maandag 4 november 2013

Afvalophaling, een luxeproduct?

De vervuiler betaalt: oké, de sorteerder ook?


Per 1 juli werd het recyclagepark overgedragen aan Limburg.net. Zij staat in voor het beheer en de financiering. De gemeente deed er afstand van en de inwoners betalen nu rechtstreeks voor de afvoer van hun afval. Gaat de meerderheid nu ook afstand doen van de verdoken gemeentelijke afvalbelasting?

Dubbele afvalbelasting?
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2007 schafte de meerderheid langs de ene kant de klassieke huisvuilbelasting af. Maar langs de andere kant verving ze die door een verhoging van de grondbelasting (extra opcentiemen: van 1150 naar 1280: +6,1% maar door indexeringen is dit ondertussen al meer…).
De jaren daarna (tot en met 2013) werd deze verhoging door de meerderheid gehandhaafd. PRO Opglabbeek keurde deze nooit goed. Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten ervoor kiezen dat Limburg.net deze afvalbelasting rechtstreeks bij de gezinnen gaat innen (nu int de gemeente via de grondbelasting en ze stort dit door naar Limburg.net).
Stap 1 in dit proces was de overgave van het recyclagepark. Dat stap 2 dan ook zal volgen lijkt logisch en waarom ook niet: de gemeente heeft er dan geen werk meer mee, ze kan doorverwijzen naar Limburg.net…
In de maand september kregen de schepencolleges hier meer uitleg over; de gemeenteraad moet hierover in november beslissen (kortom: op het moment dat deze folder in jullie bussen valt).
PRO Opglabbeek gaat er dan vanuit dat de grondbelasting terug verlaagd zal worden. Indien niet, betalen onze inwoners twee maal voor dezelfde dienstverlening: een eerste keer aan de gemeente (die dit dan niet meer doorstort naar Limburg.net) en een tweede keer aan Limburg.net. Dit is oneerlijk en daarom moet de grondbelasting verlaagd worden voor PRO Opglabbeek. Of heeft de meerderheid deze belasting nodig om het gat in de begroting te dichten?
Deze facturatie vanuit Limburg.net doet herinneren aan het verhaal van Interelectra (stroom en kabel) en Pligas (gas) – nu Infrax (stroom, gas en riolering) en Telenet (kabel) – en dan weet iedereen ook wel wat dat inhoudt: ze hebben direct toegang tot onze portemonnee. De lokale verkozenen moeten er voor waken dat deze toegang op een eerlijke en rechtvaardige wijze plaatsvindt. De gemeenten moeten hier in het algemeen belang bewaken.
Limburg.net is ondertussen een intergemeentelijk samenwerkingsverband geworden van bijna alle Limburgse gemeenten. In de afvalsector is dergelijke schaalvergroting dagelijkse kost; en dit is ingegeven door schaal’voor’delen...Economisch gezien zal dit wel juist zijn. Het beleid inzake afvalophaling is een openbare dienstverlening, het is zelfs een wettelijke taak voor een gemeente (zij kan dit wel afstaan aan een intercommunale zoals Limburg.net).
De gemeentebesturen besturen deze structuren: zij sturen raadsleden of schepenen naar de (bestuurs)vergaderingen. Zij waken over het democratisch gehalte ervan. Deze grote structuren mogen in geen geval het gezin, de inwoner, de mens vergeten en moeten diens belangen behartigen. In deze financieel barre tijden worden vele belangen ondergeschikt aan hebzucht, besparingsdrift en alles wat niet (economisch) rendabel is, moet liefst verdwijnen. Maar heeft net niet een overheid hier een taak: die voorzieningen aanbieden die de private investeerders links laat liggen omdat er geen grote winsten te pakken zijn… Dit is een spiegel die alle overheden zich moeten voorhouden: betaalbare dienstverlening voor iedereen, niet enkel voor zij die zwemmen in het geld!

Afval: het nieuwe goud?
Je kon er je klok op gelijk zetten, tot 1 juli werd het park overrompeld: iedereen was nog snel zijn of haar kelder aan het leegmaken. Het recyclagepark telde veel bezoekers de laatste weken en hoge inzamelcijfers. Na 1 juli viel dit bijna stil en je ziet het: minder volle containers en minder bezoekers. De doelstelling van de tarieven is: kan je je afval niet op een andere legale manier kwijt? Zorgen de gehanteerde tarieven voor dit effect? Vindt de technische dienst ondertussen niet meer afval in onze bossen of elders?


PRO Opglabbeek wil dit weten; daarom deze vragen. Wanneer komen de antwoorden?
Met deze tarieven is er een tweede toegang tot onze portemonnee. En aan de hoogte ervan zijn al heel wat woorden besteed. Aan de toog, op vergaderingen, … Betalen voor grofvuil, oké. Betalen voor oud ijzer, ook oké? “Niets is gratis”, en ja dat klopt en iedereen weet dat een overheid haar middelen ergens vandaan moet halen. De tarieven moeten gedrag sturend zijn en niet louter een financieringsmiddel zijn (voor boetes geldt trouwens net hetzelfde).
Zijn ze puur en alleen financieel: dan is de overheid verkeerd bezig. Maar wees getroost, er is klaarblijkelijk een lichtpunt volgens uitspraken van lokale politici: “de tarieven worden geëvalueerd”, “deze zullen herbekeken worden” klinkt het dan vol overtuiging. Betekent dit dan een verlaging…Of eerder, in historisch perspectief bekeken, een verhoging… Je zou nog denken dat het camouflagetaal is… Maar wat er ook van zij: onze portemonnee zal het wel gaan merken en voelen.
“Als de vos de passie preekt, boer let op je ganzen”. En ’t OCMW mag nieuwe klanten ontvangen… Maar ging de zorgsector ook niet het thema van deze legislatuur worden?


“Betaalbare
dienstverlening
voor iedereen”

Geen opmerkingen: