donderdag 6 mei 2010

Nieuwe centrumplannen: de juiste keuzes? Nieuw openbaar onderzoek veriest!

Politiek bedrijven is kansen grijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit is keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook kansen liggen. PRO maakt andere keuzes.

Twee drukke verkeersassen vierendelen het centrum van onze gemeente. Een tonnagebeperking tot 5 ton (behalve voor leveringen en plaatselijk verkeer) kan het (vracht)verkeer op de Weg naar Zwartberg (oostwest-as) en op de Weg naar Bree en de Weg naar As (noordzuid-as) terugdringen. Omleidingmogelijkheden zijn er al.
Veiliger schoolomgevingen en de herinrichting van de Dorpsstraat hebben altijd al op de steun van PRO kunnen rekenen. Voetgangers en fietsers heroveren ruimte op de auto: een breder voet- en fietspad!

Langs de Weg naar Zwartberg liggen grote en kleine winkels, zelfs een paar baanwinkels. Hun aanwezigheid zorgt op drukke winkelmomenten voor druk autoverkeer. Het gedeeltelijk verkeersvrij maken van de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zou de situatie voor alle betrokkenen veiliger en aangenamer maken.

PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied ‘t Laer combineren in plaats van een nieuw gemeenschapscentrum te bouwen. Dat is goedkoper, biedt dezelfde kwaliteit en zorgt voor een betere verkeersspreiding. Want vergader- en vormingsruimte is er genoeg in het Troempeelke; de zone aan’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport in te vullen. Dat geeft ook financiële ruimte om de verouderde sporthal aan te passen aan de moderne noden en mogelijkheden. Slopen van de kiosk en het Troempeelke is pure kapitaalvernietiging. Het voorstel van PRO blaast ze nieuw leven in. En de pastoor kan in de pastorij blijven wonen.


---telex---
Intussen werd bericht dat een nieuw openbaar onderzoek - eerst gepland voor juni - niet haalbaar is. Moet er dan zoveel worden aangepast? Past de zaal en het gemeenschapscentrum nog wel in deze nieuwe plannen en deze nieuwe visie? De bouwvergunning heeft de meerderheid wel al op zak - PROper is dat!

Geen opmerkingen: