woensdag 27 januari 2010

... en meer ruimte voor locale economie

9. Simpele oplossingen, grote gevolgen:Gericht verkeer lost veel op, vindt PRO. Verkeersgeleiding én duidelijke signalisatie bijv. bij Van Cranenbroek kan al veel verkeer weghouden van de Weg naar Zwartberg: uitgaand verkeer dat richting Genk moet, omleiden via het bedrijventerrein. Dit betekent tijdwinst voor de klanten en minder ongenoegen voor het doorgaand oost-west verkeer. Fabian Spreeuwers vat samen: “De mogelijkheden zijn er, nu nog duidelijke verkeersborden”.
De Weg naar Zwartberg werd ter hoogte van Denneweelde en Nieuwe Kempen heringericht: de wijken werden op een veiligere manier met elkaar verbonden. Dit punt stond hoog op de agenda van de wijkbewoners zoals PRO mocht ervaren tijdens de straatbevragingen van 2004-2006
[1]. “We hebben deze herinrichting ook voor de volle 100% gesteund. En zo realiseerden we een van onze verkiezingsbeloften”, concludeert Antonino Lorefice.
Wel is er nood aan meer toezicht op vrachtwagens in dit deel van de Weg naar Zwartberg want de huidige signalisatie wordt niet begrepen of genegeerd.
PRO doet ook een suggestie voor het gemeentelijk mobiliteitsplan dat momenteel in revisie is: bekijk op een ernstige wijze de rol die de Sint-Hubertuslaan kan spelen, bijv. in de ontsluiting van het bedrijventerrein, als een omleidingsweg die het centrum kan ontlasten of het omgekeerde: sluit hem af en maak er een fietspad van.

10. Meer bedrijventerrein, minder hinder:
PRO
is voorstander van de uitbreiding van ons regionaal bedrijventerrein met 5 ha. Fabian Spreeuwers: “Zo krijgen locale KMO’s en zelfstandigen binnen onze gemeente investerings- of uitbreidingskansen, zeker voor diegenen die op hun huidig vestigingsplaats exploitatieproblemen hebben.” Ook kan deze uitbreiding de ontsluiting van Van Cranenbroek verbeteren.
De zone achter het woonlint – tegenover de oude Velda-gebouwen – is voor PRO aanvaardbaar op voorwaarde dat er een voldoende brede bufferzone wordt voorzien, ingekleed in het landschap met de nodige beplanting. PRO wil niet opnieuw een omwalling met een muur van industriële gebouwen erachter zoals de wijk Nieuwe Kempen in het verleden cadeau heeft gekregen.
De voorwaarde uit het gemeentelijke structuurplan moet onverkort worden uitgevoerd: geen detailhandel én geen activiteiten die extra verkeer aantrekken.
Tot slot moet de ontsluiting gebeuren via het bestaande bedrijventerrein: Industrieweg-Noord en dan zo naar de rotonde op de Weg naar Meeuwen. Want alleen zo kan de drukte op Weg naar Zwartberg worden verminderd.
Wanneer de industriewegen worden vernieuwd mag ook niet de zwakke weggebruiker vergeten worden: deze wegen moeten fietsvriendelijker. Rust ze uit met fietspaden. Uit onze bevraging in 2005
[2] bleek dat 1 op 10 werknemers het woon-werkverkeer aflegt met de fiets. Zij moeten dit in veilige omstandigheden kunnen doen. Indien deze verbeteren, springen nog meer werknemers op de fiets en ook dit heeft gevolgen op de verkeersstromen op het bedrijventerrein en de toegangswegen ernaartoe. Hopelijk wordt PRO nu wel gehoord, nu ook anderen gelijkaardige voorstellen lanceren.

11. Geen logistieke zone zonder parkeerruimte voor vrachtwagens:
PRO
hoopt ook dat deze uitbreiding eindelijk ruimte voorziet voor de inrichting van een parking waar vrachtwagens – overdag maar zeker ’s nachts – kunnen worden geparkeerd, die op dit moment problemen en overlast veroorzaken in woonstraten. Ook dit verhoogt de leefbaarheid! Tijdens onze straatbevragingen
[3] stond deze problematiek hoog op de agenda. En andere gemeenten zoals bijv. Ham, Beringen en Heusden-Zolder bewijzen dat dit kan! “Trouwens de Vlaamse overheid heeft hierover een draaiboek[4] uitgewerkt: ‘knippen en plakken’ biedt hier mogelijkheden”, besluit Fabian Spreeuwers.

12. Verborgen agenda. De zandwinning:“Wanneer zou de zandwinning op de grens met Meeuwen starten?” Net voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 was dit een heet dossier en kon het niet snel genoeg gaan. Is het sindsdien verdwenen in de zandbak… PRO houdt de vinger aan de pols. Immers, zo’n uitbating heeft effecten op mens en milieu. De ontginning zal tientallen transporten per dag vergen die al de drukke gewestweg N76 (eveneens in uitbouw tot dé verbindingsweg Genk-Bree) zullen bevolken. “Vervolgens zal deze exploitatie de leefbaarheid en woonkwaliteit (zoals bijv. fijn(zand)stof) van onze wijk nog meer aantasten,” voorspelt Antonino Lorefice.
Tot slot heeft de exploitatie (nadelige) impact op de waterhuishouding van deze vennen die toch een belangrijke toeristische troef zijn (fietspad, wandelen, genieten).


---[1] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[2] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[3] Zie www.project2006.be “straatbevraging”[4] Zie www.mobielvlaanderen.be/vademecums/parkeerbeleid/deel5.pdf (pag. 52)

Geen opmerkingen: