maandag 4 november 2013

Nieuwe folder vanaf vandaag in de brievenbussen...

De openers...

EDITO
Alles gaat opnieuw zijn normale gangetje. Of toch niet? Onze gemeente heeft een structureel tekort. Dit werd duidelijk op de gemeenteraad van september. Zonder actie wordt dit probleem een catastrofe. Bij een overheid kan deze actie in twee richtingen gaan: ofwel besparen binnen de eigen werking, ofwel de belastingen verhogen. Op de raad was de schepen van financiën duidelijk: geen belastingverhoging – zijn persoonlijke mening of het standpunt van heel het schepencollege, de burgemeester inbegrepen.
Soit, komt de meerderheid dan nu tot het besef – wat de voorbije jaren meermaals aan de kaak werd gesteld – dat er op te grote voet geleefd werd en wordt, dat investeringen ook jaarlijkse exploitatiekosten betekenen, dat die ook begroot én betaald moeten worden. Daarop kregen we steevast het standaardantwoord: “we zijn er mee bezig”, “dit wordt onderzocht”. Awel, dit onderzoek is voorbij en het besluit is duidelijk: de kas is leeg… Zeker nu alle gemeenten verplicht hun financiën voor de periode 2014-2019 moeten opstellen, komt de aap uit de mouw. Laat ons hopen dat niet de zorg de rekening gepresenteerd gaat krijgen. Nochtans was in de aanloop naar de verkiezingen ‘investeren in zorg’ deze legislatuur dé topprioriteit!
Lambertus


Horen is niet hetzelfde als luisteren.
“Luistert ons gemeentebestuur wel? Ze hoort haar inwoners klaarblijkelijk wel maar dan stokt de machine…” “Alle klachten worden behandeld en beantwoord”, toen de burgervader deze uitspraak deed op de gemeenteraad van september werd hij getrakteerd op hooggelach bij het talrijk opgekomen publiek.
Vlak voor de verkiezingen leek het alsof het hem allemaal niet zo voor de wind ging, op de verkiezingsdag bleek echter dat hij stemmen bijgewonnen had en na de verkiezingen gedraagt hij zich als een ongenaakbare keizer. En we hebben het laatste nog niet gezien … Hoe zou je zelf zijn? Wie zijn billen verbrand moet maar op de blaren zitten … Kunnen we ons er zo makkelijk vanaf maken? Of moeten we zomaar de handdoek gooien? Begint de volgende verkiezingscamagne niet de dag na de verkiezingen… En in de politiek is zes jaar een eeuwigheid…

Geen opmerkingen: