donderdag 6 mei 2010

Sociaal beleid: mag het wat meer zijn?

PRO vindt zorg belangrijk en wil de zorgsector ook ruimte geven. Het RUP kiest voor concentratie en serviceflats, Maar er moet ook plaats zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het stimuleren van kangoeroewoningen.
Onze gemeente ontgroent en vergrijst. Dat blijkt uit bevolkingsstatistieken: in 2000 was nog 1 inwoner op 4 jonger dan 20, in 2018 zal dat nog 1 op 5 zijn. Het omgekeerde zien we bij de 60-plussers: hun aandeel stijgt van 1 op 7 in 2000 naar 1 op 4 in 2018. Economische cijfers leren dat de werkloosheidsgraad bij vrouwen in onze gemeente (10,05 %) boven het Vlaams gemiddelde van 8,6 % ligt; bij mannen ligt de werkloosheidsgraad onder het Vlaams gemiddelde. Ons bedrijventerrein stelt vooral mannen tewerk.
PRO linkt deze bevolkings- en economische cijfers aan elkaar en besluit dat we projecten en initiatieven in de zorgsector moeten (helpen) opstarten. Het groeiend aantal senioren bewijst dat daar behoefte aan is én het biedt de kans om meer vrouwen aan werk te helpen. Zorg is een én-én verhaal. Overheid en privé-initiatief moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, ten dienste van de mens.

De bestemmingszone voor zorg in zijn huidige vorm – in de omgeving van het huidige rustoord – is geen goede zaak voor de buurtbewoners. Het plan legt de mogelijkheden tot verbouwing of uitbreiding aan banden, waardoor de waarde van de huizen daalt.

Onze gemeente scoort niet goed inzake sociale huisvesting. De laatste jaren zijn weliswaar enkele projecten (Bieskensveld, Het Scharnier) gerealiseerd, maar er blijft nog altijd een groot tekort aan sociale en betaalbare woningen, zegt PRO.

Geen opmerkingen: