woensdag 27 januari 2010

Voor een veilig en leefbaar centum...

1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers:In de toelichtingsnota van het RUP kan iedereen terecht lezen dat het Dorpsplein, de Weg naar Zwartberg en de Kapelstraat te zeer in het teken staan van de ‘koning’ auto: doorgaand auto- en vrachtverkeer, geparkeerde wagens. Niet alleen moeten de vrachtwagens zo veel als mogelijk geweerd worden van de Weg naar Zwartberg (oost-west as), maar ook de noord-zuid as (Weg naar Bree-Dorpsstraat-Weg naar As) moet vrachtwagenarmer. Een tonnagebeperking van meer dan 5 ton (uitgezonderd voor leveringen) moet overwogen worden. Een omleidingsweg kan deze ook weg houden uit het centrum[1]
Zo heeft het veiliger maken van de schoolomgevingen en de herinrichting van de doortocht N730 in de Dorpsstraat in uitvoering van de Mobiliteitsconvenant
[2], van de meet af op de steun van PRO kunnen rekenen. Binnen de Gemeentelijke Begeleidingscommissie heeft Fabian Spreeuwers met positieve voorstellen de voetgangers en fietsers ruimte laten heroveren op de auto: een breder voet- en fietspad!
PRO wil ook dat het project “Poort tot de Bosbeek” nu eindelijk wordt afgewerkt en uitgevoerd: verbind het centrum via fiets- en voetpaden met de vallei van de Bosbeek. Zo ontstaat er een verbinding, een poort met dit natuurgebied. Dit project heeft troeven op velerlei vlakken zoals toerisme, natuurrecreatie en horeca. Ook het terug open maken van de Buurtweg nr. 23 speelt hier een belangrijke rol. Na de vele woorden, eist PRO nu de daden!


2. Aangenamer winkelen:
De Weg naar Zwartberg herbergt een aantal grote en kleine winkels – een paar ervan kan je als baanwinkel omschrijven. Dit betekent op drukke winkelmomenten heel wat autobewegingen. Er moeten initiatieven worden ontplooid om de auto thuis te laten en te voet, met de fiets of de bus te gaan winkelen – de G8-lijn biedt hiertoe al mogelijkheden. Ook moeten inwoners die hun auto op het Dorpsplein parkeren en hun boodschappen te voet doen, worden aangemoedigd. ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en aanverwante initiatieven zijn dergelijke stimuli. De Samenwerkingsovereenkomst[3] die het gemeentebestuur afsloot met de Vlaamse overheid, geeft ook aanzetten om hierover acties te ontplooien. Volgens Fabian Spreeuwers kan de Weg naar Zwartberg op zaterdagvoormiddag zelfs gedeeltelijk (éénrichtingsverkeer bijv.) of geheel verkeersvrij worden gemaakt. Zo kunnen onze winkelende medebewoners de straat heroveren en in alle rust, veilig en – wie weet – vlotter winkelen. Kortom: aangenamer.

3. Cultuur- en sportinfrastructuur, elk zijn plaats:
PRO wil het Troempeelke en het recreatiegebied 't Laer combineren, en geen nieuw gemeenschapscentrum bouwen. Dat is goedkoper, je krijgt een betere verkeersspreiding, kwalitatief minstens evengoed. Want vergader- en vormingsruimte is al aanwezig in het Troempeelke; de zone aan het ’t Laer kan dienen om de (extra) behoefte aan ruimte voor cultuur en sport te helpen ledigen. De ruimte is er en de hinder voor de buurt zal minder zijn. Dit biedt ook financiële ruimte om de verouderde sporthal te vernieuwen met alle moderne noden en mogelijkheden.
Het landelijk karakter van Opglabbeek is geen slogan maar een werkelijkheid. De natuur in de randen van onze gemeente vormen ook een troef. Via zgn. “poorten” kunnen inwoners en toeristen deze gebieden (be)geleid bezoeken en leren ontdekken. ‘t Laer kan aanvullend zo’n poortfunctie op zich nemen.
Daarenboven is het verwijderen van de kiosk en het Troempeelke pure kapitaalvernietiging. In het voorstel van PRO krijgen ze een tweede leven: ze blijven overeind staan. “Ook de pastoor kan dan blijven wonen waar hij nu woont: in de pastorij”, aldus Fabian Spreeuwers.

4. Oud kerkhof: een park!
PRO herhaalt haar voorstel om het oud kerkhof om te vormen tot een park. Een groen plekje, een oase op de rand van ons centrum. “Immers, in een samenleving die haar overledenen respecteert, is het warmer om leven”, stelt Erik Casters. Dit park kan dan ook een culturele invulling krijgen en de kiosk een plaats geven indien deze koste wat kost zou moeten verdwijnen.

5. Oud gemeentehuis in een nieuw kleedje: De restauratie van het oude gemeentehuis – in de volksmond gekend als het Witte Huis – zit er eindelijk aan te komen. PRO hoopt dat met de herwaardering van dit centrumbepalend gebouw de nood aan een degelijke raadszaal en trouwzaal wordt ingevuld. “Want een degelijke ceremoniële ruimte mankeert onze gemeente”, stelt Martien Remans vast.

6. Vrije schoolkeuze in gevaar: De zone waar het gemeenschapsonderwijs gevestigd is krijgt in dit ontwerpplan al een herbestemming. Voor alle duidelijkheid: deze school bestaat en leeft nog. Dagelijks genieten kinderen er hun opleiding. “Eerst doodgezwegen, nu al uitgegomd?” vraagt Jean-Pierre Matthues zich af.
Volgens PRO is het verkeersveiliger en toegankelijker maken van de schoolomgevingen – zoals het al goedgekeurde project[4] voorziet – in tegenspraak met deze voorgestelde bestemming…

7. Een persoonlijke aanpak van de zorg:
PRO vindt zorg belangrijk en de zorgsector heeft ruimte nodig. Het RUP kiest voor concentratie en overheidsinfrastructuur. PRO vindt dat er naast serviceflats ook plaats moet zijn voor thuiszorg en ondersteuning van privé-initiatieven zoals bijv. het aanmoedigen van kangoeroewoningen. Zorg is een én-én verhaal. “En de persoon staat centraal in dit verhaal, niet de gebouwen”, stelt Antonino Lorefice.
De vastlegging van deze bestemmingszone ondermijnt de toekomstperspectieven van een aantal woningen erin. Eigenaars – huidige en toekomstige – worden beperkt in hun mogelijkheden tot uitbreiding of verbouwing; ook de verkoopkansen dalen, net zoals de waarde van hun goed.

8. Sociale en betaalbare woningen: mag het wat meer zijn:Onze gemeente scoort niet goed als het gaat over sociale woningen. De laatste jaren werd de bocht genomen en kwamen er projecten (zoals bijv. Bieskensveld, Het Scharnier). PRO vindt dit nog onvoldoende. Er moet sneller en meer geïnvesteerd worden in sociale en betaalbare woningen. Antonino Lorefice: “Ruimte voorzien is een, bakstenen zijn het andere”.
---

[1] Zie ook “9. Simpele oplossingen, grote gevolgen”[2] Het zgn. Module 10, goedgekeurd door gemeenteraad 15 december 2008 en http://kersendief.blogspot.com/2007/10/module-10-veilige-schoolomgeving.html
[3] Zie meer op www.samenwerkingsovereenkomst.be
[4] Zie “1. Meer ruimte voor de zwakke weggebruikers”

Geen opmerkingen: