woensdag 27 januari 2010

PRO lanceert 20 voorstellen:

1. Kindveilige schoolomgevingen
2. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in het centrum
3. Tonnagebeperking op Weg naar As en Weg naar Bree
4. Verkeersvrije winkeldag op zaterdag
5. Uitvoeren project “Poort tot de Bosbeek”
6. Cultuurinfrastructuur spreiden om sportinfrastructuur te vernieuwen
7. Laat de pastorij, de kiosk en ’t Troempeelke overeind staan
8. ’t Laer, een poort tot de “Limburgse Duinen”
9. Vorm het oud kerkhof om tot een park
10. Herwaardeer het oud gemeentehuis tot een ceremoniële ruimte
11. Vrije schoolkeuze behouden
12. Publieke én private zorginitiatieven: serviceflats en thuiszorg
13. Meer betaalbare woningen
14. Duidelijke verkeersborden op het bedrijventerrein en Weg naar Zwartberg
15. Ontsluit Van Cranenbroek via het bedrijventerrein
16. Sint-Hubertuslaan: omleidingsweg of afsluiten
17. 5 ha extra bedrijventerrein
18. Fietspaden op het bedrijventerrein
19. Parkeerruimte voor vrachtwagens

20. En als uitsmijter: hoe zit het met de zandwinning?

Deze 20 voorstellen worden in de 12 werken vermeld in de berichten hieronder verder uitgewerkt.

Geen opmerkingen: