dinsdag 8 januari 2013

PRO Opglabbeek wenst...

De nieuwe raden - de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn - zijn geïnstalleerd. Ze besturen ons de komende 6 jaren.

PRO Opglabbeek zet haar wensen nog eens op een rij...

Politiek bedrijven is kansen aangrijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit betekent keuzes maken. PRO Opglabbeek gaat voor:


1. Goed besturen:
- openbaarheid van bestuur: bestuursbeslissingen worden zo maximaal mogelijk publiek gemaakt;
- betrek de inwoners bij beslissingen: communicatie is een werkwoord.

2. Doen bruisen:
- een gemeentebestuur sensibiliseert, informeert en stimuleert haar inwoners;
- sportinfrastructuur dat voldoet aan de moderne noden: huidige sporthal uitbreiden of een nieuwe bouwen.

3. Veilig (be)leven:
- na de herichting van het centrum een tonnage-beperking op de N730;
- aangenaam winkelen overal in het centrum.

4. Zorg dragen:
- meer en betaalbare woningen;
- zorg op maat van de mensen: overheids- én privé-initiatieven.

5. Een groene touch:
- creëer poorten vanuit het centrum naar de natuur op de rand van onze gemeente;
- het oud kerkhof, een park!

6. Meer werkruimte:
- 5 ha extra bedrijventerrein onder voorwaarden voor lokale bedrijven;
- een uitgeruste parking voor vrachtwagens op het bedrijventerrein én veilige fietspaden.

En moet er nog zand zijn?

Geen opmerkingen: