dinsdag 26 april 2016

Geen investeringen meer door ‘zandfusie’?

PRO-Opglabbeek ziet de komende jaren donkere wolken boven het fusiespook hangen. Zullen de broodnodige investeringen, die zijn toegezegd, opnieuw worden uitgesteld? Of misschien worden ze uiteindelijk wel afgevoerd nu alles in het werk gesteld wordt om een fusie met Meeuwen-Gruitrode aan te gaan? Want in de voorbereiding van deze fusie zal de vraag ongetwijfeld gesteld worden of de geplande investeringen nog wel noodzakelijk zijn. Concreet denken we bijvoorbeeld aan de renovatie van de sporthal: gaat men deze niet verder laten aftakelen om hem straks gewoon te sluiten?
Is de mogelijke zandwinning, aan de westelijke gemeentegrens van Opglabbeek, de echte reden van de fusie? Verkoopt het schepencollege de ziel van onze gemeente in ruil voor snel geldgewin via zandwinning? In ieder geval zal één zaak opgelost zijn als de fusie er komt: De Oudsberg! Gedaan met de discussie op wiens grondgebied deze zandberg wel of niet ligt (ook al ligt hij overduidelijk in Opglabbeek ;-).
Bovenstaande bedenkingen indachtig, zouden we kunnen spreken van een ‘zandfusie’. Want zand lijkt het echte smeermiddel in deze fusie, alle andere argumenten verdwijnen immers als drijfzand… PRO-Opglabbeek wil dat de bevolking een stem krijgt in het fusieverhaal, het gaat tenslotte het over het welzijn van alle inwoners, die van Meeuwen-Gruitrode én Opglabbeek.

Uitsmijter:
In meerjarenplanning van Opglabbeek is de bouw van een nieuwe technische dienst voorzien. Maar je hoort er nu geen vogeltjes meer over fluiten... PRO Opglabbeek gaat ervanuit dat deze nieuwbouw niet doorgaat en dat de technische dienst van Opglabbeek, als de fusie doorgaat, naar Meeuwen verhuist...

Geen opmerkingen: