maandag 4 november 2013

Styreen is gene slappe koffie

Dankzij aanhoudende inspanningen van het actiecomité in onze wijk verstrengde de provincie de exploitatievoorwaarden van Diresco. De huidige gedeputeerde Vandenhove durft te beslissen met de gezondheid van de buurtbewoners voor ogen.In maart ontving de provincie de vraag van de Milieu-inspectie om de vergunningsvoorwaarden voor Diresco te wijzigen. “Aangezien dit als nieuwe gedeputeerde van leefmilieu mijn eerste kennisname was van het dossier van Diresco, besloot ik om zowel de gemeente Opglabbeek, de afdeling Milieu-inspectie en het bedrijf uit te nodigen om de problematiek te bespreken. Ook een afvaardiging van buurtbewoners is op bezoek geweest om hun bekommernissen te uiten”, zegt Ludwig Vandenhove.
De hinder veroorzaakt door Diresco sleept al jaren aan. Er zijn in het verleden vergunningen aangevraagd én toegekend (in 2004, 2007 en 2012); het advies van de gemeente was telkens gunstig ondanks ingediende bezwaren tijdens de verschillende openbare onderzoeken.


Uit documenten van Milieu-inspectie blijkt dat deze al jaren tracht het probleem aan te kaarten, maar zonder resultaat. Ultiem heeft ze dan dit verzoek ingediend om tot een oplossing te komen voor de aanslepende problematiek.
“Uit de eerste gesprekken met de gemeente Opglabbeek leek het alsof er maar enkele mensen klachten hadden. Nu blijkt het echter over een groep van minstens 30 mensen te gaan.
Het gemeentebestuur gooide de bal dus in het kamp van de provincie: de provincie moest beslissen terwijl de gemeente al jaren op de hoogte is van de problematiek.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 
Het bedrijf krijgt nu 6 maanden de tijd om de trilling- en geurhinder aan te pakken. Hiermee volgt de deputatie het voorstel van de afdeling Milieu-inspectie.
“We kunnen enkel hopen dat het bedrijf deze maatregelen neemt en niet als reactie 80 werknemers op straat zet”, besluit Ludwig Vandenhove.

PRO Opglabbeek is tevreden dat de buurtbewoners eindelijk gehoord en au sérieux werden genomen.

Geen opmerkingen: