donderdag 10 mei 2012

Hoe gezond is onze gemeente? Is de kas leeg op of is er nog beleidsruimte?

Ook in de politiek is het belangrijk af en toe in de achteruitkijkspiegel te kijken. In de geschreven pers werden alle gemeenten doorgelicht op basis van hun rekeningen tot en met het jaar 2010. Ons rapport lijkt mooi maar houdt geen rekening met de uitgavenstroom in 2011 en 2012… We zien elke dag wat dit op straat betekent.

Inderdaad, de schuld nam af tot 2010 – op zich positief maar de komende jaren gaat deze opnieuw verdubbelen tot bijna 920 euro per inwoner. Het gevolg van de investeringsdrang deze laatste maanden. Begin jaren ’90 deed de toenmalige meerderheid dit ook: nieuwe jeugdlokalen, vernieuwing van het centrum (o.a. de rotonde, ‘t Troempeelke). De nieuwe meerderheid toen erfde die situatie om die nu af te breken of te vernieuwen.

“Achterom kijken om vooruit te zien!”

De begroting 2012 is een typische verkiezingsbegroting: een sterk positief resultaat én de verenigingen worden financieel verwend. Dat de verenigingen meer middelen krijgen, kunnen we enkel toejuichen. PRO wil een ‘warme’ samenleving, waar mensen samen kunnen sporten, feesten… Maar bij die verhogingen een belangrijke kanttekening: de huurprijzen voor de sporthal bijv. stegen sinds het Autonoom Gemeentebedrijf deze uitbaat. Om de bittere pil te verzoeten werden extra subsidies voorzien. De huurprijzen voor de nieuwe zaal zullen gaan volgen en hoger liggen dan nu maar hoe hoog is nog altijd niet geweten terwijl verenigingen net nu bezig zijn met de planning voor volgend werkjaar… PRO wil onze gemeente laten groeien met ambitie op mensenmaat. In een ander artikel kan je een aantal van onze punten lezen.

Geen opmerkingen: