dinsdag 26 april 2016

Nieuwe folder valt in de brievenbussen: JIJ maakt OPGLABBEEK

Vandaag vind je onze nieuwe folder in de brievenbus. Het is een themanummer omtrent (het onderzoek naar) de fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode en een referendum daarover.

Spreeuwers wil een referendum over de fusie
Geen investeringen meer door ‘zandfusie’?
Fusie of annexatie?
Een referendum: wat zegt de wetgeving?
PRO-Opglabbeek wil een referendum!
Waar staat PRO-Opglabbeek voor

Indien beslist, géén weg terug!
Vóór 31 december 2016 moet de gemeenteraad de principiële beslissing tot fusie nemen. De definitieve beslissing moet dan volgen tegen uiterlijk 31 december 2017. Deze laatste beslissing is definitief en onomkeerbaar, de klok kan dan niet meer worden teruggedraaid. Bovendien moet dan de nieuwe naam gekozen zijn.

Veel leesgenot en we horen het wel! En... Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

* * *

Ook willen we je het volgende feit niet onthouden.
Op de gemeenteraad op 23 juni 2014 keurden CD&V, NV-A en NIVO unaniem een motie tegen fusies goed… Volgende argumenten werden toen aangehaald:
  • de discussie over het al of niet fusioneren van gemeenten kan geen loutere discussie zijn over de schaalgrootte op het vlak van inwonersaantal;
  • het vergroten van de grootte van de steden en gemeenten biedt geen enkele garantie op efficiëntiewinst;
  • buitenlandse onderzoeken tonen zelfs aan dat de recente fusies in Nederland en Denemarken hebben geleid tot een verhoging van de kosten van het bestuur;
  • geen enkel onderzoek toont aan dat fusies bijdragen tot financieel gezondere gemeenten;
  • bestuurskracht omvat ook het vermogen om geïntegreerd beleid te voeren, iets waar kleine besturen veel beter in zijn dan grotere besturen waar vaak sectoraal versnipperd wordt gewerkt;
  • Vlaanderen heeft nu al een duidelijk hoger gemiddeld inwonersaantal per gemeente dan de meeste andere Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk,…) - in Duitsland bv. heeft 75 % van de gemeenten minder dan 5000 inwoners;
  • het gemeentebestuur is er van overtuigd dat door fusies en het creëren van grotere gemeenten ontegensprekelijk een stuk van de alledaagse levenskwaliteit van de burgers van kleine gemeenten ontnomen wordt;
Een interessante vaststelling, niet waar... Zeker als je de argumenten leest op www.fusiemgo.be.

Geen opmerkingen: