woensdag 3 november 2010

RUP of RIP

Dankzij jullie massale inbreng tijdens het vorige openbaar onderzoek werd de meerderheid verplicht de plannen aan te passen en een tweede onderzoek te organiseren. Volgt nu een gedragen toekomstplan voor ons centrum. Is het dus RUP? Of is’t RIP?
Ik nam tijdens de gemeenteraad van 19 juli jl. niet deel aan de stemming over de aangepaste plannen. Waarom?
1. Tijdens de eerste goedkeuring had ik mij onthouden omdat ik de mening van mijn mede-inwoners wilde kennen. Pas daarna zou ik oordelen: deze plannen verdienen mijn steun of niet. Groot was mijn verbazing dat we de ingediende bezwaren niet mochten kennen. Nochtans klonk in alle communicatie door dat net deze bezwaren de aanleiding waren om de plannen aan te passen! Enkele dagen na de raad kreeg ik een telefoon vanuit het gemeentehuis om de 96 bezwaren toch te komen inkijken.
2. Er ontbraken nog andere essentiële documenten. Zo was er geen spoor van de uitgebrachte
adviezen. Net voor de raad kregen we deze toch nadat ik de meerderheid opnieuw erop gewezen had dat dossiers in orde moeten zijn; indien niet, huiswerk opnieuw maken! Meer dan eens werd dit beloofd. Maar beloftes van politici van de meerderheid zijn blijkbaar niet veel waard... Er werd ook naar collegebesluiten verwezen die zelfs niet op papier stonden – naderhand kregen we deze wel opgestuurd via mail.


Daarom kon ik onmogelijk mijn stem over dit dossier uitbrengen. Ik ben dan in het publiek gaan “zitten” – het punt werd echter te snel goedgekeurd…

De dagen na de raad ben ik ook bij verschillende bewoners thuisgeweest om te luisteren en om
uitleg te geven over de gevolgen van het RUP. De burgemeester en schepenen hadden deze inwoners wandelen gestuurd. Ik dacht dat verkozenen des volks op zijn minst respect moeten opbrengen voor hun inwoners en dit betekent hun mening en bezorgdheden aanhoren.
Fabian.

Volg de laatste ontwikkelingen of bokkensprongen op www.blogspot.kersendief.com.

Geen opmerkingen: