dinsdag 2 november 2010

Oude wijn in nieuwe zakken

De sporthal kreeg viagra. Maar hoe lang staat ie nog recht?
Iedere sportliefhebber heeft het kunnen vaststellen en ervaren: de sporthal kreeg een facelift. De vloer is vernieuwd, een nieuwe verwarming werd geplaatst (oef!), de douches zijn opnieuw betegeld (eindelijk) en er zijn nieuwe douchekranen geplaatst.
De opknapbeurt is natuurlijk iets waarop we ons als sporters mogen verheugen. Maar volgende vraag ligt op mijn lippen: was dit nu wel de juiste oplossing? In’t verleden zijn er verschillende studies geweest om de sporthal aan te passen; maar steeds kwam er uitstel wegens te duur. Deze studies hebben toen veel geld gekost en hebben tot niets geleid Nu werd getracht van een ‘oude dame’ een ‘knap jong ding’ te maken. Is dit wel zinvol wetende dat er enkele veranderingen op til zijn in Opglabbeek. Het nieuwe RUP staat in de steigers, de wegen in het centrum worden heringericht, er is een nieuw mobiliteitsplan op komst. Staat deze sporthal nog wel op zijn plaats in deze buurt? PRO pleitte ervoor (zie vorige folders) na te denken of de site van ‘t Laer om te vormen is tot een multifunctionele plaats voor zowel een cultuur- als sportcentrum en om zo aan de noden van onze cultuuren sportverenigingen tegemoet te komen. Ons inziens een beter geschikte plaats. Blijkbaar moet er hier tegemoet gekomen worden aan andere noden... Een visie moet toekomstgericht zijn en niet zomaar vlug vlug enkele beslissingen nemen; een gebouw neerplanten met de idee “dat dit toch wel mooi is” maar dat later niet functioneel blijkt te zijn. Natuurlijk wordt niet alles in eenzelfde legislatuur beslist maar zoals iedereen weet is de huidige meerderheid ook de vorige meerderheid en de vorige… Zodoende zou je als inwoner toch iets meer mogen verwachten van de verkozenen des volks.
Wat vind jij van de facelift? Laat het weten ons weten.

Geen opmerkingen: