donderdag 10 mei 2012

Nieuwe bewoners gezocht!

Onze samenleving is niet eentonig, ze is veelkleurig, ze is mondig. Onze gemeenteraad moet dit ook weerspiegelen. Want, als de wind uit één richting waait, wordt de geur ranzig! Kortom: een kleurrijke meerderheid staat garant voor degelijk beleid en gedragen keuzes.

Binnen vijf maanden kiezen jullie de nieuwe leden van de gemeenteraad. Hopelijk kunnen jullie uit de voorgestelde programma’s, voorstellen en ideeën een doordachte keuze maken om Opglabbeek te wapenen voor de volgende zes jaar. Op vlak van gezonde financiën, een goede ordening van onze beschikbare ruimte, veilige fietspaden, aanpak van gevaarlijke kruispunten en onveilige verkeerssituaties, investeren op mensenmaat, een gezonde buurt en sociale voorzieningen.
Daarover gaat het! Of ligt alles al vast? Hopelijk kunnen jullie ook kiezen uit een brede waaier aan partijen en kandidaten. Want hoe meer kleur in onze gemeenteraad hoe meer deugdelijk bestuur.

“Wordt jij één van de 21 nieuwe bewoners?”


Wij willen gaan voor leefbare en toegankelijke gemeente waar respect geen ijdel begrip is. Ook een gemeente met gezonde financiën om de juiste investeringen voor haar inwoners te doen. Wil jij dit ook?
Zal de gemeente nog gezond zijn na al die werken, na de verkiezingen. Of moeten de belastingen dan omhoog? Ook hierover breng je in oktober je stem uit in het stemhokje. En wie weet doe je mee en kom je in de nieuwe gemeenteraad… Maar wie gaan die 21 nieuwe bewoners zijn? Dat bepalen de kiezers. Wie zal kandidaat zijn? Dat bepaal ook jij! Word jij één van die kandidaten? Hebben raadsleden wel een stem? Hebben ze iets te zeggen? Of zijn het louter stemmachines voor het schepencollege.

Wil je dit veranderen, laat van je horen en doe mee als kandidaat of als kritische inwoner met een duidelijke stem.

Geen opmerkingen: