vrijdag 12 oktober 2012

Opglabbeek naar Genk?

Of toch niet?

Jaja, het Vlaams gewest wil minder bestuurlijke drukte en versnippering. Ze promoot vrijwillige fusies en verleent subsidies. Maar tot nader orde bleef het stil…
HVBL van 10 november 2010 was duidelijk: 35 van de 44 Limburgse gemeenten willen niet horen van een fusie met een of meer buurgemeenten. Dit is 8 op 10. Op school een schitterend resultaat.

Samenwerken wel, leegzuigen niet
Op de gemeenteraad zijn de voorbije jaren vele samenwerkingsakkoorden afgesloten tussen Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. PRO Opglabbeek steunt samenwerking tussen gemeenten en het delen van kennis en middelen. Maar er moet over gewaakt worden dat niet alle kennis en macht wordt geconcentreerd bij én in Genk. Anders komt de roep tot een fusie van GAOZ tot één groot Genk een stapje dichterbij…

En is zo’n fusie met Genk goed voor Opglabbeek?
Bestaat de kans niet dat de kleine randgemeenten enkel de kruimels krijgen? Zal ons bloeiend plaatselijk verenigingsleven overleven in deze context. Lokale kleur en kleinschaligheid moet blijven, dat zorgt voor creativiteit.

Of voor zichzelf?
Blijkbaar zouden sommigen deze fusie voorbereiden met het vooruitzicht op een mooi postje in die grote gemeente of ‘t stad…

Nog een paar interessante feiten:
- Opglabbeek behoort volgens het Ruimtelijk Structuurplan Limburg bij de Kempen en niet bij Mid- den-Limburg. Dus toch geen fusie met Genk maar met Meeuwen-Gruitrode?
- Vormde Opglabbeek in het verleden niet met As en Meeuwen-Gruitrode een politiezone. Zou zo’n fusie niet natuurlijker zijn?


“PRO Opglabbeek maakt(e) andere keuzes
Durf PRO Opglabbeek te kiezen
Voor meer kleur in de gemeenteraad”

Geen opmerkingen: