donderdag 10 mei 2012

Hoe gezond is mijn wijk?


Als de bureaucratie de behoeder wordt van onze gezondheid, dan loopt er iets grondig fout met onze beleidsmensen. De zaak DIRESCO loopt jaren mank door de houding van het gemeentelijk bestuur ten opzichte van de klachten die de buurtbewoners sinds jaren hebben: geluids- en stankoverlast.
Cijfers van de Vlaamse milieuinspectie tonen jaar na jaar aan dat geur en geluid de toppers zijn binnen de klachten – samen goed voor bijna 2/3 van alle klachten… maar toch heeft het lokale bestuur de klagers nooit ernstig genomen, ze werden bestempeld als vervelende zageventen of aandachtzoekende snuivers – zeg maar: beroepsklagers. De klachten bleven maar komen totdat het onze Bestuurders teveel werd en ze besloten actie te ondernemen. Bevoegde instanties werden gemobiliseerd, metingen werden uitgevoerd op vlak van trillingen, snuffeltoestellen werden geplaatst bij bewoners. En met als resultaat: bevestiging van de klachten maar nét niet voldoende om de ondernemer op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Men liet maar begaan want men had met de bewuste ondernemer gesproken… Brute pech voor onze Bestuurders: de klachten bleven maar komen over geur (styreen) en geluidsoverlast (trillingen). Februari en maart bleken topmaanden te zijn inzake klachten gelet op de intensieve communicatie tussen gemeenteraadsleden van de oppositie, schepencollege en buurtbewoners. Zolang de bureaucratische mallemolen draait wanen onze Bestuurders zich veilig. Hoelang zal onze gezondheid nog gegijzeld worden door ondernemers en bestuurders die ons eerder beschouwen als kiesvee en wegwerppersoneel.
Beste medebewoners dacht u werkelijk dat de verkozenen van Louwel en het Centrum wakker liggen van onze problemen? Nochtans ook gekozen met uw stem. Is de Nieuwe Kempen deelgemeente van Opglabbeek dan toch een wingewest, ‘n ver van hun bed show?
Antonino Lorefice

Geen opmerkingen: