donderdag 6 mei 2010

Korte berichten

Oud wordt nieuw: oud kerkhof, een park - oud gemeentehuis in't nieuw

PRO wil een wandelpark grenzend aan het centrum, geen Poltergeist. PRO pleit verder voor een protocollaire ruimte in het centrum van de gemeente. PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Het is nu een laatste rustplaats voor onze dierbaren maar het kan een plaats voor rust en bezinning worden. Een groen plekje, een oase grenzend aan het centrum. In een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om te leven. Door de (dure) kiosk een plaats in het park te geven, voorkomt men dat alweer een pak belastinggeld verloren gaat. Want de kiosk heeft indertijd handenvol geld gekost aan de gemeente.

De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – komt eraan. Eindelijk. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. De nood aan een degelijke ceremoniële ruimte is inderdaad groot. Daarenboven verdient dit historisch gebouw uit de 18de eeuw meer dan enkele protocollaire vlaggen.
Benieuwd hoe de meerderheid voornoemde dossiers gaat aanpakken, benieuwd hoe groot het respect voor het verleden is.

De zandwinning: verdwenen in de zandbak?

Wanneer zal de zandwinning op de grens met Meeuwen starten? Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Zijn de plannen in de zandbak verdwenen, vragen we ons af. PRO legt de vinger op de wonde. De uitbating zal negatieve effecten hebben op mens en milieu. De tientallen transporten zullen voor nog meer overlast zorgen op de toch al drukke gewestweg N76. Het fijn(zand)stof zal de leefbaarheid en woonkwaliteit van de wijk nog meer aantasten. De exploitatie heeft ook een nefaste invloed op de waterhuishouding van de vennen die een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).
Of hebben we te maken met stilte voor de (zand) storm en wil het gemeentebestuur de inwoners voor een voldongen feit plaatsen (en nu zand in de ogen strooien...)

Geen opmerkingen: