woensdag 19 april 2017

Uitbreiding bedrijventerrein vanavond op de provincieraad

Deze avond wordt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Prioritair Regionaal Bedrijventerrein Opglabbeek" voorlopig vastgesteld (agendapunt 21 provincieraad). Dit betekent dat er binnenkort een openbaar onderzoek zal plaatsvinden. PRO is blij dat er meer ruimte voor bedrijven wordt gemaakt in een daarvoor voorziene zone.
De zone tegenover carrosserie Blocken wordt omgezet van landbouwzone naar bedrijventerrein (+/- 30 ha). Achter de woningen van de Weg naar Zwartberg wordt een zone voor lokale bedrijven voorzien. Er wordt een bufferzone aan de zuidzijde en westzijde ingekleurd (het MER voorziet een hoogte van 6 meter). De ontsluiting moet in principe gebeuren via de Industrieweg-Noord (het mobiliteitsplan van de gemeente voorziet evenwel een ontsluiting langsheen de Weg naar Zwartberg en verder door langsheen de oude Van Cranenbroek).
PRO Opglabbeek gaf in 2010 al haar standpunt omtrent deze uitbreiding:
- ontsluiting via de Industrieweg;
- voldoende brede bufferzone;
- denk ook aan de zwakke weggebruiker, in dit geval de werknemer die met de fiets gaat werken;
- een parking voor vrachtwagens.
Een eerste lezing geeft aan dat aan deze verzuchtingen gedacht is en er deels aan tegemoetgekomen wordt. Binnenkort tijdens het openbaar onderzoek gaat PRO het dossier in detail bestuderen.

Geen opmerkingen: