingen te betalen indien dit geld goed besteed wordt. PRO Opglabbeek wil deze garantie bieden en zijn.

Eerlijke belastingen, ieder zijn deel
Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten, een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen. Belastingen zijn nodig om goed beleid te kunnen voeren. PRO Opglabbeek kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.

Geen opmerkingen: