donderdag 6 mei 2010

Meer bedrijventerrein, minder hinder

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO op een leefbare economie. PRO steunt deze uitbreiding mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt. Zo wordt de Weg naar Zwartberg ontlast.

Deze uitbreiding biedt onze locale KMO’s en zelfstandigen investerings- en uitbreidingskansen en komt tegemoet aan de vraag van de bedrijven die er nu exploitatieproblemen hebben. Deze uitbreiding verbetert ook de ontsluiting van Van Cranenbroek.
De zone achter de woningen tegenover de oude Velda-gebouwen is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een brede bufferzone komt, ingebed in het landschap en voorzien van de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een stenen omwalling van industriële gebouwen zoals indertijd is gebeurd met de wijk Nieuwe Kempen. In deze zone is er geen plaats voor detailhandel of voor activiteiten die extra verkeer aantrekken. Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via industrieweg van het bestaande bedrijventerrein.


Door het aanleggen van fietspaden langsheen de industriewegen kunnen de werknemers op een veilige manier met de fiets naar het werk. Minder auto’s zal de verkeerstromen naar en op het bedrijventerrein vlotter en veiliger maken. Benieuwd of het gemeentebestuur ditmaal wel oren heeft naar het voorstel van PRO.

PRO hoopt ook dat de uitbreidingsplannen ook parking voor vrachtwagens voorzien. Nu zorgen de vrachtwagens immers voor overlast in de woonstraten, zoals bleek bij onze enquête onder de buurtbewoners. Andere Limburgse gemeenten (Ham, Beringen en Heusden-Zolder) bewijzen dat het kan.

Geen opmerkingen: