dinsdag 26 april 2016

Fusie of annexatie?

De burgemeesters van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek willen een fusie. Op de hoorzittingen werd duidelijk dat ze geen tegenspraak of een volksraadpleging dulden.
Is dit democratie in de 21e eeuw?

Dit werkte misschien voor de fusies in de jaren ‘70. Alhoewel in die jaren onze inwoners zelfs konden stemmen en kiezen: vóór of tegen een fusie. Indien vóór een fusie, kon er bovendien gekozen worden welke fusie hun voorkeur wegdroeg: Genk-As-Zutendaal-Opglabbeek, Opglabbeek-As of Opglabbeek-Gruitrode-Opoeteren.
Het verdict was: Opglabbeek allein! En dit mede dankzij Michel Awouters, de toenmalige burgemeester.

Ook nu willen inwoners participeren aan het debat. Ze willen dat hun stem gehoord wordt en dat er geluisterd wordt. En niet enkel naar bevoorrechte getuigen en organisaties. Elke inwoner moet zijn zegje kunnen doen, zijn mening kunnen uiten, en moet het recht hebben om zijn stem te laten gelden, net zoals aandeelhouders in een bedrijf. 
“In 2012 hebben inwoners hun stemgegeven om hun gemeente de volgende zes jaren te besturen, maar dit was geen stem om onze gemeente op te doeken. Dit gegeven vergt opnieuw een stemming”, zegt Fabian Spreeuwers van PRO-Opglabbeek. 
“Het is inderdaad zo dat veranderen een teken van politieke moed is. Inwoners goed informeren en hen dan laten kiezen, vergt diezelfde moed!” PRO-Opglabbeek wil geen achterkamerpolitiek over deze ultieme vorm van samenwerking tussen gemeenten. 
“Leg alle kaarten op tafel en betrouw op de inwoners van Opglabbeek. Er is genoeg kritische massa aanwezig om de juiste keuze te maken”, vindt Spreeuwers.

Nog een interessant weetje. Meeuwen-Gruitrode had zich samen met Zutendaal en Neerpelt ingeschreven voor de bestuurskrachtsmeting van de Vlaamse overheid. De inschrijving hiervoor eindigde eind 2015… 
“Wanneer werd de kiem eigenlijk gelegd voor dit onderzoek naar een fusie?”, vraagt Spreeuwers zich af. Inderdaad, in het najaar van 2015… Toeval of niet? “Wij denken dat Meeuwen-Gruitrode een partner (in crime) zocht.


* * *

Wil je hieraan meewerken? Contacteer ons op info@pro-opglabbeek.be. Of reageer op de blog, of via facebook (waarop deze teksten ook komen te staan).

Geen opmerkingen: