dinsdag 26 april 2016

PRO-Opglabbeek wil een referendum!

De burgemeesters van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek willen geen referendum. Immers, van de 18 referenda die er geweest zijn in Vlaanderen, zijn slechts bij zes er van voldoende kiezers komen opdagen. De andere twaalf waren dus tijdverspilling. Maar tegelijk willen ze toch ieders mening kennen.

Mogen de inwoners dit dan niet weten? Hebben onze inwoners dan geen recht op een mening en mogen ze deze dan niet uiten? Een stemming is de ultieme uiting daarvan. In het geval dat het behaalde quotum van aanwezigen niet gehaald wordt, kan er nog altijd gezegd worden dat er inspraak geweest is. Zonder referendum is dit nooit het geval. 

Bovendien zien we, wanneer we kijken naar de voorbije volksraadplegingen, dat er nog geen enkel als onderwerp een gemeentefusie had. Het ging telkens over concrete investeringen: pro of contra een nieuwe brug, een ondergrondse parking, een autovrije markt, het uitbesteden van het afvalbeleid aan een privébedrijf, een ringweg, een sport- of zwemcomplex of een administratief centrum.

PRO-Opglabbeek vraagt een volksraadpleging over de toekomst van onze gemeente. Om de zes jaren kiezen inwoners haar bestuurders, ze hebben dus meer dan ooit het recht om NU over hun toekomst te kiezen. Het gemeentedecreet legt de spelregels vast omtrent een gemeentelijk referendum of om in de bewoordingen van het decreet te blijven: volksraadpleging.

In een ander artikel wordt de wetgeving terzake uit de doeken gedaan.


* * *

Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

Geen opmerkingen: