dinsdag 2 november 2010

Edito: een bezorgde Opglabbekenaar

Eerst noemde de meerderheid hen ‘daar zijn die vervelende zagers weer’, ‘koop dan oordopkes’ of nog ‘verhuis naar Gruitrode of zo’. Nu zijn de mensen uit de wijk de Nieuwe Kempen die aandacht vragen voor de leefbaarheid van hun wijk ‘aandachtzoekende snuivers’. Ze worden zo wat omschreven als de marginalen van onze lokale samenleving.
Nochtans… Styreen is niet iets in de marge of de rand (hoewel het zich daar bevindt en niet in het centrum). Het is een probleem dat onze aandacht verdient, dat ons moet doen nadenken. De anonieme brief die rondging in de wijk Nieuwe Kempen, bevat leerrijke informatie.
En daarenboven… Ligt er daar niet een school zo ongeveer tegen de rand van het bedrijventerrein? Liggen er daar geen sportvelden tegenover het bedrijventerrein? En wat met de kinderopvang? Waar kinderen, jongeren en volwassen werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam, hebben ze nood aan een heel belangrijke stof: zuurstof. En niet aan schadelijke stoffen. Dit is een grondrecht – een grondwettelijk recht zelfs! En de overheid moet dit recht vrijwaren en afdwingen…
Ik doe een oproep aan het gemeentebestuur. Doe dit recht zegevieren! Dat is uw taak. Daarvoor bent u verkozen. Daarom bent u burgemeester of schepen. Ik wacht…
Lambertus
Een bezorgde Opglabbekenaar

Geen opmerkingen: