dinsdag 7 februari 2012

Speeltuinstraat (2) - infobrief (inhoudelijk)

Begin augustus 2011 deden we een uitgebreid inhoudelijk verhaal. Nu beperken we ons tot 3 punten.

’t nieuwe jeugdparadijs – nu Sentowerpark genoemd: hemel of hel?

“Sentower Park biedt de professionele ruiter, de amateurruiter, toerist en iedere andere bezoeker de gelegenheid om deel te nemen aan een brede waaier van activiteiten en evenementen in een uniek en modern hippisch centrum, opgevat als multifunctioneel park op natuurlijke wijze verbonden met diverse toeristische en recreatieve netwerken.” Zo staat het beschreven in het aanvraagdossier (pag. 9, downloadbaar via http://www.mervlaanderen.be/). Wat mooi op papier staat: is dit ook zo in realiteit? De schetsen en het verhaal over de nieuwe zaal in’t centrum was voor een aantal inwoners een oogappel, momenteel is deze een doorn in hun oog die pijn doet en hen het zicht ontneemt.
Gaat dit project eenzelfde weg op?

Geen 2e Van Cranenbroek astemblief!
Een mooi plaatje inderdaad op pag. 25 van het MER-dossier. Zeker bekeken vanuit dat perspectief. Wat kan je er op tegen hebben? Eindelijk krijgt deze ruimte een invulling.
Maar in feite komt dit er ook (diverse impressies te vinden in het MER-dossier pag. 18 tot 21): de tijdelijke stallen op weiden (tot aan het Joekelbos).
En volgens het dossier (pag. 24) vinden er ruim 70 activiteiten per jaar plaats: 6 jumpings met telkens 2 500 à 10 000 bezoekers en 200 à 250 paardentrucks (donderdag tot zondag); en ook andere kleinere en middelgrote evenementen zoals o.a. christmas market, musical, aperitief concert, outdoor fair, farmers’ market, Halloween (gaande van 30 tot 5 000 bezoekers) (in de week maar vooral in de weekends). En al deze bezoekers hebben al dan niet in carpoolverband auto’s bij… Een aantal activiteiten overlappen met de nieuwe polyvalente zaal. Een aantal activiteiten lijken van elders (uit een andere Opglabbeekse wijk of buurt) naar hier gezogen te worden (tegen betaling?)…
PRO hoopt “dat het maar geen tweede Van Cranenbroek wordt” (vrij naar Boudewijn De Groot). Want dan staan we in’t weekend zowel oost-west als noord-zuid vast…

Belastingsgeld over het paard getild?
De nieuwe zaal in’t centrum wordt betaald met Opglabbeeks belastingsgeld. De hallen hier ontvangen Vlaamse centen – belastingsgeld waaraan wij ook hebben bijgedragen. Betalen we dus twee keer voor een gelijkaardige investering? “En de gemeente mocht de zaal hier niet bouwen…”, verklaren de burgemeester en schepenen al jaren in koor. Een oplichter in’t spel?
De projectontwikkelaar wil er ook feesten en evenementen laten plaatsvinden. De investering moet opbrengen natuurlijk! Deze hallen en de zaal gaan mekaar beconcurreren – een lege zaal of hal kost handen vol geld. Is dit paradepaard de haver dan wel waard?
Of hadden er geen afspraken gemaakt kunnen worden met deze ontwikkelaar over het gebruik van de hallen hier? Zo kon de investering aan de kerk worden afgebouwd met minder impact op ons centrum. Zo zou er voldoende ruimte overgebleven zijn voor uitbreiding van kleuterklassen. Maar ware het niet nog beter geweest ons centrum helemaal te sparen en de zaal en/of andere functies hier te bouwen. Dan had de pastorij niet moeten sneuvelen. Deze afbraakpolitiek is lijkt op de tactiek van een horde barbaren…

Geen opmerkingen: