woensdag 27 januari 2010

PRO maakt keuzes

Politiek bedrijven is kansen aangrijpen om de samenleving vorm te geven en ten goede te veranderen, dit betekent keuzes maken. Het voorliggend Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Opglabbeek Centrum maakt keuzes maar laat ook vele kansen liggen.

Bij sommige investeringen zoals een nieuw gemeenschapscentrum met polyvalente zaal die nochtans handen vol geld zal kosten nu al begroot op 6 miljoen euro (zonder de gekende meerkosten) en later bij het gebruik, kan je je afvragen of dit resulteert in een aangenamer en leefbaarder centrum. En daarbij heeft onze gemeente geen behoefte aan prestigeprojecten maar wel aan doordachte investeringen dichtbij de mensen.

Fietsers en voetgangers moeten opnieuw het centrum heroveren. Ze moeten meer ruimte krijgen ten nadele van ‘koning’ auto.

De uitbreiding met 5 ha van ons bedrijventerrein past binnen de visie van PRO voor een leefbare economie en krijgt onze steun mits de ontsluiting via het bedrijventerrein gebeurt.


Inwoners moeten op een veilige en aangename manier kunnen winkelen in ons centrum. Handel, diensten en bedrijven moeten dan ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

PRO maakt andere keuzes en kiest voor 12 inhoudelijke werken: zie volgende twee berichten.
PRO, een Sociaal Positief Alternatief.

Geen opmerkingen: